ประกาศ E-Auction ประกาศ E-Bidding ประกาศสอบราคา ราคากลาง ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง รายละเอียดสัญญา
 
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
 
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ 2567
ปีงบประมาณ :: 2558 :: 2559 :: 2560 :: 2561 :: 2562 :: 2563 :: 2564 :: 2565 :: 2566 :: 2567 ::
 
ลำดับ
เรื่อง
งบประมาณ
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดฟังคำวิจารณ์
 
45
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องตรวจการณ์กลางคืน, บุคคล (แบบตาเดียว) จำนวน 115 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
41,745,000
20 มิ.ย.67
25 มิ.ย.67
 
44
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเรืออะลูมิเนียมท้องแบน พร้อมเครื่องยนต์ 60 แรงม้า จำนวน 70 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
45,195,500
18 มิ.ย.67
21 มิ.ย.67
 
43
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถตักบรรทุก 2 1/2 ลบ.หลา จำนวน 4 คัน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
18,960,000
17 มิ.ย.67
20 มิ.ย.67
 
42
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกวัสดุประกอบเครื่องยก จำนวน 5 คัน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
33,750,000
17 มิ.ย.67
20 มิ.ย.67
 
41
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย 6 ล้อ จำนวน 9 คัน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
20,250,000
14 มิ.ย.67
19 มิ.ย.67
 
40
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถโกยตักล้อยาง แบบ 3 จำนวน 3 คัน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
20,700,000
10 มิ.ย.67
13 มิ.ย.67
 
39
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผลิต รถโรงงานซ่อมเคลื่อนที่ แบบ 2 โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
16,050,500
6 มิ.ย.67
11 เม.ย.67
 
38
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถตักล้อยางขุดคู จำนวน 6 คัน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
21,120,000
27 พ.ค.67
30 พ.ค.67
 
37
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถพ่วงไฟฟ้าส่องสว่าง 5.5 กิโลวัตต์ จำนวน 35 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12,460,000
24 พ.ค.67
29 พ.ค.67
 
36
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถพ่วงไฟฟ้าส่องสว่าง 8.4 กิโลวัตต์ จำนวน 30 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14,970,000
21 พ.ค.67
27 พ.ค.67
 
35
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผลิตชุดผลิตน้ำดื่มเพื่อการบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 10 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
33,000,000
20 พ.ค.67
24 พ.ค.67
 
34
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถเกลี่ยขนาดกลาง แบบ 2 จำนวน 3 คัน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22,500,000
20 พ.ค.67
24 พ.ค.67
 
33
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ จำนวน 12 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
36,000,000
16 พ.ค.67
21 พ.ค.67
 
32
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถตักอเนกประสงค์ จำนวน 3 คัน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
8,100,000
13 พ.ค.67
16 พ.ค.67
 
31
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยางสำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
37,279,620
13 พ.ค.67
16 พ.ค.67
 
30
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถโกยตักขนาดเล็ก 6 ตัน จำนวน 5 คัน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12,250,000
7 พ.ค.67
13 พ.ค.67
 
29
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถตักบรรทุก 2 1/2 ลบ.หลา จำนวน 4 คัน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
18,960,000
7 พ.ค.67
13 พ.ค.67
 
28
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
7,259,475.83
7 พ.ค.67
13 พ.ค.67
 
27
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถตักล้อยางขุดคู จำนวน 6 คัน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
21,120,000
2 พ.ค.67
8 พ.ค.67
 
26
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถถากถางขนาดกลาง แบบ 2 จำนวน 3 คัน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
29,400,000
1 พ.ค.67
7 พ.ค.67
 
25
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเรืออะลูมิเนียมท้องแบน พร้อมเครื่องยนต์ 60 แรงม้า จำนวน 70 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
45,195,500
1 พ.ค.67
7 พ.ค.67
 
24
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องตรวจการณ์กลางคืน, บุคคล (แบบตาเดียว) จำนวน ๑๑๕ ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
41,745,000
30 เม.ย.67
3 พ.ค.67
 
23
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถโกยตักล้อยาง แบบ 3 จำนวน 3 คัน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
20,700,000
29 เม.ย.67
2 พ.ค.67
 
22
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วย จำนวน 18 หมายเลขงาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3,748,500
17 เม.ย.67
22 เม.ย.67
 
21
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
36,251,500
1 เม.ย.67
4 เม.ย.67
 
20
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องประมวลผลรวม สำหรับงานแผนที่ ป. จำนวน 24 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
23,323,999.92
20 มี.ค.67
25 มี.ค.67
 
19
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด ชนิดโลหะ จำนวน 228 เครื่อง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
29,982,000
20 มี.ค.67
25 มี.ค.67
 
18
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
585,000
19 มี.ค.67
22 มี.ค.67
 
17
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องตรวจการณ์พลซุ่มยิง จำนวน 18 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
9,286,200
19 มี.ค.67
22 มี.ค.67
 
16
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตาข่ายพราง ทบ. แบบ 2 จำนวน 1,872 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
29,952,000
18 มี.ค.67
21 มี.ค.67
 
15
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 1 หมายเลขงาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,735,888
30 ม.ค.67
2 ก.พ.67
 
14
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ประกอบชุดตาข่ายพราง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
20,108,425
29 ม.ค.67
1 ก.พ.67
 
13
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง จำนวน 13 รายการ ( 45 หมายเลขงาน) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
35,730,000
22 ม.ค.67
25 ม.ค.67
 
12
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วย จำนวน 36 หมายเลขงาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,534,112
16 ม.ค.67
19 ม.ค.67
 
11
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่แห้งแบบประจุไฟได้ ประกอบชุดสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,709,605
2 ม.ค.67
5 ม.ค.67
 
10
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถสายพานอเนกประสงค์ รุ่น BRONCO จำนวน 2 คัน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
10,520,000
25 ธ.ค.66
28 ธ.ค.66
 
9
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำมันไฮดรอลิก จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
653,979
15 ธ.ค.66
20 ธ.ค.66
 
8
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง จำนวน 58 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,136,025
8 ธ.ค.66
14 ธ.ค.66
 
7
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ประกอบชุดตาข่ายพราง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
20,108,425
1 ธ.ค.66
7 ธ.ค.66
 
6
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสีสำหรับการปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5,956,630
28 พ.ย.66
1 ธ.ค.66
 
5
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
57,073,690
7 พ.ย.66
10 พ.ย.66
 
4
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 2,625 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17,174,308
7 พ.ย.66
10 พ.ย.66
 
3
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมถังน้ำ 6,000 ลิตร จำนวน 30 หมายเลขงาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,490,000
6 พ.ย.66
9 พ.ย.66
 
2
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,975,000
31 ต.ค.66
3 พ.ย.66
 
1
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตาข่ายพราง ทบ. แบบ 2 จำนวน 340 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5,088,100
10 ต.ค.66
16 ต.ค.66