ประกาศ E-Auction ประกาศ E-Bidding ประกาศสอบราคา ราคากลาง ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
 
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ :: 2558 :: 2559 :: 2560 :: 2561 :: 2562 :: 2563 :: 2564 ::
 
ลำดับ
เรื่อง
งบประมาณ
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดฟังคำวิจารณ์
 
56
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยุทโธปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
27,056,000
21 ก.ย.61
26 ก.ย.61
 
55
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยุทโธปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12,466,000
21 ก.ย.61
26 ก.ย.61
 
54
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
6,139,092
30 ส.ค.61
4 ก.ย.61
 
53
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยางสำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15,887,840
29 ส.ค.61
3 ก.ย.61
 
52
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
20,000,000
28 ส.ค.61
31 ส.ค.61
 
51
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดสำรวจทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
9,735,000
27 ส.ค.61
30 ส.ค.61
 
50
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจจับระเบิดใต้พื้นดิน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
21,000,000
21 ส.ค.61
24 ส.ค.61
 
49
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17,448,424
10 ส.ค.61
16 ส.ค.61
 
48
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
8,002,050
16 ก.ค.61
19 ก.ค.61
 
47
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องตรวจการณ์ในเวลากลางคืน,บุคคล แบบสองตา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
25,050,000
9 ก.ค.61
12 ก.ค.61
 
46
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อม รยบ.เทท้าย 10 ตัน 6x6 TIEMA โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
21,657,100
25 มิ.ย.61
28 มิ.ย.61
 
45
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตาข่ายพราง ทบ. แบบ 41 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17,500,000
5 มิ.ย.61
8 มิ.ย.61
 
44
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ให้แสงสว่างทังในเวลากลางวันและกลางคืน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
25,380,000
8 พ.ค.61
11 พ.ค.61
 
43
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12,936,550
30 เม.ย.61
3 พ.ค.61
 
42
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
23,823,667
27 มี.ค.61
30 มี.ค.61
 
41
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
578,250
12 มี.ค.61
15 มี.ค.61
 
40
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
8,510,360
2 มี.ค.61
7 มี.ค.61
 
39
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยุทโธปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
6,398,000
27 ก.พ.61
5 มี.ค.61
 
38
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์และเครื่องมือช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
24,753,400
9 ก.พ.61
14 ก.พ.61
 
37
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องตรวจการณ์กลางคืน, บุคคล (แบบตาเดียว) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,584,000
5 ก.พ.61
8 ก.พ.61
 
36
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3,257,575
30 ม.ค.61
2 ก.พ.61
 
35
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถโกยตักล้อยาง แบบ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
47,544,000
25 ม.ค.61
30 ม.ค.61
 
34
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องตรวจการณ์กลางคืน, บุคคล (แบบตาเดียว) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,584,000
25 ม.ค.61
30 ม.ค.61
 
33
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
24,854,650
12 ม.ค.61
17 ม.ค.61
 
32
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
873,878
29 ธ.ค.60
5 ม.ค.61
 
31
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,235,000
26 ธ.ค.60
29 ธ.ค.60
 
30
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
8,719,998
15 ธ.ค.60
20 ธ.ค.60
 
29
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง แบบลากจูง ขนาด 12 นิ้ว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12,670,000
12 ธ.ค.60
15 ธ.ค.60
 
28
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
675,000
12 ธ.ค.60
15 ธ.ค.60
 
27
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมยุทโธปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,000,000
8 ธ.ค.60
14 ธ.ค.60
 
26
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเรืออะลูมิเนียมพร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ขนาด 40 แรงม้า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
21,000,000
8 ธ.ค.60
14 ธ.ค.60
 
25
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยุทโธปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
37,131,300
8 ธ.ค.60
14 ธ.ค.60
 
24
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมยุทโธปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,000,000
8 ธ.ค.60
14 ธ.ค.60
 
23
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,500,000
28 พ.ย.60
1 ธ.ค.60
 
22
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,637,900
28 พ.ย.60
1 ธ.ค.60
 
21
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมยุทโธปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4,020,383
24 พ.ย.60
29 พ.ย.60
 
20
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
42,400,100
24 พ.ย.60
29 พ.ย.60
 
19
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยุทโธปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
56,393,000
22 พ.ย.60
27 พ.ย.60
 
18
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,235,000
17 พ.ย.60
22 พ.ย.60
 
17
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมยุทโธปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,000,000
16 พ.ย.60
21 พ.ย.60
 
16
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกรองน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร/ชม. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12,380,000
16 พ.ย.60
21 พ.ย.60
 
15
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเรือกำจัดวัชพืชขนาดใหญ่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12,970,000
14 พ.ย.60
17 พ.ย.60
 
14
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยฝึกสายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
550,000
20 ต.ค.60
27 ต.ค.60
 
13
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตัดผ่า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3,583,500
19 ต.ค.60
25 ต.ค.60
 
12
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,500,000
12 ต.ค.60
18 ต.ค.60
 
11
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,188,518
12 ต.ค.60
18 ต.ค.60
 
10
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อถังน้ำ 6,000 ลิตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
6,588,000
16 ต.ค.60
19 ต.ค.60
 
9
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด ชนิดโลหะ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
8,240,000
16 ต.ค.60
19 ต.ค.60
 
8
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเรือยางส่งข้าม 9 คน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3,595,200
9 ต.ค.60
12 ต.ค.60
 
7
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องประจุแบตเตอรี่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,264,800
9 ต.ค.60
12 ต.ค.60
 
6
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
41,904,140
15 ส.ค.60
18 ส.ค.60
 
5
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยางสำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
42,901,300
15 ส.ค.60
18 ส.ค.60
 
4
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมสิ่งอุปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15,548,290
15 ส.ค.60
18 ส.ค.60
 
3
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
7,405,577
15 ส.ค.60
18 ส.ค.60
 
2
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15,791,350
15 ส.ค.60
18 ส.ค.60
 
1
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสีและอุปกรณ์เกี่ยวกับสี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5,247,995
15 ส.ค.60
18 ส.ค.60