ประกาศ E-Auction ประกาศ E-Bidding ประกาศสอบราคา ราคากลาง ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
 
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ :: 2558 :: 2559 :: 2560 :: 2561 :: 2562 :: 2563 :: 2564 ::
 
ลำดับ
เรื่อง
งบประมาณ
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดฟังคำวิจารณ์
 
29
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยางสำหรับ สป. สาย ช. จำนวน 22 รายการ
30,144,000
29 ก.ค.63
3 ส.ค.63
 
28
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
11,614,800
29 พ.ค. 63
4 มิ.ย. 63
 
27
ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อกล้องตรวจการณ์กลางคืนประกอบเครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ จำนวน 10 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
20,000,000
3 มี.ค.63
6 มี.ค.63
 
26
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย 10 ตัน 6 x 4 จำนวน 12 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
44,760,000
25 ก.พ. 63
28 ก.พ. 63
 
25
ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อกล้องตรวจการณ์กลางคืน, บุคคล (แบบตาเดียว) แบบ 2 จำนวน 64 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
31,680,000
18 ก.พ.63
21 ก.พ.63
 
24
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ สป.ป้อมสนาม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14,013,739
18 ก.พ. 63
21 ก.พ. 63
 
23
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตาข่ายพราง ทบ. แบบ 41 จำนวน 570 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19,875,900
6 ก.พ.63
12 ก.พ.63
 
22
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถโรงงานซ่อมเคลื่อนที่ จำนวน 4 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19,800,000
5 ก.พ. 63
11 ก.พ. 63
 
21
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดผลิต น้ำดื่มเพื่อการบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 6 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
18,030,000
5 ก.พ.63
11 ก.พ.63
 
20
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องอัดดินยบต์แบบ 2 จำนวน 19 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
9,690,000
31 ม.ค. 63
5 ก.พ. 63
 
19
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเรือยางส่งข้าม 15 คน แบบ2 จำนวน 12 ลำ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
10,128,000
30 ม.ค.63
4 ก.พ.63
 
18
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถปั้นจั่น 50 ตัน แบบ 2 จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
40,000,000
23 ม.ค. 63
28 ม.ค. 63
 
17
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องตรวจจับรังสีความร้อนติดตั้งบนยานพาหนะ จำนวน 10 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22,000,000
21 ม.ค.63
24 ม.ค.63
 
16
ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อกล้องตรวจการณ์กลางคืน, บุคคล (แบบตาเดียว) แบบ 2 จำนวน 80 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
39,600,000
16 ม.ค. 63
22 ม.ค. 63
 
15
ร่างเอกสารประกวดราคาจัดหา สป.ประกอบชุดตาข่ายพราง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15,558,000
14 ม.ค.63
17 ม.ค.63
 
14
ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อ ยางสำหรับ สป.สาย ช. จำนวน 25 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
44,978,900
13 ม.ค. 63
16 ม.ค. 63
 
13
ร่างเอกสารประกวดราคาจัดหาตาข่ายพราง ทบ.แบบ 41 จำนวน 345 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12,030,150
13 ม.ค.63
16 ม.ค.63
 
12
ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิดชนิดโลหะ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
36,868,160
9 ม.ค. 63
14 ม.ค. 63
 
11
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมยุทโธปกรณ์ สาย ช. จำนวน 2,227 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
20,275,724
9 ม.ค.63
14 ม.ค.63
 
10
ร่างเอกสารประกวดราคาจซื้อกระสอบทรายสังเคราะห์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
6,976,840.50
6 ม.ค. 63
9 ม.ค. 63
 
9
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเรือยางส่งข้าม 9 คน แบบ 2 จำนวน 9 ลำ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
6,295,500
3 ม.ค.63
8 ม.ค.63
 
8
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17,000,000
25 ธ.ค. 62
2 ม.ค. 63
 
7
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเรือยางส่งข้าม 9 คน แบบ 2 จำนวน 9 ลำ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
6,295,500
3 ม.ค.63
8 ม.ค.63
 
6
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17,000,000
25 ธ.ค. 62
2 ม.ค. 63
 
5
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
11,043,700
25 ธ.ค.62
2 ม.ค.63
 
4
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
32,174,800
2 ธ.ค. 62
6 ธ.ค. 62
 
3
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ สำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
7,298,000
26 พ.ย.62
29 พ.ย.62
 
2
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
59,191,800
29 ต.ค. 62
1 พ.ย. 62
 
1
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสีปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5,073,140
28 ต.ค.62
31 ต.ค.62