ประกาศการแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ E-Bidding ประกาศสอบราคา ราคากลาง ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง สาระสำคัญของสัญญา
  สาระสำคัญของสัญญา
     สัญญาซื้อขาย
     สัญญาจ้าง
     ใบสั่งซื้อ
     ใบสั่งจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

สัญญาซื้อขาย ประจำปีงบประมาณ 2567
ปีงบประมาณ :: 2566 :: 2567 ::
 
ลำดับ
เลขที่สัญญา
ชื่อโครงการ
งบประมาณโครงการ
วันที่ประกาศ
 
9
สัญญาซื้อขาย 9/2567 จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
584,800
6 มิ.ย.67
 
8
สัญญาซื้อขาย 8/2567 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์สายช่าง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,735,360
17 เม.ย.67
 
7
สัญญาซื้อขาย 7/2567 จัดซื้อเครื่องช่วยฝึกสายช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
544,938
29 มี.ค.67
 
6
สัญญาซื้อขาย 6/2567 จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ประกอบชุดตาข่ายพราง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
20,091,825
13 มี.ค.67
 
5
สัญญาซื้อขาย 5/2567 จัดซื้อตาข่ายพราง ทบ. แบบ 2 จำนวน 340 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5,088,100
1 มี.ค.67
 
4
สัญญาซื้อขาย 4/2567 จัดซื้อแบตเตอรี่แห้งแบบประจุไฟได้ ประกอบชุดสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,705,735
9 ก.พ.67
 
3
สัญญาซื้อขาย 3/2567 จัดซื้อสีสำหรับการปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5,936,200
24 ม.ค.67
 
2
สัญญาซื้อขาย 2/2567 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม สป. สาย ช. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17,160,000
11 ม.ค.67
 
1
สัญญาซื้อขาย 1/2567 จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,971,600
21 ธ.ค.66