ประกาศการแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ E-Bidding ประกาศสอบราคา ราคากลาง ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง รายละเอียดสัญญา
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

tr bgcolor="#CCFFFF" class="style231">
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
ปีงบประมาณ :: 2560 :: 2561 :: 2562 :: 2563 :: 2564 :: 2565 :: 2566 :: 2567 ::
 
ลำดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณโครงการ
วันที่ประกาศ
 
63
จัดซื้อกระสอบทรายสังเคราะห์ แบบ 2 จำนวน 792 ใบ
9,829.08
18 มิ.ย.67
 
62
จัดซื้อกล้องตรวจจับรังสีความร้อน, หน่วย (ระยะไกล) แบบหลายระบบ จำนวน 39 ชุด
194,962,560
14 มิ.ย.67
 
61
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง
119,610
10 มิ.ย.67
 
60
จัดซื้อรถบรรทุกวัสดุประกอบเครื่องยก จำนวน 5 คัน
33,750,000
30 พ.ค.67
 
59
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย 6 ล้อ จำนวน 9 คัน
20,250,000
28 พ.ค.67
 
58
จัดซื้อรถโรงงานซ่อมเคลื่อนที่ แบบ 2 จำนวน 5 คัน
16,050,000
23 พ.ค.67
 
57
จัดซื้อรถพ่วงไฟฟ้าส่องสว่าง 5.5 กิโลวัตต์ จำนวน 35 ชุด
12,460,000
20 พ.ค.67
 
56
จ้างซ่อมกล้องตรวจการณ์กลางคืน, บุคคลแบบตาเดียว
3,886,600
17 พ.ค.67
 
55
จัดซื้อรถพ่วงไฟฟ้าส่องสว่าง 8.4 กิโลวัตต์ จำนวน 30 ชุด
14,970,000
16 พ.ค.67
 
54
จัดซื้อรถเกลี่ยขนาดกลาง แบบ 2 จำนวน 3 คัน
22,500,000
9 พ.ค.67
 
53
จัดซื้อชุดผลิตน้ำดื่ม เพื่อการบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 10 ชุด
33,000,000
9 พ.ค.67
 
52
จัดซื้อกระสอบทรายสังเคราะห์ แบบ 2 จำนวน 1,321 ใบ
16,499.29
7 พ.ค.67
 
51
จัดซื้อกล้องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ จำนวน 12 ชุด
36,000,000
29 เม.ย.67
 
50
จัดซื้อกล้องตรวจการณ์กลางคืนประกอบเครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ จำนวน 15 ชุด
35,250,000
29 เม.ย.67
 
49
จัดซื้อสีและอุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สาย ช. จำนวน 12 รายการ
454,190
23 เม.ย.67
 
48
จ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง
1,000,000
22 เม.ย.67
 
47
จัดซื้อยางสำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 24 รายการ
37,279,620
22 เม.ย.67
 
46
จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง จำนวน 2 รายการ
7,259,475.83
22 เม.ย.67
 
45
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมกรณีเร่งด่วน จำนวน 4 หมายเลขงาน
1,000,000
22 เม.ย.67
 
44
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมตามอัตราพิกัดในการปฏิบัติงานตามห้วงระยะเวลา (ASL) จำนวน 8 รายการ
2,576,285
18 เม.ย.67
 
43
จัดซื้อสป. สำหรับการบรรจุหีบห่อ จำนวน 24 รายการ
1,475,420
11 เม.ย.67
 
42
จัดซื้อสป. สิ้นเปลือง และ สป. เพิ่มเติม จำนวน 140 รายการ
1,412,200
11 เม.ย.67
 
41
จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 รายการ
932,930
11 เม.ย.67
 
40
จัดซื้อยางสำหรับ สป. สาย ช. จำนวน 23 รายการ
3,611,560
10 เม.ย.67
 
39
จัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับ สป. สาย ช. จำนวน 5 รายการ
634,840
5 เม.ย.67
 
38
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมตามอัตราพิกัด (PLL) จำนวน 31 รายการ
2,163,266
4 เม.ย.67
 
37
จัดซื้อสารเคมีของตู้ผลิตน้ำดื่มเพื่อการบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 5 รายการ
134,000
3 เม.ย.67
 
36
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมตามอัตราพิกัดในการปฏิบัติงานตามห้วงระยะเวลา (ASL) จำนวน 17 รายการ
18,603,148
2 เม.ย.67
 
35
จัดซื้อเรืออะลูมิเนียมท้องแบน พร้อมเครื่องยนต์ 60 แรงม้า จำนวน 70 ชุด
45,195,500
28 มี.ค.67
 
34
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วย จำนวน 18 หมายเลขงาน
3,748,500
21 มี.ค.67
 
33
จัดซื้อรถโกยตักขนาดเล็ก 6 ตัน จำนวน 5 คัน
12,250,000
18 มี.ค.67
 
32
จ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง
36,251,500
13 มี.ค.67
 
31
จัดซื้อรถตักอเนกประสงค์ จำนวน 3 คัน
8,100,000
5 มี.ค.67
 
30
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 10 เครื่อง
585,000
5 มี.ค.67
 
29
จัดซื้อชุดสำรวจทั่วไป จำนวน 5 ชุด
4,859,250
5 มี.ค.67
 
28
จัดซื้อเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด ชนิดโลหะ จำนวน 228 เครื่อง
29,982,000
5 มี.ค.67
 
27
จัดซื้อกล้องตรวจการณ์พลซุ่มยิง จำนวน 18 ชุด
9,286,200
5 มี.ค.67
 
26
จัดซื้อตาข่ายพราง ทบ. แบบ 2 จำนวน 1,872 ชุด
29,952,000
4 มี.ค.67
 
25
จัดซื้อกล้องประมวลผลรวมสำหรับงานแผนที่ทหารปืนใหญ่
23,323,999.92
4 มี.ค.67
 
24
จัดซื้อเครื่องช่วยฝึกสายช่าง จำนวน 2 รายการ
547,218
4 มี.ค.67
 
23
จัดซื้อรถโกยตักล้อยาง แบบ 3 จำนวน 3 คัน
20,700,000
4 มี.ค.67
 
22
จัดซื้อรถตักล้อยางขุดคู จำนวน 6 คัน
21,120,000
4 มี.ค.67
 
21
จัดซื้อกล้องตรวจการณ์กลางคืน, บุคคล (แบบตาเดียว) จำนวน 115 ชุด
41,745,000
4 มี.ค.67
 
20
จัดซื้อรถตักบรรทุก 2 1/2 ลบ.หลา จำนวน 4 คัน
18,960,000
1 มี.ค.67
 
19
จัดซื้อรถถากถางขนาดกลาง แบบ 2 จำนวน 3 คัน
29,400,000
1 มี.ค.67
 
18
จัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับ สป. สาย ช. จำนวน 2 รายการ
222,200
26 ม.ค.67
 
17
จัดซื้อกระสอบทรายสังเคราะห์ แบบ 2 จำนวน 1,453 ใบ
18,147.97
26 ม.ค.67
 
16
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ จำนวน 1 หมายเลขงาน
1,735,888
16 ม.ค.67
 
15
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วย จำนวน 36 หมายเลขงาน
2,534,112
3 ม.ค.67
 
14
จัดซื้อแบตเตอรี่แห้งแบบประจุไฟได้ ประกอบชุด สป. สาย ช. จำนวน 10 รายการ
2,709,605
12 ธ.ค.66
 
13
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถสายพานอเนกประสงค์ รุ่น BRONCO
10,520,000
12 ธ.ค.66
 
12
ยกเลิกประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถสายพานอเนกประสงค์ รุ่น BRONCO
10,520,000
12 ธ.ค.66
 
11
จัดซื้อน้ำมันไฮดรอลิก จำนวน 4 รายการ
653,979
20 พ.ย.66
 
10
จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง จำนวน 58 รายการ
1,136,025
15 พ.ย.66
 
9
จัดซื้อแบตเตอรี่ สำหรับ สป. สาย ช. จำนวน 7 รายการ
6,121,670
15 พ.ย.66
 
8
จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ประกอบชุดตาข่ายพราง จำนวน 6 รายการ
20,108,425
14 พ.ย.66
 
7
จัดซื้อสีสำหรับการปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ จำนวน 20 รายการ
5,956,630
13 พ.ย.66
 
6
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม สป. สาย ช. จำนวน 2 รายการ
17,174,308
16 ต.ค.66
 
5
จ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง
57,073,690
16 ต.ค.66
 
4
จัดซื้อสายไฮดรอลิคพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 28 รายการ
499,550
12 ต.ค.66
 
3
จ้างซ่อมถังน้ำ 6,000 ลิตร จำนวน 30 หมายเลขงาน
2,490,000
12 ต.ค.66
 
2
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ 25 แรงม้า และ 55 แรงม้า จำนวน 3 รายการ
26,540
12 ต.ค.66
 
1
จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง จำนวน 2 รายการ
2,975,000
12 ต.ค.66