ประกาศการแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ E-Bidding ประกาศสอบราคา ราคากลาง ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง รายละเอียดสัญญา
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
ปีงบประมาณ :: 2560 :: 2561 :: 2562 :: 2563 :: 2564 :: 2565 :: 2566 :: 2567 ::
 
ลำดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณโครงการ
วันที่ประกาศ
 
48
จัดซื้อสีและอุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สาย ช. จำนวน 12 รายการ
454,190
23 เม.ย.67
 
47
จัดซื้อยางสำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 24 รายการ
37,279,620
22 เม.ย.67
 
46
จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง จำนวน 2 รายการ
7,259,475.83
22 เม.ย.67
 
45
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมกรณีเร่งด่วน จำนวน 4 หมายเลขงาน
1,000,000
22 เม.ย.67
 
44
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมตามอัตราพิกัดในการปฏิบัติงานตามห้วงระยะเวลา (ASL) จำนวน 8 รายการ
2,576,285
18 เม.ย.67
 
43
จัดซื้อสป. สำหรับการบรรจุหีบห่อ จำนวน 24 รายการ
1,475,420
11 เม.ย.67
 
42
จัดซื้อสป. สิ้นเปลือง และ สป. เพิ่มเติม จำนวน 140 รายการ
1,412,200
11 เม.ย.67
 
41
จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 รายการ
932,930
11 เม.ย.67
 
40
จัดซื้อยางสำหรับ สป. สาย ช. จำนวน 23 รายการ
3,611,560
10 เม.ย.67
 
39
จัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับ สป. สาย ช. จำนวน 5 รายการ
634,840
5 เม.ย.67
 
38
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมตามอัตราพิกัดในการปฏิบัติงานตามห้วงระยะเวลา (PLL) จำนวน 31 รายการ
2,163,266
4 เม.ย.67
 
37
จัดซื้อสารเคมีของตู้ผลิตน้ำดื่มเพื่อการบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 5 รายการ
134,000
3 เม.ย.67
 
36
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมตามอัตราพิกัดในการปฏิบัติงานตามห้วงระยะเวลา (ASL) จำนวน 17 รายการ
18,603,148
2 เม.ย.67
 
35
จัดซื้อเรืออะลูมิเนียมท้องแบน พร้อมเครื่องยนต์ 60 แรงม้า จำนวน 70 ชุด
45,195,500
28 มี.ค.67
 
34
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วย จำนวน 18 หมายเลขงาน
3,748,500
21 มี.ค.67
 
33
จัดซื้อรถโกยตักขนาดเล็ก 6 ตัน จำนวน 5 คัน
12,250,000
18 มี.ค.67
 
32
จ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง
36,251,500
13 มี.ค.67
 
31
จัดซื้อรถตักอเนกประสงค์ จำนวน 3 คัน
8,100,000
5 มี.ค.67
 
30
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 10 เครื่อง
585,000
5 มี.ค.67
 
29
จัดซื้อชุดสำรวจทั่วไป จำนวน 5 ชุด
4,859,250
5 มี.ค.67
 
28
จัดซื้อเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด ชนิดโลหะ จำนวน 228 เครื่อง
29,982,000
5 มี.ค.67
 
27
จัดซื้อกล้องตรวจการณ์พลซุ่มยิง จำนวน 18 ชุด
9,286,200
5 มี.ค.67
 
26
จัดซื้อตาข่ายพราง ทบ. แบบ 2 จำนวน 1,872 ชุด
29,952,000
4 มี.ค.67
 
25
จัดซื้อกล้องประมวลผลรวมสำหรับงานแผนที่ทหารปืนใหญ่
23,323,999.92
4 มี.ค.67
 
24
จัดซื้อเครื่องช่วยฝึกสายช่าง จำนวน 2 รายการ
547,218
4 มี.ค.67
 
23
จัดซื้อรถโกยตักล้อยาง แบบ 3 จำนวน 3 คัน
20,700,000
4 มี.ค.67
 
22
จัดซื้อรถตักล้อยางขุดคู จำนวน 6 คัน
21,120,000
4 มี.ค.67
 
21
จัดซื้อกล้องตรวจการณ์กลางคืน, บุคคล (แบบตาเดียว) จำนวน 115 ชุด
41,745,000
4 มี.ค.67
 
20
จัดซื้อรถตักบรรทุก 2 1/2 ลบ.หลา จำนวน 4 คัน
18,960,000
1 มี.ค.67
 
19
จัดซื้อรถถากถางขนาดกลาง แบบ 2 จำนวน 3 คัน
29,400,000
1 มี.ค.67
 
18
จัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับ สป. สาย ช. จำนวน 2 รายการ
222,200
26 ม.ค.67
 
17
จัดซื้อกระสอบทรายสังเคราะห์ แบบ 2 จำนวน 1,453 ใบ
18,147.97
26 ม.ค.67
 
16
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ จำนวน 1 หมายเลขงาน
1,735,888
16 ม.ค.67
 
15
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วย จำนวน 36 หมายเลขงาน
2,534,112
3 ม.ค.67
 
14
จัดซื้อแบตเตอรี่แห้งแบบประจุไฟได้ ประกอบชุด สป. สาย ช. จำนวน 10 รายการ
2,709,605
12 ธ.ค.66
 
13
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถสายพานอเนกประสงค์ รุ่น BRONCO
10,520,000
12 ธ.ค.66
 
12
ยกเลิกประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถสายพานอเนกประสงค์ รุ่น BRONCO
10,520,000
12 ธ.ค.66
 
11
จัดซื้อน้ำมันไฮดรอลิก จำนวน 4 รายการ
653,979
20 พ.ย.66
 
10
จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง จำนวน 58 รายการ
1,136,025
15 พ.ย.66
 
9
จัดซื้อแบตเตอรี่ สำหรับ สป. สาย ช. จำนวน 7 รายการ
6,121,670
15 พ.ย.66
 
8
จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ประกอบชุดตาข่ายพราง จำนวน 6 รายการ
20,108,425
14 พ.ย.66
 
7
จัดซื้อสีสำหรับการปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ จำนวน 20 รายการ
5,956,630
13 พ.ย.66
 
6
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม สป. สาย ช. จำนวน 2 รายการ
17,174,308
16 ต.ค.66
 
5
จ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง
57,073,690
16 ต.ค.66
 
4
จัดซื้อสายไฮดรอลิคพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 28 รายการ
499,550
12 ต.ค.66
 
3
จ้างซ่อมถังน้ำ 6,000 ลิตร จำนวน 30 หมายเลขงาน
2,490,000
12 ต.ค.66
 
2
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ 25 แรงม้า และ 55 แรงม้า จำนวน 3 รายการ
26,540
12 ต.ค.66
 
1
จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง จำนวน 2 รายการ
2,975,000
12 ต.ค.66