ประกาศ E-Auction ประกาศ E-Bidding ประกาศสอบราคา ราคากลาง ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
 
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ :: 2558 :: 2559 :: 2560 :: 2561 :: 2562 :: 2563 :: 2564 :: 2565 :: 2566 :: 2567 ::
 
ลำดับ
เรื่อง
งบประมาณ
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดฟังคำวิจารณ์
 
15
ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14,999,990.60
30 ส.ค.65
2 ก.ย.65
 
14
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเรืออะลูมิเนียมท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์เรือ 60 แรงม้า จำนวน 19 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17,100,000
2 พ.ค.65
6 พ.ค.65
 
13
ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อยางสำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 28 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
36,158,580
22 มี.ค.65
25 มี.ค.65
 
12
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง จำนวน 23 หมายเลขงาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
16,982,800
16 มี.ค.65
21 มี.ค.65
 
11
ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถปั้นจั่น 40 ตัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
34,483,000
4 มี.ค.65
9 มี.ค.65
 
10
ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเรืออะลูมิเนียมท้องแบน 60 แรงม้า จำนวน 19 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17,100,000
14 ก.พ.65
18 ก.พ.65
 
9
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง จำนวน 16 หมายเลขงาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12,840,000
9 ก.พ.65
14 ก.พ.65
 
8
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผลิตยุทโธปกรณ์สายช่าง (เรือดันแพ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14,000,000
8 ก.พ.65
11 ก.พ.65
 
7
ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเรือยางส่งข้าม 15 คน แบบ 2 จำนวน 12 ลำ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
10,128,000
7 ก.พ.65
10 ก.พ.65
 
6
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
6,103,256
1 ก.พ.65
4 ก.พ.65
 
5
ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อตาข่ายพราง ทบ. แบบ 2 โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17,421,740
25 ม.ค.65
28 ม.ค.65
 
4
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ประกอบชุดตาข่ายพราง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14,784,000
14 ธ.ค.64
17 ธ.ค.64
 
3
ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อสีสำหรับการปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5,172,466
15 ต.ค.64
20 ต.ค.64
 
2
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมสิ่งอุปกรณ์สายช่าง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15,437,109
5 ต.ค.64
8 ต.ค.64
 
1
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
57,488,036
4 ต.ค.64
7 ต.ค.64