ประกาศการแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ E-Bidding ประกาศสอบราคา ราคากลาง ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง รายละเอียดสัญญา
 
ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
ประกาศผลจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
ปีงบประมาณ :: 2561 :: 2562 :: 2563 :: 2564 :: 2565 :: 2566 :: 2567 ::
ลำดับ
เรื่อง
วันที่ประกาศ
 
5
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับ สป. สาย ช. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.พ.67
 
 
4
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อกระสอบทรายสังเคราะห์ แบบ 2 จำนวน 1,453 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.พ.67
 
 
3
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค.67
 
 
2
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ 25 แรงม้า และ 55 แรงม้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย.66
 
 
1
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อสายไฮดรอลิคพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย.66