ประกาศการแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ E-Bidding ประกาศสอบราคา ราคากลาง ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง รายละเอียดสัญญา
 
ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
ประกาศผลจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
ปีงบประมาณ :: 2561 :: 2562 :: 2563 :: 2564 :: 2565 :: 2566 :: 2567 ::
ลำดับ
เรื่อง
วันที่ประกาศ
 
16
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อกระสอบทรายสังเคราะห์ แบบ 2 จำนวน 1,321 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มิ.ย.67
 
 
15
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองและสิ่งอุปกรณ์เพิ่มเติม จำนวน 140 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
29 พ.ค.67
 
 
14
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อสีและอุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค.67
 
 
13
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สำหรับการบรรจุหีบห่อ จำนวน 24 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
28 พ.ค.67
 
 
12
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อยางสำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
27 พ.ค.67
 
 
11
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมตามอัตราพิกัดในการปฏิบัติงานตามห้วงระยะเวลา (ASL) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
23 พ.ค.67
 
 
10
ประกาศผู้ชนะจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
21 พ.ค.67
 
 
9
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมตามอัตราพิกัดในการปฏิบัติงานตามห้วงระยะเวลา (ASL) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
21 พ.ค.67
 
 
8
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
20 พ.ค.67
 
 
7
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมตามอัตราพิกัด (PLL) จำนวน 31 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
17 พ.ค.67
 
 
6
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อสารเคมีของตู้ผลิตน้ำดื่มเพื่อการบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 พ.ค.67
 
 
5
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับ สป. สาย ช. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.พ.67
 
 
4
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อกระสอบทรายสังเคราะห์ แบบ 2 จำนวน 1,453 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.พ.67
 
 
3
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค.67
 
 
2
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ 25 แรงม้า และ 55 แรงม้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย.66
 
 
1
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อสายไฮดรอลิคพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย.66