ประกาศ E-Auction ประกาศ E-Bidding ประกาศสอบราคา ราคากลาง ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
 
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ :: 2558 :: 2559 :: 2560 :: 2561 :: 2562 :: 2563 :: 2564 ::
 
ลำดับ
เรื่อง
งบประมาณ
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดฟังคำวิจารณ์
 
25
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
8,316,000
31 ส.ค.59
5 ก.ย.59
 
24
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,940,000
15 ส.ค.59
18 ส.ค.59
 
23
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดขุดเจาะน้ำบาดาล แบบ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
150,000,000
7 ก.ค.59
12 ก.ค.59
 
22
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,621,000
27 พ.ค.59
1 มิ.ย.59
 
21
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
9,489,150
18 เม.ย.59
21 เม.ย.59
 
20
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
6,945,200
3 มี.ค.59
8 มี.ค.59
 
19
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยุทโธปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
8,496,000
3 มี.ค.59
8 มี.ค.59
 
18
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยุทโธปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,725,000
3 มี.ค.59
8 มี.ค.59
 
17
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
7,130,400
21 ธ.ค.58
24 ธ.ค.58
 
16
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
7,926,775
25 พ.ย.58
30 พ.ย.58
 
15
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
7,064,608.08
9 พ.ย.58
12 พ.ย.58
 
14
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
13,074,237
9 พ.ย.58
12 พ.ย.58
 
13
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
23,000,000
3 พ.ย.58
6 พ.ย.58
 
12
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
25,000,000
2 พ.ย.58
5 พ.ย.58
 
11
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14,187,870
27 ต.ค.58
30 ต.ค.58
 
10
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15,049,630
26 ต.ค.58
29 ต.ค.58
 
9
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมสิ่งอุปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5,000,000
14 ต.ค.58
16 ต.ค.58
 
8
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
9,956,000
12 ต.ค.58
15 ต.ค.58
 
7
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยุทโธปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
7,675,500
9 ต.ค.58
14 ต.ค.58
 
6
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยุทโธปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,217,040
8 ต.ค.58
13 ต.ค.58
 
5
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15,741,470
7 ต.ค.58
12 ต.ค.58
 
4
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องมือช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
10,230,812
30 ก.ย.58
5 ต.ค.58
 
3
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17,363,000
30 ก.ย.58
5 ต.ค.58
 
2
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยางสำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
34,007,088
10 ก.ย.58
15 ก.ย.58
 
1
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสีและอุปกรณ์เกี่ยวกับสี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5,703,750
3 ก.ย.58
8 ก.ย.58