ประกาศ E-Auction ประกาศ E-Bidding ประกาศสอบราคา ราคากลาง ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
 
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ :: 2558 :: 2559 :: 2560 :: 2561 :: 2562 :: 2563 :: 2564 :: 2565 :: 2566 :: 2567 ::
 
ลำดับ
เรื่อง
งบประมาณ
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดฟังคำวิจารณ์
 
12
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
8,060,040
6 ส.ค.64
11 ส.ค.64
 
11
ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
16,074,240
11 พ.ค.64
14 พ.ค.64
 
10
ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อ สป.ป้อมสนาม สาย ช. จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
21,408,828
15 มี.ค.64
18 มี.ค.64
 
10
ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อ สป.ป้อมสนาม สาย ช. จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
13,899,843
22 ก.พ.64
25 ก.พ.64
 
8
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5,505,514
16 ก.พ.64
19 ก.พ.64
 
7
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตาข่ายพราง ทบ. แบบ 41 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
9,240,550
12 ม.ค.64
15 ม.ค.64
 
6
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องสายช่าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์
34,000,000
15 ธ.ค.63
18 ธ.ค.63
 
5
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสีปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5,014,290
12 ต.ค.63
16 ต.ค.63
 
4
ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมและยุทโธปกรณ์ สาย ช. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12,149,019
12 ต.ค.63
16 ต.ค.63
 
3
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง จำนวน 79 หมายเลขงานโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
51,309,571
6 ต.ค.63
9 ต.ค.63
 
2
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยางสำหรับ สป.สาย ช. จำนวน 24 รายการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
39,865,900
6 ต.ค.63
9 ต.ค.63
 
1
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ประกอบชุดตาข่ายพราง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17,542,719
6 ต.ค.63
9 ต.ค.63