ประกาศ E-Auction ประกาศ E-Bidding ประกาศสอบราคา ราคากลาง ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง รายละเอียดสัญญา
 
ราคากลาง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

::  กจห.กช.  ::  กอ.กส.กช.  ::  พลาธิการ กช.  ::  โรงเรียนทหารช่าง  ::
ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2567

ปีงบประมาณ :: 2557 :: 2558 :: 2559 :: 2560 :: 2561 :: 2562 :: 2563 :: 2564 :: 2565 :: 2566 :: 2567 ::

 

 

ลำดับ
รายการ
วันที่ประกาศ
 
66
จัดซื้อเรืออะลูมิเนียมท้องแบน พร้อมเครื่องยนต์ 60 แรงม้า จำนวน 70 ชุด
18 มิ.ย.67
 
 
65
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง
17 มิ.ย.67
 
 
64
จัดซื้อรถตักบรรทุก 2 1/2 ลบ.หลา จำนวน 4 คัน
17 มิ.ย.67
 
 
63
จัดซื้อรถบรรทุกวัสดุประกอบเครื่องยก จำนวน 5 คัน
17 มิ.ย.67
 
 
62
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย 6 ล้อ จำนวน 9 คัน
14 มิ.ย.67
 
 
61
จัดซื้อรถโกยตักล้อยาง แบบ 3 จำนวน 3 คัน
10 มิ.ย.67
 
 
60
จ้างซ่อมกล้องตรวจการณ์กลางคืน, บุคคลแบบตาเดียว จำนวน 24 หมายเลขงาน
7 มิ.ย.67
 
 
59
จ้างผลิตรถโรงงานซ่อมเคลื่อนที่ แบบ 2 จำนวน 5 คัน
6 มิ.ย.67
 
 
58
จัดซื้อรถพ่วงไฟฟ้าส่องสว่าง 5.5 กิโลวัตต์ จำนวน 35 ชุด
24 พ.ค.67
 
 
57
จัดซื้อกระสอบทรายสังเคราะห์ แบบ 2 จำนวน 1,321 ใบ
23 พ.ค.67
 
 
56
จัดซื้อรถพ่วงไฟฟ้าส่องสว่าง 8.4 กิโลวัตต์ จำนวน 30 ชุด
21 พ.ค.67
 
 
55
จ้างผลิตชุดผลิตน้ำดื่มเพื่อการบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 10 ชุด
20 พ.ค.67
 
 
54
จัดซื้อรถเกลี่ยขนาดกลาง แบบ 2 จำนวน 3 คัน
20 พ.ค.67
 
 
53
จัดซื้อกล้องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ จำนวน 12 ชุด
16 พ.ค.67
 
 
52
จัดซื้อกล้องตรวจการณ์กลางคืนประกอบเครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ จำนวน 15 ชุด
14 พ.ค.67
 
 
51
จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองและสิ่งอุปกรณ์เพิ่มเติม จำนวน 140 รายการ
13 พ.ค.67
 
 
50
จัดซื้อรถตักอเนกประสงค์ จำนวน 3 คัน
13 พ.ค.67
 
 
49
จัดซื้อยางสำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 24 รายการ
13 พ.ค.67
 
 
48
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมกรณีเร่งด่วน จำนวน ๔ หมายเลขงาน
9 พ.ค.67
 
 
47
จ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง จำนวน 3 หมายเลขงาน
9 พ.ค.67
 
 
46
จัดซื้อสิ่งอุปรณ์สำหรับการบรรจุหีบห่อ จำนวน 24 รายการ
9 พ.ค.67
 
 
45
จัดซื้อสีและอุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 12 รายการ
9 พ.ค.67
 
 
44
จัดซื้อยางสำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 23 รายการ
8 พ.ค.67
 
 
43
จัดซื้อรถตักบรรทุก 2 1/2 ลบ.หลา จำนวน 4 คัน
7 พ.ค.67
 
 
42
จัดซื้อรถโกยตักขนาดเล็ก 6 ตัน จำนวน 5 คัน
7 พ.ค.67
 
 
41
จัดซื้อชุดสำรวจทั่วไป จำนวน 5 ชุด
7 พ.ค.67
 
 
40
จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง จำนวน 2 รายการ
7 พ.ค.67
 
 
39
จัดซื้อรถตักล้อยางขุดคู จำนวน 6 คัน
2 พ.ค.67
 
 
38
จัดซื้อรถถากถางขนาดกลาง แบบ 2 จำนวน 3 คัน
1 พ.ค.67
 
 
37
จัดซื้อเรืออะลูมิเนียมท้องแบน พร้อมเครื่องยนต์ 60 แรงม้า จำนวน 70 ชุด
1 พ.ค.67
 
 
36
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมตามอัตราพิกัดในการปฏิบัติงานตามห้วงระยะเวลา (ASL) จำนวน 8 รายการ
30 เม.ย.67
 
 
35
จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 รายการ
30 เม.ย.67
 
 
34
จัดซื้อกล้องตรวจการณ์กลางคืน, บุคคล (แบบตาเดียว) จำนวน 115 ชุด
30 เม.ย.67
 
 
33
จัดซื้อรถโกยตักล้อยาง แบบ 3 จำนวน 3 คัน
29 เม.ย.67
 
 
32
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมตามอัตราพิกัดในการปฏิบัติงานตามห้วงระยะเวลา (ASL) จำนวน 17 รายการ
26 เม.ย.67
 
 
31
จัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 5 รายการ
25 เม.ย.67
 
 
30
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมตามอัตราพิกัด (PLL) จำนวน 31 รายการ
24 เม.ย.67
 
 
29
จัดซื้อสารเคมีของตู้ผลิตน้ำดื่มเพื่อการบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 5 รายการ
19 เม.ย.67
 
 
28
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วย จำนวน 18 หมายเลขงาน
17 เม.ย.67
 
 
27
จ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง
1 เม.ย.67
 
 
26
จัดซื้อกล้องประมวลผลรวม สำหรับงานแผนที่ ป. จำนวน 24 ชุด
20 มี.ค.67
 
 
25
จัดซื้อเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด ชนิดโลหะ จำนวน 228 เครื่อง
20 มี.ค.67
 
 
24
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 10 เครื่อง
19 มี.ค.67
 
 
23
จัดซื้อกล้องตรวจการณ์พลซุ่มยิง จำนวน 18 ชุด
19 มี.ค.67
 
 
22
จัดซื้อตาข่ายพราง ทบ. แบบ 2 จำนวน 1,872 ชุด
18 มี.ค.67
 
 
21
จัดซื้อเครื่องช่วยฝึกสายช่าง จำนวน 2 รายการ
7 มี.ค.67
 
 
20
จัดซื้อแบตเตอรี่ สำหรับ สป. สาย ช. จำนวน 2 รายการ
12 ก.พ.67
 
 
19
จัดซื้อกระสอบทรายสังเคราะห์ แบบ 2 จำนวน 1,453 ใบ
5 ก.พ.67
 
 
18
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 1 หมายเลขงาน
30 ม.ค.67
 
 
17
จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ประกอบชุดตาข่ายพราง จำนวน 6 รายการ
29 ม.ค.67
 
 
16
จ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง จำนวน 13 รายการ ( 45 หมายเลขงาน)
22 ม.ค.67
 
 
15
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วย จำนวน 36 หมายเลขงาน
16 ม.ค.67
 
 
14
จัดซื้อแบตเตอรี่แห้งแบบประจุไฟได้ ประกอบชุดสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 10 รายการ
2 ม.ค.67
 
 
13
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถสายพานอเนกประสงค์ รุ่น BRONCO จำนวน 2 คัน
25 ธ.ค.66
 
 
12
จัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 7 รายการ
22 ธ.ค.66
 
 
11
จัดซื้อน้ำมันไฮดรอลิก จำนวน 4 รายการ
15 ธ.ค.66
 
 
10
จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง จำนวน 58 รายการ
8 ธ.ค.66
 
 
9
จัดซื้อสีสำหรับการปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ จำนวน 20 รายการ
28 พ.ย.66
 
 
8
จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ประกอบชุดตาข่ายพราง จำนวน 6 รายการ
24 พ.ย.66
 
 
7
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ 25 แรงม้า และ 55 แรงม้า จำนวน 3 รายการ
16 พ.ย.66
 
 
6
จ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง
7 พ.ย.66
 
 
5
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 2,625 รายการ
7 พ.ย.66
 
 
4
จัดซื้อสายไฮดรอลิคพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 28 รายการ
6 พ.ย.66
 
 
3
จ้างซ่อมถังน้ำ 6,000 ลิตร จำนวน 30 หมายเลขงาน
6 พ.ย.66
 
 
2
จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง จำนวน 2 รายการ
31 ต.ค.66
 
 
1
จัดซื้อตาข่ายพราง ทบ. แบบ 2 จำนวน 340 ชุด
10 ต.ค.66