ประกาศ E-Auction ประกาศ E-Bidding ประกาศสอบราคา ราคากลาง ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง รายละเอียดสัญญา
 
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
 
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
ปีงบประมาณ :: 2558 :: 2559 :: 2560 :: 2561 :: 2562 :: 2563 :: 2564 :: 2565 :: 2566 :: 2567 ::
ลำดับ
เรื่อง
งบประมาณ
วันที่ประกาศ
 
50
ประกวดราคาซื้อรถโกยตักล้อยาง แบบ 3 จำนวน 3 คัน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
20,700,000
14 มิ.ย.67
 
49
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อกล้องตรวจการณ์กลางคืน, บุคคล (แบบตาเดียว) จำนวน 115 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
41,745,000
14 มิ.ย.67
 
48
ประกวดราคาจ้างผลิต รถโรงงานซ่อมเคลื่อนที่ แบบ 2 จำนวน 5 คัน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
16,050,000
12 มิ.ย.67
 
47
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อรถตักบรรทุก 2 1/2 ลบ.หลา จำนวน ๔ คัน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
18,960,000
11 มิ.ย.67
 
46
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อเรืออะลูมิเนียมท้องแบน พร้อมเครื่องยนต์ 60 แรงม้า จำนวน 70 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
45,195,500
11 มิ.ย.67
 
45
ประกวดราคาจ้างซ่อมกล้องตรวจการณ์กลางคืน, บุคคลแบบตาเดียว จำนวน 24 หมายเลขงาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3,886,600
7 มิ.ย.67
 
44
ประกวดราคาจัดซื้อรถตักล้อยางขุดคู จำนวน 6 คัน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
21,120,000
31 พ.ค.67
 
43
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อรถโกยตักล้อยาง แบบ 3 จำนวน 3 คัน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
20,700,000
30 พ.ค.67
 
42
ประกวดราคาจัดซื้อรถพ่วงไฟฟ้าส่องสว่าง 5.5 กิโลวัตต์ จำนวน 35 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12,460,000
30 พ.ค.67
 
41
ประกวดราคาจัดซื้อรถพ่วงไฟฟ้าส่องสว่าง 8.4 กิโลวัตต์ จำนวน 30 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14,970,000
28 พ.ค.67
 
40
ประกวดราคาจ้างผลิตชุดผลิตน้ำดื่มเพื่อการบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 10 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
33,000,000
27 พ.ค.67
 
39
ประกวดราคาจัดซื้อรถเกลี่ยขนาดกลาง แบบ 2 จำนวน 3 คัน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22,500,000
27 พ.ค.67
 
38
ประกวดราคาจัดซื้อกล้องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ จำนวน 12 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
36,000,000
24 พ.ค.67
 
37
ประกวดราคาจัดซื้อรถตักอเนกประสงค์ จำนวน 3 คัน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
8,100,000
21 พ.ค.67
 
36
ประกวดราคาจัดซื้อรถถากถางขนาดกลาง แบบ 2 จำนวน 3 คัน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
29,400,000
17 พ.ค.67
 
35
ประกวดราคาจัดซื้อยางสำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
37,279,620
17 พ.ค.67
 
34
ประกวดราคาจัดซื้อรถตักบรรทุก 2 1/2 ลบ.หลา จำนวน 4 คัน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
18,960,000
15 พ.ค.67
 
33
ประกวดราคาจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
7,259,475.83
14 พ.ค.67
 
32
ประกวดราคาจัดซื้อรถโกยตักขนาดเล็ก 6 ตัน จำนวน 5 คัน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12,250,000
14 พ.ค.67
 
31
ประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมกรณีเร่งด่วน จำนวน 4 หมายเลขงาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,000,000
9 พ.ค.67
 
30
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง จำนวน 3 หมายเลขงาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,000,000
9 พ.ค.67
 
29
ประกวดราคาจัดซื้อเรืออะลูมิเนียมท้องแบน พร้อมเครื่องยนต์ 60 แรงม้า จำนวน 70 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
45,195,500
8 พ.ค.67
 
28
ประกวดราคาจัดซื้อชุดสำรวจทั่วไป จำนวน 5 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4,859,250
7 พ.ค.67
 
27
ประกวดราคาจัดซื้อกล้องตรวจการณ์กลางคืน, บุคคล (แบบตาเดียว) จำนวน 115 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
41,745,000
7 พ.ค.67
 
26
ประกวดราคาจัดซื้อรถโกยตักล้อยาง แบบ 3 จำนวน 3 คัน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
20,700,000
3 พ.ค.67
 
25
ประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วย จำนวน 18 หมายเลขงาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3,748,500
23 เม.ย.67
 
24
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
36,251,500
5 เม.ย.67
 
23
ประกวดราคาจัดซื้อกล้องตรวจการณ์พลซุ่มยิง จำนวน 18 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
9,286,200
1 เม.ย.67
 
22
ประกวดราคาจัดซื้อกล้องประมวลผลรวม สำหรับงานแผนที่ ป. จำนวน 24 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
23,323,999.92
27 มี.ค.67
 
21
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด ชนิดโลหะ จำนวน 228 เครื่อง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
29,982,000
26 มี.ค.67
 
20
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
585,000
25 มี.ค.67
 
19
ประกวดราคาจัดซื้อตาข่ายพราง ทบ. แบบ 2 จำนวน 1,872 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
29,952,000
22 มี.ค.67
 
18
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องช่วยฝึกสายช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
547,218
7 มี.ค.67
 
17
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถสายพานอเนกประสงค์ รุ่น BRONCO จำนวน 2 คัน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
10,520,000
9 ก.พ.67
 
16
ประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 1 หมายเลขงาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,735,888
5 ก.พ.67
 
15
ประกวดราคาจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ประกอบชุดตาข่ายพราง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
20,108,425
2 ก.พ.67
 
14
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง จำนวน 13 รายการ ( 45 หมายเลขงาน) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
35,730,000
26 ม.ค.67
 
13
ประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วย จำนวน 36 หมายเลขงาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,534,112
23 ม.ค.67
 
12
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ประกอบชุดตาข่ายพราง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
20,108,425
19 ม.ค.67
 
11
ประกวดราคาจัดซื้อแบตเตอรี่แห้งแบบประจุไฟได้ ประกอบชุดสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,709,605
8 ม.ค.67
 
10
ประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถสายพานอเนกประสงค์ รุ่น BRONCO จำนวน 2 คัน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
10,520,000
3 ม.ค.67
 
9
ประกวดราคาจัดซื้อน้ำมันไฮดรอลิก จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
653,979
21 ธ.ค.66
 
8
ประกวดราคาจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง จำนวน 58 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,136,025
15 ธ.ค.66
 
7
ประกวดราคาจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ประกอบชุดตาข่ายพราง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
20,108,425
8 ธ.ค.66
 
6
ประกวดราคาจัดซื้อสีสำหรับการปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5,956,630
7 ธ.ค.66
 
5
ประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 2,625 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17,174,308
14 พ.ย.66
 
4
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
57,073,690
13 พ.ย.66
 
3
ประกวดราคาจ้างซ่อมถังน้ำ 6,000 ลิตร จำนวน 30 หมายเลขงาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,490,000
13 พ.ย.66
 
2
ประกวดราคาจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,975,000
7 พ.ย.66
 
1
ประกวดราคาจัดซื้อตาข่ายพราง ทบ. แบบ 2 จำนวน 340 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5,088,100
18 ต.ค.66