ประกาศ E-Auction ประกาศ E-Bidding ประกาศสอบราคา ราคากลาง ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
 
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ :: 2558 :: 2559 :: 2560 :: 2561 :: 2562 :: 2563 :: 2564 ::
 
ลำดับ
เรื่อง
งบประมาณ
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดฟังคำวิจารณ์
 
39
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5,282,100
9 ส.ค.62
15 ก.ค.62
 
38
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15,856,000
2 ส.ค. 62
7 ส.ค. 62
 
37
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 5 หมายเลขงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,999,500
4 ก.ค.62
9 ก.ค.62
 
36
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 5 หมายเลขงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4,250,000
28 มิ.ย. 62
3 ก.ค. 62
 
35
ร่างเอกสารประกวดราคาเครื่องอัดดินยนต์แบบ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,020,000
14 มิ.ย.62
21 มิ.ย.62
 
34
ร่างเอกสารประกวดราคากล้องตรวจการณ์กลางคืน, บุคคล (แบบตาเดียว) แบบ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์์
27,225,000
11 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62
 
33
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 4 หมายเลขงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,922,400
5 มิ.ย.62
10 มิ.ย.62
 
32
ร่างเอกสารประกวดราคาตาข่ายพราง ทบ. แบบ 41 จำนวน 300 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
10,461,000
27 พ.ค. 62
30 พ.ค. 62
 
31
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 3 หมายเลขงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,246,560
8 พ.ค.62
14 พ.ค.62
 
30
ร่างเอกสารประกวดราคารถบรรทุกวัสดุประกอบเครื่องยก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5,179,000
25 เม.ย.62
30 เม.ย.62
 
29
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกวัสดุประกอบเครื่องยก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5,179,000
13 มี.ค.62
18 มี.ค.62
 
28
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 3 หมายเลขงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,025,000
20 ก.พ.62
25 ก.พ.62
 
27
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3,213,820
5 ก.พ.62
8 ก.พ.62
 
26
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 3 หมายเลขงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3,000,000
18 ธ.ค.61
21 ธ.ค.61
 
25
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 3 หมายเลขงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,787,479
14 ธ.ค.61
19 ธ.ค.61
 
24
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22,925,680
4 ธ.ค.61
11 ธ.ค.61
 
23
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิดชนิดโลหะ จำนวน 33 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5,438,400
26 พ.ย.61
29 พ.ย.61
 
22
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
11,981,324
23 พ.ย.61
28พ.ย.61
 
21
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
10,371,976
22 พ.ย.61
27 พ.ย.61
 
20
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตาข่ายพราง ทบ. แบบ 41 จำนวน 480 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
16,800,000
20 พ.ย.61
23 พ.ย.61
 
19
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15,679,700
19 พ.ย.61
22 พ.ย.61
 
18
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14,018,206
16 พ.ย.61
21 พ.ย.61
 
17
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14,759,863
16 พ.ย.61
21 พ.ย.61
 
16
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกระสอบทรายสังเคราะห์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
6,749,442
29 ต.ค.61
1 พ.ย.61
 
15
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
18,000,000
18 ต.ค.61
24 ต.ค.61
 
14
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยุทโธปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
13,811,000
18 ต.ค.61
24 ต.ค.61
 
13
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องตรวจการณ์กลางคืน, บุคคล (แบบตาเดียว) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
39,729,000
17 ต.ค.61
22 ต.ค.61
 
12
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
18,000,000
16 ต.ค.61
19 ต.ค.61
 
11
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
759,514.50
11 ต.ค.61
17 ต.ค.61
 
10
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด ชนิดโลหะ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5,438,400
10 ต.ค.61
17 ต.ค.61
 
9
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ของใช้สำนักงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
645,127
24 ก.ย.61
27 ก.ย.61
 
8
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย 10 ตัน ขนาด 6 x 4 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
37,330,000
20 ก.ย.61
25 ก.ย.61
 
7
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตาข่ายพราง ทบ. แบบ41 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
10,500,000
14 ก.ย.61
19 ก.ย.61
 
6
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยางสำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
40,813,080
13 ก.ย.61
18 ก.ย.61
 
5
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือกรณีเร่งด่วน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,000,000
13 ก.ย.61
18 ก.ย.61
 
4
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมยุทโธปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15,058,837
3 ก.ย.61
6 ก.ย.61
 
3
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
43,664,400
31 ส.ค.61
5 ก.ย.61
 
2
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ สป. ประกอบชุดตาข่ายพราง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15,640,020
28 ส.ค.61
31 ส.ค.61
 
1
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับการทำหีบห่อ และการซ่อมบำรุง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,226,355
27 ส.ค.61
30 ส.ค.61