ประกาศ E-Auction ประกาศ E-Bidding ประกาศสอบราคา ราคากลาง ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง รายละเอียดสัญญา
 
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
 
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
ประกาศผลจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
ปีงบประมาณ :: 2558 :: 2559 :: 2560 :: 2561 :: 2562 :: 2563 :: 2564 :: 2565 :: 2566 :: 2567 ::
ลำดับ
เรื่อง
วันที่ประกาศ
 
25
ประกวดราคาซื้อยางสำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน ๒๔ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
18 มิ.ย.67
 
 
24
ประกวดราคาซื้อชุดสำรวจทั่วไป จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
30 พ.ค.67
 
 
23
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมกรณีเร่งด่วน จำนวน 4 หมายเลขงาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
30 พ.ค.67
 
 
22
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง จำนวน 3 หมายเลขงาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
27 พ.ค.67
 
 
21
ประกวดราคาซื้อกล้องตรวจการณ์พลซุ่มยิง จำนวน ๑๘ ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
27 พ.ค.67
 
 
20
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15 พ.ค.67
 
 
19
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด ชนิดโลหะ จำนวน 228 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14 พ.ค.67
 
 
18
ประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วย จำนวน 18 หมายเลขงาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
13 พ.ค.67
 
 
17
ประกวดราคาจัดซื้อกล้องประมวลผลรวม สำหรับงานแผนที่ทหารปืนใหญ่ จำนวน 24 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
9 พ.ค.67
 
 
16
ประกวดราคาจัดซื้อตาข่ายพราง ทบ. แบบ 2 จำนวน 1,872 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26 เม.ย.67
 
 
15
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
25 เม.ย.67
 
 
14
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องช่วยฝึกสายช่าง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19 มี.ค.67
 
 
13
ประกวดราคาจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ประกอบชุดตาข่ายพราง จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
29 ก.พ.67
 
 
12
ประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 1 หมายเลขงาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
27 ก.พ.67
 
 
11
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง จำนวน 13 รายการ (45 หมายเลขงาน) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
21 ก.พ.67
 
 
10
ประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วย จำนวน 36 หมายเลขงาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
8 ก.พ.67
 
 
9
ประกวดราคาจัดซื้อแบตเตอรี่แห้งแบบประจุไฟได้ ประกอบชุดสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26 ม.ค.67
 
 
8
ประกวดราคาจัดซื้อน้ำมันไฮดรอลิก จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22 ม.ค.67
 
 
7
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15 ม.ค.67
 
 
6
ประกวดราคาจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง จำนวน 58 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12 ม.ค.67
 
 
5
ประกวดราคาจัดซื้อสีสำหรับการปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
10 ม.ค.67
 
 
4
ประกวดราคาจัดซื้อตาข่ายพราง ทบ. แบบ 2 จำนวน 340 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
9 ม.ค.67
 
 
3
ประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 2,625 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
18 ธ.ค.66
 
 
2
ประกวดราคาจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
29 พ.ย.66
 
 
1
ประกวดราคาจ้างซ่อมถังน้ำ 6,000 ลิตร จำนวน 30 หมายเลขงาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
27 พ.ย.66