ประกาศ E-Auction ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา ราคากลาง สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
 
     
 
 
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
ประกาศผลจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ
เรื่อง
วันที่ประกาศ
 
1
21 ต.ค. 63
 
 
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องช่วยฝึกพิเศษ หลักสูตร ชั้นนายพัน รุ่นที่ ๖๔
12 พ.ย. 63
 
 
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลือง หลักสูตร ชั้นนายพัน รุ่นที่ ๖๔
13 พ.ย. 63
 
 
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลือง หลักสูตร นายสิบชั้นต้นศึกษาทางไกลทางไปรษณีย์รุ่นที่ ๓
13 พ.ย. 63
 
 
5
23 พ.ย. 63
 
 
6
23 พ.ย. 63
 
 
7
30 พ.ย. 63
 
 
8
4 ธ.ค. 63
 
 
9
7 ธ.ค. 63
 
 
10
19 ม.ค. 64
 
 
11
27 ม.ค. 64
 
12
29 ม.ค. 64
 
13
3 ก.พ. 64
 
14
19 ก.พ. 64
 
15
23 ก.พ. 64
 
16
2 มี.ค. 64
 
17
3 มี.ค. 64
 
18
9 มี.ค. 64
 
19
11 มี.ค. 64
 
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือ ให้กับ รายการด าเนินงานศูนย์ การศึกษาของ ทบ.(กช.)
22 มี.ค. 64