ประกาศ E-Auction ประกาศ E-Bidding ประกาศสอบราคา ราคากลาง ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
 
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ :: 2558 :: 2559 :: 2560 :: 2561 :: 2562 :: 2563 :: 2564 :: 2565 :: 2566 ::
ลำดับ
เรื่อง
งบประมาณ
วันที่ประกาศ
 
49
ประกวดราคาจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14,999,990.60
5 ก.ย.65
 
48
ประกวดราคาซื้อไฟฉายแรงสูง จำนวน 380 กระบอก โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,330,000
4 ก.ค.65
 
47
ประกวดราคาจัดซื้อเรือยางโจมตีสำหรับชุดปฏิบัติการ 10 คน จำนวน 2 ลำ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,700,000
10 มิ.ย.65
 
46
ประกวดราคาซื้อกระสอบทรายสังเคราะห์ จำนวน 179,966 ใบ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,889,643
17 พ.ค.65
 
45
ประกวดราคาจัดซื้อกระสอบทรายสังเคราะห์ จำนวน 558,320 ใบ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5,862,360
11 พ.ค.65
 
44
ประกวดราคาซื้อลวดหีบเพลงแถบหนาม จำนวน 920 ขด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,469,280
11 พ.ค.65
 
43
ประกวดราคาจัดซื้อเรืออะลูมิเนียมท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์เรือ 60 แรงม้า จำนวน 19 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17,100,000
10 พ.ค.65
 
42
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 2 หมายเลขงาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,403,045
2 พ.ค.65
 
41
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเรืออะลูมิเนียมท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์เรือ 60 แรงม้า จำนวน 19 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17,100,000
28 เม.ย.65
 
40
ประกวดราคาจัดซื้อเรือพลาสติกส่งข้าม 16 ฟุต จำนวน 20 ลำ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3,424,000
12 เม.ย.65
 
39
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมกรณีเร่งด่วน จำนวน 11 หมายเลขงาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,000,000
12 เม.ย.65
 
38
ประกวดราคาจัดซื้อรถปั้นจั่น 40 ตัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
34,483,000
8 เม.ย.65
 
37
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเรือพลาสติกส่งข้าม 16 ฟุต จำนวน 20 ลำ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3,424,000
7 เม.ย.65
 
36
ประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมกรณีเร่งด่วน จำนวน 5 หมายเลขงาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,000,000
7 เม.ย.65
 
35
ประกวดราคาจัดซื้อยางสำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 28 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
36,158,580
4 เม.ย.65
 
34
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง จำนวน 9 หมายเลขงาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,000,000
25 มี.ค.65
 
33
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 4 หมายเลขงาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,680,650
23 มี.ค.65
 
32
ประกวดราคาจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
8,797,408
22 มี.ค.65
 
31
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง จำนวน 23 หมายเลขงาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
16,982,800
22 มี.ค.65
 
30
ประกวดราคาจัดซื้อเรือพลาสติกส่งข้าม 16 ฟุต จำนวน 20 ลำ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3,424,000
17 มี.ค.65
 
29
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 5 หมายเลขงาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3,641,845
16 มี.ค.65
 
28
ประกวดราคาจัดซื้อเรืออะลูมิเนียมท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์เรือ 60 แรงม้า จำนวน 19 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17,100,000
16 มี.ค.65
 
27
ประกวดราคาจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกสายช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
549,234
15 มี.ค.65
 
26
ประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วย จำนวน 10 หมายเลขงาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
1,017,200
14 มี.ค.65
 
25
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ 40 แรงม้า จำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,632,000
9 มี.ค.65
 
24
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ 40 แรงม้า จำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
1,632,000
3 มี.ค.65
 
23
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเรือพลาสติกส่งข้าม 16 ฟุต จำนวน 20 ลำ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3,424,000
1 มี.ค.65
 
22
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง จำนวน 3 หมายเลขงาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,000,000
25 ก.พ.65
 
21
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมกรณีเร่งด่วน จำนวน 9 หมายเลขงาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,000,000
25 ก.พ.65
 
20
ประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5,160,000
15 ก.พ.65
 
19
ประกวดราคาจ้างผลิตยุทโธปกรณ์สายช่าง (เรือดันแพ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14,000,000
15 ก.พ.65
 
18
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง จำนวน 16 หมายเลขงาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12,840,000
15 ก.พ.65
 
17
ประกวดราคาจัดซื้อเรือยางส่งข้าม 15 คน แบบ 2 จำนวน 12 ลำ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
10,128,000
15 ก.พ.65
 
16
ประกวดราคาจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
6,103,256
9 ก.พ.65
 
15
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ 40 แรงม้า จำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,632,000
8 ก.พ.65
 
14
ประกวดราคาจัดซื้อเรือพลาสติกส่งข้าม 16 ฟุต จำนวน 20 ลำ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3,424,000
7 ก.พ.65
 
13
ประกวดราคาจัดซื้อตาข่ายพราง ทบ. แบบ 2 โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17,421,740
31 ม.ค.65
 
12
ประกวดราคาจัดซื้อ สป.3 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
731,093
23 ธ.ค.64
 
11
ประกวดราคาจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ประกอบชุดตาข่ายพราง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14,784,000
23 ธ.ค.64
 
10
ประกวดราคาจัดซื้อเรือยางส่งข้าม 9 คน แบบ 2 จำนวน 3 ลำ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,097,000
16 ธ.ค.64
 
9
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
57,488,036
7 ธ.ค.64
 
8
ประกวดราคาจัดซื้อแบตเตอรี่แห้งแบบประจุไฟได้ ประกอบชุดสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3,085,750
9 พ.ย.64
 
7
ประกวดราคาจัดชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3,344,400
5 พ.ย.64
 
6
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อแบตเตอรี่แห้งแบบประจุไฟได้ ประกอบชุด สป. สาย ช. จำนวน 10 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3,085,750
5 พ.ย.64
 
5
ประกวดราคาจัดซื้อสีสำหรับการปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5,172,466
27 ต.ค.64
 
4
ประกวดราคาจัดซื้อแบตเตอรี่แห้งแบบประจุไฟได้ ประกอบชุด สป. สาย ช. จำนวน 10 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3,085,750
18 ต.ค.64
 
3
ประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 2,030 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15,437,109
15 ต.ค.64
 
2
ประกวดราคาจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง จำนวน 51 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,174,236
14 ต.ค.64
 
1
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
57,488,036
8 ต.ค.64