ประกาศ E-Auction ประกาศ E-Bidding ประกาศสอบราคา ราคากลาง ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
 
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
ประกาศผลจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ :: 2558 :: 2559 :: 2560 :: 2561 :: 2562 :: 2563 :: 2564 :: 2565 :: 2566 ::
ลำดับ
เรื่อง
วันที่ประกาศ
 
38
ประกวดราคาจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19 ก.ย.65
 
 
37
ประกวดราคาจัดซื้อไฟฉายแรงสูง จำนวน 380 กระบอก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
25 ก.ค.65
 
 
36
ประกวดราคาจัดซื้อเรือยางโจมตีสำหรับชุดปฏิบัติการ 10 คน จำนวน 2 ลำ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
30 มิ.ย.65
 
 
35
ประกวดราคาจัดซื้อลวดหีบเพลงแถบหนาม จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
10 มิ.ย.65
 
 
34
ประกวดราคาจัดซื้อกระสอบทรายสังเคราะห์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
8 มิ.ย.65
 
 
33
ประกวดราคาจัดซื้อกระสอบทรายสังเคราะห์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
30 พ.ค.65
 
 
32
ประกวดราคาจัดซื้อเรืออะลูมิเนียมท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์เรือ 60 แรงม้า จำนวน 19 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26 พ.ค.65
 
 
31
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 2 หมายเลขงาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17 พ.ค.65
 
 
30
ประกวดราคาจัดซื้อยางสำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 28 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
11 พ.ค.65
 
 
29
ประกวดราคาจัดซื้อรถปั้นจั่น 40 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
10 พ.ค.65
 
 
28
ประกวดราคาจัดซื้อเรือพลาสติกส่งข้าม 16 ฟุต จำนวน 20 ลำ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
6 พ.ค.65
 
 
27
ประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมกรณีเร่งด่วน จำนวน 11 หมายเลขงาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
29 เม.ย.65
 
 
26
ประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมกรณีเร่งด่วน จำนวน 5 หมายเลขงาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
27 เม.ย.65
 
 
25
ประกวดราคาจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26 เม.ย.65
 
 
24
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง จำนวน 23 หมายเลขงาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
20 เม.ย.65
 
 
23
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง จำนวน 9 หมายเลขงาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12 เม.ย.65
 
 
22
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ 40 แรงม้า จำนวน 12 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
7 เม.ย.65
 
 
21
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 4 หมายเลขงาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
7 เม.ย.65
 
 
20
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 5 หมายเลขงาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5 เม.ย.65
 
 
19
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกสายช่าง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
29 มี.ค.65
 
 
17
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วย จำนวน 10 หมายเลขงาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
25 มี.ค.65
 
 
16
ประกวดราคาจ้างผลิตยุทโธปกรณ์สายช่าง (เรือดันแพ) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
23 มี.ค.65
 
 
15
ประกวดราคาซื้อเรือยางส่งข้าม 15 คน แบบ 2 จำนวน 12 ลำ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17 มี.ค.65
 
 
14
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง จำนวน 3 หมายเลขงาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15 มี.ค.65
 
 
13
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมกรณีเร่งด่วน จำนวน 9 หมายเลขงาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15 มี.ค.65
 
 
12
ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
10 มี.ค.65
 
 
11
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง จำนวน 16 หมายเลขงาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
10 มี.ค.65
 
 
10
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วย จำนวน 13 หมายเลขงาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
8 มี.ค.65
 
 
9
ประกวดราคาซื้อตาข่ายพราง ทบ. แบบ 2 จำนวน 1,163 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
8 ก.พ.65
 
 
8
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ประกอบชุดตาข่ายพราง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26 ม.ค.65
 
 
7
ประกวดราคาซื้อ สป.3 จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
21 ม.ค.65
 
 
6
ประกวดราคาซื้อเรือยางส่งข้าม 9 คน แบบ 2 จำนวน 3 ลำ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12 ม.ค.65
 
 
5
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วย จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3 ธ.ค.64
 
 
4
ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่แห้งแบบประจุไฟได้ ประกอบชุดสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3 ธ.ค.64
 
 
3
ประกวดราคาซื้อสีสำหรับการปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
29 พ.ย.64
 
 
2
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 2,030 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26 พ.ย.64
 
 
1
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
9 พ.ย.64