ประกาศ E-Auction ประกาศ E-Bidding ประกาศสอบราคา ราคากลาง ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
 
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ :: 2558 :: 2559 :: 2560 :: 2561 :: 2562 :: 2563 :: 2564 ::
ลำดับ
เรื่อง
งบประมาณ
วันที่ประกาศ
 
63
ประกวดราคาประกาศจัดซื้อยางสำหรับ สป. สาย ช. จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
30,144,000
5 ส.ค.63
 
62
ประกวดราคาจัดซื้อสะพานเครื่องหนุนมั่น m4 bridge ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,200,000
30 ก.ค.63
 
61
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5,782,023
24 ก.ค.63
 
60
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5,460,180
24 มิ.ย.63
 
59
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5,937,930
19 มิ.ย.63
 
58
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5,072,395
17 มิ.ย.63
 
57
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5,376,380
11 มิ.ย.63
 
56
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
11,614,800
5 มิ.ย.63
 
55
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4,177,935
25 พ.ค.63
 
54
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
6,720,460
22 พ.ค.63
 
53
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,100,000
7 พ.ค.63
 
52
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3,579,500
5 พ.ค.63
 
51
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,100,000
29 เม.ย.63
 
50
ประกวดราคาจัดซื้อรถโกยตักขนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,650,000
16 เม.ย.63
 
49
ประกวดราคาจัดซื้อตาข่ายพราง ทบ.แบบ41 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,440,900
9 เม.ย.63
 
48
ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย 10 ตัน 6x4 จำนวน 12 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
44,760,000
4 มี.ค.63
 
47
ประกวด สป.ป้อมสนาม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14,013,739
25 ก.พ.63
 
46
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องอัดดินยนต์ แบบ 2 จำนวน 19 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
9,690,000
21 ก.พ.63
 
45
ประกวดชุดผลิตน้ำดื่มเพื่อการบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
18,030,000
14 ก.พ.63
 
44
ประกวดราคาจัดซื้อตาข่ายพราง ทบ.แบบ. 41 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19,875,900
14 ก.พ.63
 
43
ประกวดราคาซรถโรงงานซ่อมเคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19,800,000
14 ก.พ.63
 
42
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ 40 แรงม้า จำนวน 9 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,224,000
11 ก.พ.63
 
41
ประกวดราคาซื้อเรือยางส่งข้าม 14 คน แบบ 2 จำนวน 16 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
10,128,000
6 ก.พ.63
 
40
ประกวดราคาจัดซื้อรถปั้นจั่น 50 ตัน แบบ 2 จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
40,000,000
31 ม.ค.63
 
39
ประกวดราคาซื้อกล้องตรวจจับรังสีความร้อนติดตั้งบนยานพาหนะ จำนวน 10 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22,000,000
28 ม.ค.63
 
38
ประกวดราคาจัดซื้อกล้องตรวจการณ์กลางคืน, บุคคล (แบบตาเดียว) แบบ 2 จำนวน 80 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
39,600,000
27 ม.ค.63
 
37
ประกวดราคาจัดซื้อ สป.ประกอบชุดตาข่ายพราง 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15,558,000
22 ม.ค.63
 
36
ประกวดราคาจัดซื้อตาข่ายพราง 345 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12,030,150
21 ม.ค.63
 
35
ประกวดราคาจัดซื้อยาง สำหรับ สป.สาย ช. จำนวน 25 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
44,978,900
21 ม.ค.63
 
34
ประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมยุทโธปกรณ์ สาย ช. จำนวน 2,227 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
20,275,724
17 ม.ค.63
 
33
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด ชนิดโลหะ 224 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
36,868,160
16 ม.ค.63
 
32
ประกวดราคาจ่างซ่อมสิ่งอุปกรณ์ชุดสํารวจด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,825,200
15 ม.ค.63
 
31
ประกวดราคาซื้อเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ 40 แรงม้า จำนวน 9 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,224,000
15 ม.ค.63
 
30
ประกวดราคาซื้อตาข่ายพร่าง ทบ.แบบ41 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4,881,800
13 ม.ค.63
 
29
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิดชนิดโลหะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3,291,800
13 ม.ค.63
 
28
ประกวดราคาซื้อชุดสำรวจทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,944,000
13 ม.ค.63
 
27
ประกวดราคาซื้อเรือยางส่งข้าม 9 คน แบบ 2 จำนวน 9 ลำ
6,295,500
13 ม.ค.63
 
26
ประกวดราคาซื้อกระสอบทรายสังเคราะห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
6,976,840.50
13 ม.ค.63
 
25
ประกวดราคาซื้อลวดหีบเพลงแถบหนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,844,705
8 ม.ค.63
 
24
ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดดินยนต์ แบบ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,020,000
6 ม.ค.63
 
23
ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดผ่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3,570,000
6 ม.ค.63
 
22
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมยุทโธปกรณ์สายช่างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12,030,150
6 ม.ค.63
 
21
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วย และชิ้นส่วนซ่อมกรณีเร่งด่วนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3,733,506
6 ม.ค.63
 
20
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมยุทโธปกรณ์สายช่างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,000,000
3 ม.ค.63
 
19
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด ชนิดโลหะด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3,291,800
3 ม.ค.63
 
18
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17,000,000
3 ม.ค.63
 
17
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
11,043,700
3 ม.ค.63
 
16
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 518 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,000,000
2 ม.ค.63
 
15
ประกวดราคาจ้างซ่อม สป. และเครื่องมือสาย ช.โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3,000,000
26 ธ.ค.62
 
14
ประกวดราคาจ้างซ่อม สป. และเครื่องมือ สาย ช. (สป.ชุดสำรวจ) 20 หมายเลขงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,825,200
17 ธ.ค.62
 
13
ประกวดราคาจ้างซ่อม สป.และเครื่องมือกรณีเร่งด่วน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,000,000
25 ธ.ค.62
 
12
ประกวดราคาจ้างซ่อม สป. และเครื่องมือ สาย ช. (สป.ชุดสำรวจ) 20 หมายเลขงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,825,200
17 ธ.ค.62
 
11
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
32,174,800
9 ธ.ค.62
 
10
ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ สำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
7,298,000
3 ธ.ค.62
 
9
ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่แห้งแบบประจุไฟได้ ประกอบชุดสิ่งอุปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,499,600
28 พ.ย.62
 
8
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟู จำนวน 1 หมายเลขงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
630,094
22 พ.ย.62
 
7
ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่แห้งแบบประจุไฟได้ ประกอบชุดสิ่งอุปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,499,600
8 พ.ย.62
 
6
ประกวดราคาซื้อ น้ำมันไฮดรอลิกและน้ำมันไฮดรอลิก-พื้นฐานน้ำมันแร่ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
869,384
6 พ.ย.62
 
5
ประกวดราคาซื้อสีปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5,073,140
6 พ.ย.62
 
4
ประกวดราคาซื้อ สิ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกสายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
550,000
6 พ.ย.62
 
3
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครืองมือสายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
59,198,000
4 พ.ย.62
 
2
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สำหรับการทำหีบห่อและการซ่อมบำรุง จำนวน 62 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,242,778
30 ต.ต.62
 
1
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ของใช้สำนักงาน จำนวน 47 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
621,293
30 ต.ค.62