ประกาศ E-Auction ประกาศ E-Bidding ประกาศสอบราคา ราคากลาง ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
 
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
ประกาศผลจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ :: 2558 :: 2559 :: 2560 :: 2561 :: 2562 :: 2563 :: 2564 ::
ลำดับ
เรื่อง
วันที่ประกาศ
 
62
ประกวดราคาจัดซื้อยางสำหรับ สป. สาย ช. จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
8 ก.ย.63
 
 
61
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมสะพานเครื่องหนุนมั่น M4 BRIDGE,FLOATING ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
18 ส.ค.63
 
 
60
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
6 ส.ค.63
 
 
59
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง ด้วยวิธีการคัดเลือก
5 ก.ค.63
 
 
58
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็ดทรอนิกส์
2 ก.ค.63
 
 
57
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
30 มิ.ย.63
 
 
56
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
29 มิ.ย.63
 
 
55
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
25 มิ.ย.63
 
 
54
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19 มิ.ย.63
 
 
53
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17 มิ.ย.63
 
 
52
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
8 มิ.ย.63
 
 
51
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5 มิ.ย.63
 
 
50
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์ สาย ช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4 มิ.ย.63
 
 
49
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธัการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2 มิ.ย.63
 
 
48
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28 พ.ค.63
 
 
47
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
18 พ.ค.63
 
 
46
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15 พ.ค.63
 
 
45
ประกวดราคาซื้อรถโกยตักขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14 พ.ค.63
 
 
44
ประกวดราคาซื้อตาข่ายพราง ทบ. แบบ 41 จำนวน 70 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28 เม.ย.63
 
 
43
ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดผ่า จำนวน 15 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
21 เม.ย.63
 
 
42
ประกวดราคาซื้อสป.ป้อมสนาม สาย ช. จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
30 มี.ค.63
 
 
41
ประกวดราคาจัดซื้อรถโรงงานซ่อมเคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
24 มี.ค.63
 
 
40
ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดดินยนต์แบบ2 จำนวน 19 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19 มี.ค.63
 
 
39
ประกวดราคาจัดซื้อ ยางสำหรับ สป. สาย ช. จำนวน 25 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19 มี.ค.63
 
 
38
ประกวดราคาจัดซื้อชุดผลิตน้ำดื่มเบาเทาสาธารณะภัย จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
16 มี.ค.63
 
 
37
ประกวดราคาจัดซื้อตาข่ายพราง ทบ.แบบ 41 จำนวน 570 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
16 มี.ค.63
 
 
36
ประกวดราคาซื้อเรือยางส่งข้าม 15 คน แบบ 2 จำนวน 12 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
9 มี.ค.63
 
 
35
ประกวดราคาจัดซื้อรถปั้นจั่น 50 ตัน แบบ 2 จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5 มี.ค.63
 
 
34
ประกวดราคาซื้อเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ 40 แรงม้า จำนวน 9 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4 มี.ค.63
 
 
33
ประกวดราคาซื้อกล้องตรวจจับรังสีความร้อนติดบนยานพาหนะ จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4 มี.ค.63
 
 
32
ประกวดราคาจัดซื้อกล้องตรวจการณ์กลางคืน, บุคคล (แบบตาเดียว) แบบ 2 จำนวน 80 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26 ก.พ.63
 
 
31
ประกวดราคาซื้อ สป. ประกอบชุดตาข่ายพราง จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
24 ก.พ.63
 
 
30
ประกวดราคาชิ้นส่วนซ่อมยุทโธปกรณ์ สาย ช. จำนวน 2,227 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
21 ก.พ.63
 
 
29
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคุ้นวัตถุระเบิด จำนวน 224 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
20 ก.พ.63
 
 
28
ประกวดราคาซื้อตาข่ายพราง แบบ 41 จำนวน 345 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
20 ก.พ.63
 
 
27
ประกวดราคาซื้อกระสอบทรายสังเคราะห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17 ก.พ.63
 
 
26
ประกวดราคาซื้อเรือยางส่งข้าม 4 คน แบบ 2 จำนวน 9 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14 ก.พ.63
 
 
25
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด ชนิดโลหะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
6 ก.พ.63
 
 
24
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือชุดสำรวจทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5 ก.พ.63
 
 
23
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3 ก.พ.63
 
 
22
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3 ก.พ.63
 
 
21
ประกวดราคาซื้อตาข่ายพราง ทบ. แบบ 41 จำนวน 140 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
30 ม.ค.63
 
 
20
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
29 ม.ค.63
 
 
19
ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดผ่า จำนวน 15 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
24 ม.ค.63
 
 
18
ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดดินยนต์แบบ2 จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
24 ม.ค.63
 
 
17
ประกวดราคาซื้อลวดหีบเพลงแถบหนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
24 ม.ค.63
 
 
16
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วยและชิ้นส่วนซ่อมกรณีเร่งด่วน จำนวน 18 หมายเลขงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
23 ม.ค.63
 
 
15
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 7 หมายเลขงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22 ม.ค.63
 
 
14
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจค้นวัตถุระเบิด (ชนิดโลหะ)จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22 ม.ค.63
 
 
13
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 518 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17 ม.ค.63
 
 
12
ประกวดราคาจ้างซ่อม สป. และเครื่องมือ สาย ช. กรณีเร่งด่วน จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
16 ม.ค.63
 
 
11
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือกรณีเร่งด่วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15 ม.ค.63
 
 
10
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
10 ม.ค.63
 
 
9
ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ สำหรับ สป. สาย ช จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2 ม.ค.63
 
 
8
ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่แห้งแบบประจุไฟได้ ประกอบชุดสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17 ธ.ค.62
 
 
7
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12 ธ.ค.62
 
 
6
ประกวดราคาซื้อสีปรนนิบัติบํารุงยุทโธปกรณ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
11 ธ.ค.62
 
 
5
ประกวดราคาซจัดซื้อ สป.3 (น้ำมันไฮดรอลิกและน้ำมันไฮดรอลิก-พื้นฐานน้ำมันแร่) จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22 พ.ย.62
 
 
4
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกสายช่างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22 พ.ย.62
 
 
3
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สำหรับการทำหีบห่อและการซ่อมบำรุง จำนวน 62 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
18 พ.ย.62
 
 
2
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ของใช้สํานักงาน จำนวน 47 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15 พ.ย.62
 
 
1
ประกวดราคาซื้อสายไฮดรอลิคพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 พ.ย.62