ประกาศ E-Auction ประกาศ E-Bidding ประกาศสอบราคา ราคากลาง ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
 
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
ประกาศผลจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ :: 2558 :: 2559 :: 2560 :: 2561 :: 2562 :: 2563 :: 2564 ::
ลำดับ
เรื่อง
วันที่ประกาศ
 
73
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
11 ก.ย.62
 
 
72
ประกวดราคาซื้อยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5 ก.ย.62
 
 
71
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5 ก.ย.62
 
 
70
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4 ก.ย.62
 
 
69
ประกวดราคาซื้อ ตาข่ายพราง ทบ. แบบ ๔๑ จำนวน ๑๒๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4 ก.ย.62
 
 
68
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3 ก.ย.62
 
 
67
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2 ก.ย.62
 
 
66
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2 ก.ย.62
 
 
65
ประกวดราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ๕ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
30 ส.ค.62
 
 
64
ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด ชนิดโลหะ จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
29 ส.ค.62
 
 
63
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
29 ส.ค.62
 
 
62
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28 ส.ค.62
 
 
61
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28 ส.ค.62
 
 
60
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26 ส.ค.62
 
 
59
ประกวดราคาซื้อ ตาข่ายพราง ทบ. แบบ ๔๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26 ส.ค.62
 
 
58
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
23 ส.ค.62
 
 
57
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22 ส.ค.62
 
 
56
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
21 ส.ค.62
 
 
55
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
20 ส.ค.62
 
 
54
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
9 ส.ค.62
 
 
53
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อชุดสำรวจทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
31 ก.ค.62
 
 
52
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุท โธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26 ก.ค.62
 
 
51
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อกล้องตรวจการณ์กลางคืน, บุคคล (แบบตาเดียว) แบบ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22 ก.ค.62
 
 
50
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุท โธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19 ก.ค.62
 
 
49
ประกาศผู้ชนะเครื่องอัดดินยนต์ แบบ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3 ก.ค.62
 
 
48
ประกวดราคาซื้อ ตาข่ายพราง ทบ. แบบ ๔๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3 ก.ค.62
 
 
47
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุท โธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
27 มิ.ย.62
 
 
46
ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ๑๕ กิโลวัต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19 มิ.ย.62
 
 
45
ประกวดราคาซื้อชุดสำรวจทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
13 มิ.ย.62
 
 
44
ประกวดราคาซื้อตาข่ายพราง ทบ.แบบ.41ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4 มิ.ย.62
 
 
43
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุท โธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
31 พ.ค.62
 
 
42
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกวัสดุประกอบเครื่องยก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
31 พ.ค.62
 
 
41
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุท โธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
11 มี.ค.62
 
 
40
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุท โธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
25 ก.พ.62
 
 
39
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุท โธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14 ก.พ.62
 
 
38
ประกวดราคาซื้อเรือยาง(พื้นแข็ง)พร้อมเครื่องยนต์ 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
13 ก.พ.62
 
 
37
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุท โธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
11 ก.พ.62
 
 
36
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22 ม.ค.62
 
 
35
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุท โธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4 ม.ค.62
 
 
34
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุท โธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4 ม.ค.62
 
 
33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตาข่ายพราง ทบ. แบบ 41 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
25 ธ.ค.61
 
 
32
ประกวดราคาซื้อยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
18 ธ.ค.61
 
 
31
ประกวดราคาซื้อกระสอบทรายสังเคราะห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3 ธ.ค.61
 
 
30
ประกวดราคาซื้อชุดสำรวจทั่วไป จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
30 พ.ย.61
 
 
29
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28 พ.ย.61
 
 
28
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมกรณีเร่งด่วน จำนวน 6 หมายเลขงาน(89 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
27 พ.ย.61
 
 
27
ประกวดราคาซื้อยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26 พ.ย.61
 
 
26
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 2 หมายเลขงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22 พ.ย.61
 
 
25
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมกรณีเร่งด่วน จำนวน 9 หมายเลขงาน(141 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
21 พ.ย.61
 
 
24
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
20 พ.ย.61
 
 
23
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อม สป.สาย ช.จำนวน 5 หมายเลขงาน(77 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19 พ.ย.61
 
 
22
ประกวดราคาซื้อยางสำหรับอุปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15 พ.ย.61
 
 
21
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วย จำนวน 12 หมายเลขงาน(94 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14 พ.ย.61
 
 
20
ประกวดราคาซื้อชุดสำรวจทั่วไป จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14 พ.ย.61
 
 
19
ประกวดราคาซื้อเรือยางส่งข้าม 9 คน แบบ 2 จำนวน 6 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12 พ.ย.61
 
 
18
ประกวดราคาซื้อกล้องตรวจการณ์กลางคืน, นักบิน จำนวน 48 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12 พ.ย.61
 
 
17
ประกวดราคาซื้อเรือยางส่งข้าม 15 คน แบบ 2 จำนวน 2 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
9 พ.ย.61
 
 
16
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกสายช่าง จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
7 พ.ย.61
 
 
15
ประกวดราคาซื้อเข็มทิศเล็นเซติค จำนวน 315 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
6 พ.ย.61
 
 
14
ประกวดราคาซื้อเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ 40 แรงม้า จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5 พ.ย.61
 
 
13
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2 พ.ย.61
 
 
12
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย 10 ตัน 6x4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
29 ต.ค.61
 
 
11
ประกวดราคาซื้อตาข่ายพราง ทบ.แบบ 41 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22 ต.ค.61
 
 
10
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ของใช้สำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
18 ต.ค.61
 
 
9
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่างกรณีเร่งด่วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
16 ต.ค.61
 
 
8
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
16 ต.ค.61
 
 
7
ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
11 ต.ค.61
 
 
6
ประกวดราคาซื้อสีปรนนิบัติบำรุงอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
11 ต.ค.61
 
 
5
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมกรณีเร่งด่วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
10 ต.ค.61
 
 
4
ประกวดราคาซื้อ สป. ประกอบชุดตาข่ายพราง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
9 ต.ค.61
 
 
3
ประกวดราคาซื้อสีปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28 ก.ย.61
 
 
2
ประกวดราคาซื้อน้ำมันเครื่องและน้ำมันหล่อลื่นไฮดรอลิค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
27 ก.ย.61
 
 
1
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สำหรับการทำหีบห่อและการซ่อมบำรุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
24 ก.ย.61