ประกาศ E-Auction ประกาศ E-Bidding ประกาศสอบราคา ราคากลาง ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
 
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ :: 2558 :: 2559 :: 2560 :: 2561 :: 2562 :: 2563 :: 2564 ::
ลำดับ
เรื่อง
งบประมาณ
วันที่ประกาศ
 
75
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
716,770
2 ก.ย.62
 
74
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4,757,231
23 ส.ค.62
 
73
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4,708,300
22 ส.ค.62
 
72
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4,048,509
21 ส.ค.62
 
71
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,948,706
20 ส.ค.62
 
70
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5,282,100
19 ส.ค.62
 
69
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3,907,000
16 ส.ค.62
 
68
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5,282,100
16 ส.ค.62
 
67
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4,786,490
15 ส.ค.62
 
66
ประกวดราคาซื้อตาข่ายพราง ทบ. แบบ 41 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4,184,400
15 ส.ค.62
 
65
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3,165,330
14 ส.ค.62
 
64
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4,238,094
13 ส.ค.62
 
63
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4,544,790
9 ส.ค.62
 
62
ประกวดราคาจัดซื้อยุทโธปกรณ์ สาย ช. จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15,856,000
9 ส.ค.62
 
61
ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 5 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
624,000
8 ส.ค.62
 
60
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3,787,985
8 ส.ค.62
 
59
ประกวดราคาเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด ชนิดโลหะ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,645,900
8 ส.ค.62
 
58
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3,700,000
7 ส.ค.62
 
57
ประกวดราคาซื้อตาข่ายพราง ทบ. แบบ 41 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4,184,400
6 ส.ค.62
 
56
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3,620,000
30 ก.ค.62
 
55
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,999,500
10 ก.ค.62
 
54
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4,250,000
4 ก.ค.62
 
53
ประกวดราคาซื้อกล้องตรวจการณ์กลางคืน, บุคคล (แบบตาเดียว) แบบ ๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
27,225,000
19 มิ.ย.62
 
52
ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดดินยนต์แบบ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,020,000
14 มิ.ย.62
 
51
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,922,400
11 มิ.ย.62
 
50
ประกวดราคาซื้อตาข่ายพราง ทบ. แบบ 41 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
10,461,000
4 มิ.ย.62
 
49
ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 15 กิโลวัตต์ (ระดับเสียงเบา)ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3,720,000
30 พ.ค.62
 
48
ประกวดราคาซื้อชุดสำรวจทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4,863,500
27 พ.ค.62
 
47
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,246,560
15 พ.ค.62
 
46
ประกวดราคาซื้อตาข่ายพราง ทบ.แบบ๔๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,092,200
13 พ.ค.62
 
45
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกวัสดุประกอบเครื่องยก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5,179,000
2 พ.ค.62
 
44
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกวัสดุประกอบเครื่องยก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5,179,000
20 มี.ค.62
 
43
ประกวดสอบราคาแลกเปลี่ยนซากสิ่งอุปกรณ์สายช่าง กับ สิ่งอุปกรณ์สายขนส่ง
1,813,579
11 มี.ค.62
 
42
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,025,000
26 ก.พ.62
 
41
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3,213,820
11 ก.พ.62
 
40
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,856,904
21 ม.ค.62
 
39
ประกวดราคาซื้อตาข่ายพราง ทบ. แบบ 41 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
16,800,000
18 ธ.ค.61
 
38
ประกวดราคาจซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22,925,680
13 ธ.ค.61
 
37
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด ชนิดโลหะ จำนวน 33 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5,438,400
3 ธ.ค.61
 
36
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
11,981,324
29 พ.ย.61
 
35
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
10,371,976
28 พ.ย.61
 
34
ประกวดราคาซื้อตาข่ายพราง ทบ. แบบ 41 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
16,800,000
27 พ.ย.61
 
33
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15,679,700
23 พ.ย.61
 
32
ประกวดราคาจ้างซ๋อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14,018,206
22 พ.ย.61
 
31
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14,759,863
22 พ.ย.61
 
30
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมกรณีเร่งด่วน จำนวน 6 หมายเลขงาน(89 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,000,000
8 พ.ย.61
 
29
ประกวดราคาซื้อกระสอบทรายสังเคราะห์ จำนวน 642,804 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
6,749,442
5 พ.ย.61
 
28
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมกรณีเร่งด่วน จำนวน 9 หมายเลขงาน(141 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,000,000
2 พ.ย.61
 
27
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 77 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,000,000
30 ต.ค.61
 
26
ประกวดราคาซื้อชยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
13,811,000
29 ต.ค.61
 
25
ประกวดราคาซื้อชุดสำรวจทั่วไป จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,962,400
29 ต.ค.61
 
24
ประกวดราคาซื้อกล้องตรวจการณ์กลางคืน,บุคคล(แบบตาเดียว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
39,729,000
26 ต.ค.61
 
23
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
18,000,000
25 ต.ค.61
 
22
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,000,000
24 ต.ค.61
 
21
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
18,000,000
22 ต.ค.61
 
20
ประกวดราคาซื้อเรือยางส่งข้าม 9 คน แบบ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4,200,000
22 ต.ค.61
 
19
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด ชนิดโลหะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5,438,400
22 ต.ค.61
 
18
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
759,514.50
19 ต.ค.61
 
17
ประกวดราคาซื้อเรือยางส่งข้าม 15 คน แบบ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,689,000
19 ต.ค.61
 
16
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกสายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
550,000
17 ต.ค.61
 
15
ประกวดราคาซื้อเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ 40 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
816,000
16 ต.ค.61
 
14
ประกวดราคาซื้อเข็มทิศเล็นเซติค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
945,000
16 ต.ค.61
 
13
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย 10 ตัน ขนาด 6x4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
37,330,000
27 ก.ย.61
 
12
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือกรณีเร่งด่วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,000,000
21 ก.ย.61
 
11
ประกวดราคาซื้อตาข่ายพราง ทบ. แบบ 41 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
10,500,000
21 ก.ย.61
 
10
ประกวดราคาซื้อชุดสำรวจทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,962,400
21 ก.ย.61
 
9
ประกวดราคาซื้อยางสำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
40,813,080
20 ก.ย.61
 
8
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมกรณีเร่งด่วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,000,000
17 ก.ย.61
 
7
ประกวดราคาซื้อน้ำมันเครื่องและน้ำหล่อลื่นไฮดรอลิค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
861,254
11 ก.ย.61
 
6
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15,058,837
10 ก.ย.61
 
5
ประกวดราคาซื้อสีปรนนิบัติบำรุงอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,029,150
7 ก.ย.61
 
4
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
43,664,400
6 ก.ย.61
 
3
ประกวดราคาซื้อ สป. ประกอบชุดตาข่ายพราง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15,640,020
4 ก.ย.61
 
2
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สำหรับการทำหีบห่อ และการซ่อมบำรุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,226,355
3 ก.ย.61
 
1
ประกวดราคาซื้อสีปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5,104,103
29 ส.ค.61