ประกาศการแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ E-Bidding ประกาศสอบราคา ราคากลาง ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง รายละเอียดสัญญา
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
ปีงบประมาณ :: 2560 :: 2561 :: 2562 :: 2563 :: 2564 :: 2565 :: 2566 :: 2567 ::
 
ลำดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณโครงการ
วันที่ประกาศ
 
71
จัดซื้อตาข่ายพราง ทบ. แบบ 2 จำนวน 340 ชุด
5,088,100
20 ก.ย.66
 
70
จัดซื้อกล้องตรวจจับรังสีความร้อน จำนวน 31 ชุด
32,550,000
19 ก.ย.66
 
69
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถสายพานอเนกประสงค์ รุ่น BRONCO
10,520,000
4 ก.ย.66
 
68
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง
2,100,490
21 ส.ค.66
 
67
จ้างซ่อมยุทโธปกรณ์สายช่าง
8,165,400
15 ส.ค.66
 
66
จัดซื้อยางสำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 1 รายการ
176,000
9 ส.ค.66
 
65
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมตามอัตราพิกัด
2,306,020
20 ก.ค.66
 
64
แลกเปลี่ยนซากสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 80 รายการ
12,071,600
13 ก.ค.66
 
63
จัดซื้อยางสำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 3 รายการ
4,531,840
26 มิ.ย.66
 
62
จัดซื้อกระสอบทรายสังเคราะห์ แบบ 2 จำนวน 2,112 ใบ
26,400
16 มิ.ย.66
 
61
จัดซื้ออุปกรณดำน้ำประจำบุคคลและประจำหน่วย จำนวน 12 รายการ
11,001,800
24 พ.ค.66
 
60
จ้างทำแม่พิมพ์ตัวเรือนกล้องตรวจการณ์กลางคืน (MOLD) จำนวน 1 อัน โครงการวิจัยและพัฒนากล้องตรวจการณ์กลางคืน
1,305,000
9 พ.ค.66
 
59
จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง จำนวน 2 รายการ
6,292,254.50
1 พ.ค.66
 
58
จัดซื้อเรืออะลูมิเนียมท้องแบน พร้อมเครื่องยนต์ 60 แรงม้า
21,314,400
28 เม.ย.66
 
57
จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สำหรับการบรรจุหีบห่อ (เพิ่มเติม)
515,060
25 เม.ย.66
 
56
จัดซื้อยางสำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 24 รายการ
36,062,140
5 เม.ย.66
 
55
ยกเลิกประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยางสำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 24 รายการ
36,062,140
5 เม.ย.66
 
54
จัดซื้อแบตเตอรี่ สำหรับ สป. สาย ช.
222,200
15 มี.ค.66
 
53
จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง จำนวน 2 รายการ
2,079,815
8 มี.ค.66
 
52
จ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือกรณีเร่งด่วน จำนวน 2 หมายเลขงาน
79,000
3 มี.ค.66
 
51
จ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือกรณีเร่งด่วน จำนวน 2 หมายเลขงาน
589,000
3 มี.ค.66
 
50
จัดซื้ออุปกรณดำน้ำประจำบุคคลและประจำหน่วย จำนวน 12 รายการ
11,829,400
2 มี.ค.66
 
49
จัดซื้อรถบดสั่นสะเทือน แบบ 2
19,380,000
2 มี.ค.66
 
48
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง
3,643,900
28 ก.พ.66
 
47
จัดซื้อรถโกยตัก 3/4 ลบ.หลา สายพาน แบบ 2 จำนวน 3 คัน
14,199,000
20 ก.พ.66
 
46
จัดซื้อกระสอบทรายสังเคราะห์ แบบ 2 จำนวน 1,452 ใบ
18,150
15 ก.พ.66
 
45
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมกรณีเร่งด่วน จำนวน 1 รายการ (8 หมายเลขงาน)
1,000,000
15 ก.พ.66
 
44
จ้างซ่อม สป. และเครื่องมือกรณีเร่งด่วน จำนวน 4 หมายเลขงาน
332,000
10 ก.พ.66
 
43
จัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับ สป. สาย ช. จำนวน 7 รายการ
6,089,310
10 ก.พ.66
 
42
ยกเลิกประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับ สป. สาย ช. จำนวน 7 รายการ
6,089,340
10 ก.พ.66
 
41
จัดซื้อชิ้นส่วนกล้องตรวจการณ์กลางคืน จำนวน 22 รายการ
369,000
7 ก.พ.66
 
40
จัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับ สป. สาย ช. จำนวน 4 รายการ
306,000
3 ก.พ.66
 
39
จัดซื้อยางสำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 12 รายการ
1,514,760
1 ก.พ.66
 
38
จัดซื้อสารเคมีของตู้ผลิตน้ำดื่มเพื่อการบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 4 รายการ
120,708
31 ม.ค.66
 
37
จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 รายการ
1,224,800
30 ม.ค.66
 
36
จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สำหรับการบรรจุหีบห่อ จำนวน 24 รายการ
900,069
30 ม.ค.66
 
35
จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกสายช่าง จำนวน 2 รายการ
549,804
27 ม.ค.66
 
34
จัดซื้อสีและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 9 รายการ
168,515
25 ม.ค.66
 
33
จัดซื้อเรือยางลาดตระเวนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ลำ
4,800,000
25 ม.ค.66
 
32
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมตามอัตราพิกัดในการปฏิบัติงานตามห้วงระยะเวลา (ASL) จำนวน 21 รายการ
15,442,285
24 ม.ค.66
 
31
จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองและสิ่งอุปกรณ์เพิ่มเติม จำนวน 129 รายการ
2,177,052
23 ม.ค.66
 
30
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมตามอัตราพิกัด (PLL) จำนวน 31 รายการ
1,966,596
16 ม.ค.66
 
29
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วย จำนวน 15 หมายเลขงาน (407 รายการ)
6,380,000
13 ม.ค.66
 
28
จัดซื้อกล้องตรวจการณ์พลซุ่มยิง จำนวน 43 ชุด
20,167,000
12 ม.ค.66
 
27
แลกเปลี่ยนซากสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 51 รายการ
8,491,500
12 ม.ค.66
 
26
จ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง
33,620,000
10 ม.ค.66
 
25
จัดซื้ออุปกรณ์ให้แสงสว่างในเวลากลางวันและกลางคืน จำนวน 68 เครื่อง
15,938,520
10 ม.ค.66
 
24
จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง จำนวน 3 รายการ
3,497,550
9 ม.ค.66
 
23
จัดซื้อรถราดน้ำ 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน
5,600,000
5 ม.ค.66
 
22
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วย จำนวน 31 หมายเลขงาน
6,270,000
4 ม.ค.66
 
21
จัดซื้อกล้องตรวจการณ์กลางคืน, บุคคล (แบบตาเดียว) แบบ 2 จำนวน 40 ชุด
19,796,000
28 ธ.ค.65
 
20
จ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง
33,730,000
27 ธ.ค.65
 
19
จัดซื้อตาข่ายพราง ทบ. แบบ 2 จำนวน 600 ชุด
8,979,000
23 ธ.ค.65
 
18
จัดซื้อเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด ชนิดโลหะ จำนวน 100 เครื่อง
15,000,000
15 ธ.ค.65
 
17
จัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับ สป. สาย ช. จำนวน 7 รายการ
6,089,340
9 ธ.ค.65
 
16
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 1 หมายเลขงาน
29,000
9 ธ.ค.65
 
15
จัดซื้อแบตเตอรี่แห้งแบบประจุไฟฟ้าได้ประกอบชุดสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 12 รายการ
3,024,308
8 ธ.ค.65
 
14
จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง จำนวน 51 รายการ
1,141,247
30 พ.ย.65
 
13
จัดซื้อชุดเครื่องมือถอดประกอบกล้องตรวจการณ์กลางคืน จำนวน 2 ชุด
298,000
29 พ.ย.65
 
12
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 5 เครื่อง
292,500
15 พ.ย.65
 
11
จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์เพื่อใช้บริหารคลัง จำนวน 10 รายการ
13,922
9 พ.ย.65
 
10
จัดซื้อยางสำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 24 รายการ
36,062,140
9 พ.ย.65
 
9
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 1,881 รายการ
16,261,817
7 พ.ย.65
 
8
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วย จำนวน 10 หมายเลขงาน
82,380
7 พ.ย.65
 
7
จัดซื้อสายไฮดรอลิคพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 28 รายการ
499,550
4 พ.ย.65
 
6
จัดซื้อสีสำหรับการปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ จำนวน 19 รายการ
5,195,473
2 พ.ย.65
 
5
จ้างซ่อมถังน้ำ 6,000 ลิตร
996,000
21 ต.ค.65
 
4
จ้างซ่อมกล้องตรวจจับรังสีความร้อน
1,796,828
21 ต.ค.65
 
3
จัดซื้อ สป.3 จำนวน 4 รายการ
656,124
20 ต.ค.65
 
2
จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ประกอบชุดตาข่ายพราง จำนวน 2 รายการ
14,796,000
20 ต.ค.65
 
1
จ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง
58,569,972
19 ต.ค.65