ประกาศ E-Auction ประกาศ E-Bidding ประกาศสอบราคา ราคากลาง ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง รายละเอียดสัญญา
 
ราคากลาง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

::  กจห.กช.  ::  กอ.กส.กช.  ::  พลาธิการ กช.  ::  โรงเรียนทหารช่าง  ::
ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2567

ปีงบประมาณ :: 2557 :: 2558 :: 2559 :: 2560 :: 2561 :: 2562 :: 2563 :: 2564 :: 2565 :: 2566 :: 2567 ::

 

 

ลำดับ
รายการ
วันที่ประกาศ
 
7
จัดซื้อสีสำหรับการปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ จำนวน 20 รายการ
28 พ.ย.66
 
 
6
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ 25 แรงม้า และ 55 แรงม้า จำนวน 3 รายการ
16 พ.ย.66
 
 
5
จ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง
7 พ.ย.66
 
 
4
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 2,625 รายการ
7 พ.ย.66
 
 
3
จัดซื้อสายไฮดรอลิคพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 28 รายการ
6 พ.ย.66
 
 
2
จ้างซ่อมถังน้ำ 6,000 ลิตร จำนวน 30 หมายเลขงาน
6 พ.ย.66
 
 
1
จัดซื้อตาข่ายพราง ทบ. แบบ 2 จำนวน 340 ชุด
10 ต.ค.66