ประกาศ E-Auction ประกาศ E-Bidding ประกาศสอบราคา ราคากลาง ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ราคากลาง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

::  กจห.กช.  ::  กอ.กส.กช.  ::  พลาธิการ กช.  ::  โรงเรียนทหารช่าง  ::
ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ :: 2557 :: 2558 :: 2559 :: 2560 :: 2561 :: 2562 :: 2563 :: 2564 :: 2565 :: 2566 ::

 

 

ลำดับ
รายการ
วันที่ประกาศ
 
24
จ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง จำนวน 41 หมายเลขงาน
24 ม.ค.66
 
 
23
จัดซื้อรถราดน้ำ 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน
23 ม.ค.66
 
 
22
จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง จำนวน 3 รายการ
23 ม.ค.66
 
 
21
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วย จำนวน 31 หมายเลขงาน
17 ม.ค.66
 
 
20
จ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง จำนวน 42 หมายเลขงาน
13 ม.ค.66
 
 
19
จัดซื้อตาข่ายพราง ทบ. แบบ 2 จำนวน 600 ชุด
12 ม.ค.66
 
 
18
จ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง
10 ม.ค.66
 
 
17
จัดซื้อยางสำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 24 รายการ
9 ม.ค.66
 
 
16
จัดซื้อเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด ชนิดโลหะ จำนวน 100 ชุด
9 ม.ค.66
 
 
15
จัดซื้อแบตเตอรี่แห้งแบบประจุไฟได้ ประกอบชุด สป. สาย ช. จำนวน 12 รายการ
6 ม.ค.66
 
 
14
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 1 หมายเลขงาน
28 ธ.ค.65
 
 
13
จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง จำนวน 51 รายการ
16 ธ.ค.65
 
 
12
จัดซื้อชุดเครื่องมือถอดประกอบกล้องตรวจการณ์กลางคืน จำนวน 2 ชุด
8 ธ.ค.65
 
 
11
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 5 เครื่อง
25 พ.ย.65
 
 
10
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 1,881 รายการ
23 พ.ย.65
 
 
9
จัดซื้อสิ่งอุปกรณเพื่อใช้บริหารคลัง จำนวน 10 รายการ
21 พ.ย.65
 
 
8
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วย จำนวน 10 หมายเลขงาน
21 พ.ย.65
 
 
7
จัดซื้อสายไฮดรอลิคพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 28 รายการ
18 พ.ย.65
 
 
6
จ้างซ่อมกล้องตรวจจับรังสีความร้อน จำนวน 9 หมายเลขงาน
16 พ.ย.65
 
 
5
จัดซื้อสีสำหรับการปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์
11 พ.ย.65
 
 
4
จัดซื้อ สป.3 จำนวน 4 รายการ
10 พ.ย.65
 
 
3
จ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง (รายการถังน้ำ 6,000 ลิตร)
9 พ.ย.65
 
 
2
จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ประกอบชุดตาข่ายพราง จำนวน 2 รายการ
7 พ.ย.65
 
 
1
จ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง จำนวน 33 รายการ
2 พ.ย.65