ประกาศการแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ E-Bidding ประกาศสอบราคา ราคากลาง ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ :: 2560 :: 2561 :: 2562 :: 2563 :: 2564 ::
 
ลำดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณโครงการ
วันที่ประกาศ
 
94
แลกเปลี่ยนซาก สป.สาย ช. จำนวน 25 รายการ
1,843,000
12 ก.ย.62
 
93
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 2 หมายเลขงาน
716,770
23 ส.ค.62
 
92
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 13 หมายเลขงาน
4,767,231
21 ส.ค.62
 
91
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 7 หมายเลขงาน
4,708,300
20 ส.ค.62
 
90
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 8 หมายเลขงาน
4,048,509
19 ส.ค.62
 
89
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 5 หมายเลขงาน
2,948,706
16 ส.ค.62
 
88
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 11 หมายเลขงาน
4,800,131
15 ส.ค.62
 
87
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 7 หมายเลขงาน
3,907,000
14 ส.ค.62
 
86
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 7 หมายเลขงาน
4,786,490
13 ส.ค.62
 
85
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 8 หมายเลขงาน
3,165,330
9 ส.ค.62
 
84
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 10 หมายเลขงาน
4,238,094
8 ส.ค.62
 
83
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 9 หมายเลขงาน
5,282,100
7 ส.ค.62
 
82
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 9 หมายเลขงาน
4,544,790
6 ส.ค.62
 
81
จัดซื้อตาข่ายพราง ทบ. แบบ 41 จำนวน 120 ชุด
4,184,400
2 ส.ค.62
 
80
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 6 หมายเลขงาน
3,787,985
1 ส.ค.62
 
79
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 5 หมายเลขงาน
3,700,000
30 ก.ค.62
 
78
จัดซื้้อยุทโธปกรณ์ สาย ช.(เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์) จำนวน 12 เครื่อง
624,000
26 ก.ค.62
 
77
จัดซื้อตาข่ายพราง ทบ. แบบ 41 จำนวน 120 ชุด
4,184,400
26 ก.ค.62
 
76
ซื้อยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 2 รายการ
15,856,000
26 ก.ค.62
 
75
จัดซื้อเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิดชนิดโลหะ จำนวน 10 เครื่อง
1,645,900
26 ก.ค.62
 
74
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 6 หมายเลขงาน
3,620,000
19 ก.ค.62
 
73
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 3 หมายเลขงาน
1,999,500
25 มิ.ย.62
 
72
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 5 หมายเลขงาน
4,250,000
19 มิ.ย.62
 
71
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมกล้องตรวจการณ์กลางคืน,บุคคล แบบตาเดียว จำนวน 18 หมายเลขงาน
4,589,480
14 มิ.ย.62
 
70
จัดซื้อเครื่องอัดดินยนต์ แบบ2
1,020,000
28 พ.ค.62
 
69
กล้องตรวจการณ์กลางคืน,บุคคล แบบตาเดียว
27,225,000
28 พ.ค.62
 
68
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 4 หมายเลขงาน
1,922,400
24 พ.ค.62
 
67
ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 15 กิโลวัตต์ จำนวน 3 ชุด
3,720,000
17 พ.ค.62
 
66
ซื้อตาข่ายพราง ทบ. แบบ๔๑
10,461,000
17 พ.ค.62
 
65
ซื้อชุดสำรวจทั่วไป
4,863,500
15 พ.ค.62
 
64
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์ สาย ช. 2 หมายเลขงาน
36,900
10 พ.ค.62
 
63
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่่าง จำนวน 3 หมายเลขงาน
1,246,560
25 เม.ย.62
 
62
ซื้อตาข่ายพราง ทบ. แบบ 41 จำนวน 60 ชุด
2,092,200
24 เม.ย.62
 
61
กล้องตรวจการระยะไกลและกล้องตรวจจับรังสีความร้อน
32,956,000
26 มี.ค.62
 
60
ซื้อกระสอบทรายสังเคราะห์ จำนวน1 รายการ
44,100
18 มี.ค.62
 
59
แพลตฟอร์มติดล้อสำหรับบรรทุกเรือ แบบ 1 และ 2
492,200
8 มี.ค.62
 
58
ซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง จำนวน 1 รายการ
5,179,000
1 มี.ค.62
 
57
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 3 หมายเลขงาน
2,025,000
15 ก.พ.62
 
56
แลกเปลี่ยนซาก สป.สาย ช.
1,813,579
14 ก.พ.62
 
55
ซ่อมฟื้นฟูุยุทโธปกรณ์สายช่าง
3,213,820
1 ก.พ.62
 
54
ซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง
2,856,904
4 ม.ค.62
 
53
จัดจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์ สาย ช. จานวน 3 หมายเลขงาน
1,787,479
18 ธ.ค.61
 
52
ซื้อกล้องตรวจการณ์กลางคืน จำนวน 2 รายการ
1,480,000
14 ธ.ค.61
 
51
ซื้อเรือยาง(ชนิดพื้นแข็ง) พร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 10 ลำ
9,630,000
13 ธ.ค.61
 
50
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์ สาย ช.
1,787,479
23 พ.ย.61
 
49
ซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง จำนวน 3 รายการ
22,925,680
27 พ.ย.61
 
48
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์ สาย ช.
1,586,355
23 พ.ย.61
 
47
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์ สาย ช.
201,124
23 พ.ย.61
 
46
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์ สาย ช.
11,981,324
19 พ.ย.61
 
45
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์ สาย ช.
10,524,500
16 พ.ย.61
 
44
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์ สาย ช.
10,371,976
15 พ.ย.61
 
43
ซื้อตาข่ายพราง ทบ. แบบ.41
16,800,000
14 พ.ย.61
 
42
จ้างซ่อม สป. และเครื่องมือ สาย ช.
2,417,800
14 พ.ย.61
 
41
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์ สาย ช.
13,684,650
8 พ.ย.61
 
40
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์ สาย ช.
15,679,700
7 พ.ย.61
 
39
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์ สาย ช.
14,018,206
6 พ.ย.61
 
38
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์ สาย ช.
14,759,863
6 พ.ย.61
 
37
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์ สาย ช.
15,773,500
26 ต.ค.61
 
36
ชิ้นส่วนซ่อมกรณีเร่งด่วน จำนวน 6 หมายเลขงาน(89 รายการ)
1,000,000
26 ต.ค.61
 
35
ลวดหีบเพลงแถบหนาม จำนวน 84 ขด
226,800
24 ต.ค.61
 
34
กระสอบทรายสังเคราะห์ จำนวน 642,804 ใบ
6,749,442
24 ต.ค.61
 
33
ชิ้นส่วนซ่อมกรณีเร่งด่วน จำนวน 141 รายการ
1,000,000
22 ต.ค.61
 
32
ชิ้นส่วนซ่อม สป. สาย ช. จำนวน 77 รายการ
1,000,000
12 ต.ค.61
 
31
ชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วย จำนวน 94 รายการ
1,000,000
10 ต.ค.61
 
30
กล้องตรวจการณ์กลางคืน, บุคคล (แบบตาเดียว) จำนวน 123 ชุด
39,729,000
9 ต.ค.61
 
29
ยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 2 รายการ
13,811,000
9 ต.ค.61
 
28
จ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง
18,000,000
9 ต.ค.61
 
27
เรือยางส่งข้าม 15 คน แบบ 2 จำนวน 2 ลำ
1,689,000
9 ต.ค.61
 
26
สิ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกสายช่าง จำนวน 5 รายการ
550,000
28 ก.ย.61
 
25
จ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง
18,000,000
21 ก.ย.61
 
24
เรือยางส่งข้าม 9 คน แบบ 2 จำนวน 6 ลำ
4,200,000
21 ก.ย.61
 
23
เครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิดชนิดโลหะ จำนวน 33 เครื่อง
5,438,400
20 ก.ย.61
 
22
รถยนต์บรรทุกเทท้าย 10 ตัน ขนาด 6X4 จำนวน 10 คัน
37,330,000
13 ก.ย.61
 
21
กล้องตรวจการณ์กลางคืน, นักบิน จำนวน 48 ชุด
38,400,000
13 ก.ย.61
 
20
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 6 เครื่อง
345,000
10 ก.ย.61
 
19
เข็มทิศเล็นเซติค จำนวน 315 อัน
945,000
10 ก.ย.61
 
18
เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ 40 แรงม้า จำนวน 6 เครื่อง
816,000
10 ก.ย.61
 
17
ซื้อชุดสำรวจทั่วไป จำนวน 2 ชุด
1,962,400
10 ก.ย.61
 
16
ซื้อตาข่ายพราง ทบ. แบบ 41 จำนวน 300 ชุด
10,500,000
10 ก.ย.61
 
15
ซื้อชิ้นส่วนซ่อมกรณีเร่งด่วน จำนวน 47 รายการ
2,000,000
7 ก.ย.61
 
14
จ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์ และเครื่องมือกรณีเร่งด่วน จำนวน 4 รายการ
2,000,000
4 ก.ย.61
 
13
ซื้อยางสำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 20 รายการ
40,813,080
31 ส.ค.61
 
12
ซื้อสิ่งอุปกรณ์ของใช้สำนักงาน จำนวน 49 รายการ
645,127
23 ส.ค.61
 
11
จ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง จำนวน 50 หมายเลขงาน
43,664,400
17 ส.ค.61
 
10
ซื้อแบตเตอรี่สำหรับ สป. สาย ช. จำนวน 5 รายการ
6,659,467
17 ส.ค.61
 
9
ซื้อน้ำมันเครื่องและน้ำมันหล่อลื่นไฮดรอลิค จำนวน 5 รายการ
861,524
17 ส.ค.61
 
8
ซื้อชิ้นส่วนซ่อมยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 1,609 รายการ
15,058,837
17 ส.ค.61
 
7
ซื้อสีปรนนิบัติบำรุงอากาศยาน จำนวน 19 รายการ
2,029,150
17 ส.ค.61
 
6
ซื้อ สป. ประกอบชุดตาข่ายพราง จำนวน 6 รายการ
15,640,020
17 ส.ค.61
 
5
ซื้อสายไฮดรอลิคพร้อมอุปกรณ์
499,510
15 ส.ค.61
 
4
ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ จำนวน 31 รายการ
261,108
15 ส.ค.61
 
3
ซื้อสีปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ จำนวน 14 รายการ
5,104,103
15 ส.ค.61
 
2
ซื้อชิ้นส่วนซ่อมกล้องตรวจการณ์กลางคืน จำนวน 36 รายการ
5,734,603
15 ส.ค.61
 
1
ซื้อวัสดุสำหรับการทำหีบห่อ และการซ่อมบำรุง จำนวน 61 รายการ
1,226,355
15 ส.ค.61