ประกาศการแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ E-Bidding ประกาศสอบราคา ราคากลาง ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง รายละเอียดสัญญา
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
ปีงบประมาณ :: 2560 :: 2561 :: 2562 :: 2563 :: 2564 :: 2565 :: 2566 :: 2567 ::
 
ลำดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณโครงการ
วันที่ประกาศ
 
11
จัดซื้อน้ำมันไฮดรอลิก จำนวน 4 รายการ
653,979
20 พ.ย.66
 
10
จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง จำนวน 58 รายการ
1,136,025
15 พ.ย.66
 
9
จัดซื้อแบตเตอรี่ สำหรับ สป. สาย ช. จำนวน 7 รายการ
6,121,670
15 พ.ย.66
 
8
จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ประกอบชุดตาข่ายพราง จำนวน 6 รายการ
20,108,425
14 พ.ย.66
 
7
จัดซื้อสีสำหรับการปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ จำนวน 20 รายการ
5,956,630
13 พ.ย.66
 
6
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม สป. สาย ช. จำนวน 2 รายการ
17,174,308
16 ต.ค.66
 
5
จ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง
57,073,690
16 ต.ค.66
 
4
จัดซื้อสายไฮดรอลิคพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 28 รายการ
499,550
12 ต.ค.66
 
3
จ้างซ่อมถังน้ำ 6,000 ลิตร จำนวน 30 หมายเลขงาน
2,490,000
12 ต.ค.66
 
2
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ 25 แรงม้า และ 55 แรงม้า จำนวน 3 รายการ
26,540
12 ต.ค.66
 
1
จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง จำนวน 2 รายการ
2,975,000
12 ต.ค.66