ประกาศการแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ E-Bidding ประกาศสอบราคา ราคากลาง ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
ปีงบประมาณ :: 2560 :: 2561 :: 2562 :: 2563 :: 2564 :: 2565 :: 2566 ::
 
ลำดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณโครงการ
วันที่ประกาศ
 
12
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 5 เครื่อง
292,500
15 พ.ย.65
 
11
จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์เพื่อใช้บริหารคลัง จำนวน 10 รายการ
13,922
9 พ.ย.65
 
10
จัดซื้อยางสำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 24 รายการ
36,062,140
9 พ.ย.65
 
9
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 1,881 รายการ
16,261,817
7 พ.ย.65
 
8
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วย จำนวน 10 หมายเลขงาน
82,380
7 พ.ย.65
 
7
จัดซื้อสายไฮดรอลิคพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 28 รายการ
499,550
4 พ.ย.65
 
6
จัดซื้อสีสำหรับการปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ จำนวน 19 รายการ
5,195,473
2 พ.ย.65
 
5
จ้างซ่อมถังน้ำ 6,000 ลิตร
996,000
21 ต.ค.65
 
4
จ้างซ่อมกล้องตรวจจับรังสีความร้อน
1,796,828
21 ต.ค.65
 
3
จัดซื้อ สป.3 จำนวน 4 รายการ
656,124
20 ต.ค.65
 
2
จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ประกอบชุดตาข่ายพราง จำนวน 2 รายการ
14,796,000
20 ต.ค.65
 
1
จ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง
58,569,972
19 ต.ค.65