ประกาศการแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ E-Bidding ประกาศสอบราคา ราคากลาง ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง สาระสำคัญของสัญญา
  สาระสำคัญของสัญญา
     สัญญาซื้อขาย
     สัญญาจ้าง
     ใบสั่งซื้อ
     ใบสั่งจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

สัญญาซื้อขาย ประจำปีงบประมาณ 2566
ปีงบประมาณ :: 2566 ::
 
ลำดับ
เลขที่สัญญา
ชื่อโครงการ
งบประมาณโครงการ
วันที่ประกาศ
 
31
สัญญาซื้อขาย 31/2566 จัดซื้อเรืออะลูมิเนียมท้องแบน พร้อมเครื่องยนต์ 60 แรงม้า โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15,495,600
4 ก.ย.66
 
30
สัญญาซื้อขาย 30/2566 จัดซื้อยางสำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4,350,720
24 ส.ค.66
 
29
สัญญาซื้อขาย 29/2566 จัดซื้ออุปกรณ์ดำน้ำประจำบุคคลและประจำหน่วย จำนวน 12 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
10,950,000
10 ส.ค.66
 
28
สัญญาซื้อขาย 28/2566 จัดซื้อเรือยางลาดตระเวนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ลำ โดยวิธีคัดเลือก
4,800,000
26 ก.ค.66
 
27
สัญญาซื้อขาย 27/2566 จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4,753,381.75
19 ก.ค.66
 
26
สัญญาซื้อขาย 26/2566 จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,534,494
19 ก.ค.66
 
25
สัญญาซื้อขาย 25/2566 จัดซื้อยางสำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
31,524,700
10 ก.ค.66
 
24
สัญญาซื้อขาย 24/2566 จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,917,539.74
27 มิ.ย.66
 
23
สัญญาซื้อขาย 23/2566 จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
160,680
27 มิ.ย.66
 
22
สัญญาซื้อขาย 22/2566 จัดซื้ออุปกรณ์ดำน้ำประจำบุคคลและประจำหน่วย จำนวน 12 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
11,780,000
16 มิ.ย.66
 
21
สัญญาซื้อขาย 21/2566 จัดซื้อยุทโธปกรณ์สายช่าง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14,184,000
1 มิ.ย.66
 
20
สัญญาซื้อขาย 20/2566 จัดซื้อกล้องตรวจการณ์กลางคืน, บุคคล (แบบตาเดียว) แบบ 2 จำนวน 40 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19,784,000
29 พ.ค.66
 
19
สัญญาซื้อขาย 19/2566 จัดซื้ออุปกรณ์ให้แสงสว่างในเวลากลางวันและกลางคืน จำนวน 68 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
15,918,800
22 พ.ค.66
 
18
สัญญาซื้อขาย 18/2566 จัดซื้อเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิดชนิดโลหะ จำนวน 100 เครื่อง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
13,150,000
16 พ.ค.66
 
17
สัญญาซื้อขาย 17/2566 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมกรณีเร่งด่วน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
998,000
15 พ.ค.66
 
16
สัญญาซื้อขาย 16/2566 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม สป. สาย ช. จำนวน 1881 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
16,248,317
15 พ.ค.66
 
15
สัญญาซื้อขาย 15/2566 จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ประกอบชุดตาข่ายพราง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14,781,600
15 พ.ค.66
 
14
สัญญาซื้อขาย 14/2566 จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,975,000
15 พ.ค.66
 
13
สัญญาซื้อขาย 13/2566 จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
518,135.16
15 พ.ค.66
 
12
สัญญาซื้อขาย 12/2566 จัดซื้อกล้องตรวจการณ์พลซุ่มยิง จำนวน 43 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
20,162,700
10 พ.ค.66
 
11
สัญญาซื้อขาย 11/2566 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วย จำนวน 15 หมายเลขงาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
6,378,000
2 พ.ค.66
 
10
สัญญาซื้อขาย 10/2566 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมตามอัตราพิกัดในการปฏิบัติงานตามห้วงระยะเวลา (ASL) โดยวิธีคัดเลือก
15,436,285
19 เม.ย.66
 
9
สัญญาซื้อขาย 9/2566 จัดซื้อรถราดน้ำ 6,000 ลิตร โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5,594,000
19 เม.ย.66
 
8
สัญญาซื้อขาย 8/2566 จัดซื้อเรือยางโจมตีสำหรับชุดปฏิบัติการ 10 คน จำนวน 2 ลำ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,697,000
10 เม.ย.66
 
7
สัญญาซื้อขาย 7/2566 จัดซื้อแบตเตอรี่แห้งแบบประจุไฟได้ ประกอบชุด สป. สาย ช. จำนวน 12 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3,020,000
7 เม.ย.66
 
6
สัญญาซื้อขาย 6/2566 จัดซื้อตาข่ายพราง ทบ. แบบ 2 โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
8,972,400
7 เม.ย.66
 
5
สัญญาซื้อขาย 5/2566 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วย จำนวน 31 หมายเลขงาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5,773,500
30 มี.ค.66
 
4
สัญญาซื้อขาย 4/2566 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วย จำนวน 31 หมายเลขงาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
489,832
30 มี.ค.66
 
3
สัญญาซื้อขาย 3/2566 จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกสายช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
548,214
14 มี.ค.66
 
2
สัญญาซื้อขาย 2/2566 จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง จำนวน 51 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,141,034
23 ม.ค.66
 
1
สัญญาซื้อขาย 1/2566 จัดซื้อสีสำหรับปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5,173,600
11 ม.ค.66