ประกาศ E-Auction ประกาศ E-Bidding ประกาศสอบราคา ราคากลาง ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
 
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ 2566
ปีงบประมาณ :: 2558 :: 2559 :: 2560 :: 2561 :: 2562 :: 2563 :: 2564 :: 2565 :: 2566 ::
 
ลำดับ
เรื่อง
งบประมาณ
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดฟังคำวิจารณ์
 
4
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 1,881 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
16,261,817
23 พ.ย.65
28 พ.ย.65
 
3
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสีสำหรับการปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5,195,473
11 พ.ย.65
16 พ.ย.65
 
2
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ประกอบชุดตาข่ายพราง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14,796,000
7 พ.ย.65
10 พ.ย.65
 
1
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
58,569,972
2 พ.ย.65
7 พ.ย.65