ประกาศ E-Auction ประกาศ E-Bidding ประกาศสอบราคา ราคากลาง ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง รายละเอียดสัญญา
 
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
 
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ 2567
ปีงบประมาณ :: 2558 :: 2559 :: 2560 :: 2561 :: 2562 :: 2563 :: 2564 :: 2565 :: 2566 :: 2567 ::
 
ลำดับ
เรื่อง
งบประมาณ
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดฟังคำวิจารณ์
 
15
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 1 หมายเลขงาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,735,888
30 ม.ค.67
2 ก.พ.67
 
14
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ประกอบชุดตาข่ายพราง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
20,108,425
29 ม.ค.67
1 ก.พ.67
 
13
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง จำนวน 13 รายการ ( 45 หมายเลขงาน) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
35,730,000
22 ม.ค.67
25 ม.ค.67
 
12
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วย จำนวน 36 หมายเลขงาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,534,112
16 ม.ค.67
19 ม.ค.67
 
11
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่แห้งแบบประจุไฟได้ ประกอบชุดสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,709,605
2 ม.ค.67
5 ม.ค.67
 
10
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถสายพานอเนกประสงค์ รุ่น BRONCO จำนวน 2 คัน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
10,520,000
25 ธ.ค.66
28 ธ.ค.66
 
9
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำมันไฮดรอลิก จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
653,979
15 ธ.ค.66
20 ธ.ค.66
 
8
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง จำนวน 58 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,135,625
8 ธ.ค.66
14 ธ.ค.66
 
7
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ประกอบชุดตาข่ายพราง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
20,108,425
1 ธ.ค.66
7 ธ.ค.66
 
6
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสีสำหรับการปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5,956,630
28 พ.ย.66
1 ธ.ค.66
 
5
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
57,073,690
7 พ.ย.66
10 พ.ย.66
 
4
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 2,625 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17,174,308
7 พ.ย.66
10 พ.ย.66
 
3
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมถังน้ำ 6,000 ลิตร จำนวน 30 หมายเลขงาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,490,000
6 พ.ย.66
9 พ.ย.66
 
2
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,975,000
31 ต.ค.66
3 พ.ย.66
 
1
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตาข่ายพราง ทบ. แบบ 2 จำนวน 340 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5,088,100
10 ต.ค.66
16 ต.ค.66