ประกาศการแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ E-Bidding ประกาศสอบราคา ราคากลาง ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ :: 2560 :: 2561 :: 2562 :: 2563 :: 2564 ::
 
ลำดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณโครงการ
วันที่ประกาศ
 
65
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 2 หมายเลขงาน
759,514.50
20 ก.ย.61
 
64
ยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 6 รายการ
27,056,000
18 ก.ย.61
 
63
ยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 2 รายการ
12,466,000
18 ก.ย.61
 
62
ยางสำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 15 รายการ
15,887,840
24 ส.ค.61
 
61
ส่ิ่งอุปรกรณ์สายช่าง จำนวน 2 รายการ
20,000,000
23 ส.ค.61
 
60
ซื้อชุดสำรวจทั่วไป จำนวน 10 ชุด
9,735,000
21 ส.ค.61
 
59
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 2 หมายเลขงาน
74,208
21 ส.ค.61
 
58
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง
6,139,092
17 ส.ค.61
 
57
ซื้ออุปกรณ์ตรวจจับวัตถุระเบิดใต้ดิน จำนวน 12 เครื่อง
21,000,000
14 ส.ค.61
 
56
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง
17,448,424
26 ก.ค.61
 
55
ซื้อสีปรนนิบัติบำรุงอากาศยาน จำนวน 19 รายการ
8,002,050
2 ก.ค.61
 
54
ซื้อกล้องตรวจการณ์ในเวลากลางคืน, บุคคล แบบสองตา จำนวน 30 ชุด
25,050,000
2 ก.ค.61
 
53
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง
21,657,100
13 มิ.ย.61
 
52
ซื้อตาข่ายพราง ทบ.แบบ 41
17,500,000
31 พ.ค.61
 
51
ซื้อเรือยางโจมตีสำหรับชุดปฎิบัติการ 10 คน จำนวน 4 ลำ
2,933,940
1 พ.ค.61
 
50
ซื้ออุปกรณ์ให้แสงสว่างทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน จำนวน 108 เครื่อง
25,380,000
1 พ.ค.61
 
49
จัดหาสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 4 รายการ
1,603,490
24 เม.ย.61
 
48
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง
12,936,550
9 เม.ย.61
 
47
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง
477,360
3 เม.ย.61
 
46
ซื้อกระสอบทรายสังเคราะห์ จำนวน 2,950 ใบ
30,975
19 มี.ค.61
 
45
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง
23,823,667
16 มี.ค.61
 
44
ซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง จำนวน 2 รายการ
578,250
3 มี.ค.61
 
43
ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ จำนวน 24 หมายเลขงาน
979,617
21 ก.พ.61
 
42
ซื้อยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 2 รายการ
6,398,000
21 ก.พ.61
 
41
ซื้อชิ้นส่วนซ่อมกล้องตรวจการณ์กลางคืน,บุคคล LEICA แบบ BIG-25 จำนวน 98 หมายเลขงาน
19,984,629
21 ก.พ.61
 
40
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 16 หมายเลขงาน
8,510,360
21 ก.พ.61
 
39
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่างและเครื่องมือช่าง จำนวน 15 รายการ
24,753,400
7 ก.พ.61
 
38
ซื้อสีและอุปกรณ์เกี่ยวกับสีสำหรับซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ จำนวน 11 รายการ
1,466,470
6 ก.พ.61
 
37
ซื้อ สป. สำหรับการบรรจุหีบห่อ จำนวน 14 รายการ
2,279,425.30
6 ก.พ.61
 
36
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สาย ช. จำนวน 1 หมายเลขงาน
60,300
6 ก.พ.61
 
35
ชิ้นส่วนซ่อมกล้องตรวจการณ์กลางคืน, บุคคล(แบบตาเดียว) จำนวน 46 หมายเลขงาน
13,072,580
30 ม.ค.61
 
34
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สาย ช. จำนวน 6 หมายเลขงาน
3,257,575
17 ม.ค.61
 
33
รถโกยตักล้อยาง แบบ 3 จำนวน 7 คัน
47,544,000
15 ม.ค.61
 
32
กล้องตรวจการณ์กลางคืน,บุคคล(ตาเดียว) จำนวน 8 ชุด
2,584,000
15 ม.ค.61
 
31
สิ่งอุปกรณ์ป้อมสนาม สาย ช. จำนวน 3 รายการ
24,854,650
4 ม.ค.61
 
30
อุปกรณ์ค้นหาพิกัดเป้าหมายสำหรับ ผตน. จำนวน 8 ชุด
35,840,000
21 ธ.ค.60
 
29
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์ สาย ช. จำนวน 1 หมายเลขงาน
873,878
14 ธ.ค.60
 
28
สิ่งอุปกรณ์ป้อมสนาม สาย ช. จำนวน 2 รายการ
8,719,998
7 ธ.ค.60
 
27
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ
675,000
4 ธ.ค.60
 
26
ชิ้นส่วนซ่อมยุทโธปกรณ์ สาย ช. จำนวน 59 รายการ
1,000,000
1 ธ.ค.60
 
25
ซื้อยุทโธปกรณ์ สาย ช. จำนวน 2 รายการ
37,131,300
29 พ.ย.60
 
24
ซื้อเรืออะลูมิเนียมพร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย ขนาด 40 แรงม้า จำนวน 20 ลำ
21,000,000
29 พ.ย.60
 
23
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์ สาย ช. จำนวน 5 หมายเลขงาน
432,555
29 พ.ย.60
 
22
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์ สาย ช. จำนวน 1 หมายเลขงาน
61,951
29 พ.ย.60
 
21
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 3 หมายเลขงาน
233,800
28 พ.ย.60
 
20
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 8 เครื่อง
460,000
27 พ.ย.60
 
19
ซื้อเครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบลากจูง ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 14 ชุด
12,670,000
27 พ.ย.60
 
18
ซื้อชิ้นส่วนซ่อมยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 146 หมายเลขงาน
1,000,000
24 พ.ย.60
 
17
ซื้อชิ้นส่วนซ่อมยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 48 หมายเลขงาน
4,020,383
16 พ.ย.60
 
16
ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ติดท้าย จำนวน 24 หมายเลขงาน
979,617
16 พ.ย.60
 
15
ซื้อเรือยางส่งข้าม 9 คน จำนวน 12 ลำ
3,595,200
14 พ.ย.60
 
14
ซื้อยุทโธปกรณ์ สาย ช. จำนวน 3 รายการ
56,393,000
13 พ.ย.60
 
13
จ้างซ่อม สป. และเครื่องมือสาย ช. จำนวน 6 หมายเลขงาน
462,000
8 พ.ย.60
 
12
จ้างซ่อม สป. และเครื่องมือสาย ช. จำนวน 15 หมายเลขงาน
1,500,000
8 พ.ย.60
 
11
จ้างซ่อม สป. และเครื่องมือสาย ช. จำนวน 19 หมายเลขงาน
1,637,900
8 พ.ย.60
 
10
ซื้อเครื่องกรองน้ำขนาด 6,000 ลิตร/ชม. จำนวน 4 ชุด
12,380,000
8 พ.ย.60
 
9
ซื้อชิ้นส่วนซ่อมยุทโธปกรณ์ สาย ช. จำนวน 128 รายการ
2,000,000
8 พ.ย.60
 
8
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง
2,235,000
3 พ.ย.60
 
7
เรือกำจัดวัชพืชขนาดใหญ่ จำนวน 1 ชุด
12,970,000
3 พ.ย.60
 
6
ซื้อเครื่องช่วยฝึก สาย ช. จำนวน 3 รายการ
550,000
17 ต.ค.60
 
5
เครื่องผสมคอนกรีต 5 ลบ.ฟ. จำนวน 5 ชุด
275,000
16 ต.ค.60
 
4
ซื้อเครื่องเครื่องตัดผ่า จำนวน 15 เครื่อง
3,583,500
27 ก.ย.60
 
3
เรือยางส่งข้าม 9 คน จำนวน 12 ลำ ( **ยกเลิก** )
3,595,200
27 ก.ย.60
 
2
ซื้อเครื่องประจุแบตเตอรี่ จำนวน 17 เครื่อง
1,264,800
27 ก.ย.60
 
1
ซื้อแบตเตอรี่สำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 5 รายการ
7,405,577
25 ก.ย.60