ประกาศการแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ E-Bidding ประกาศสอบราคา ราคากลาง ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ :: 2560 :: 2561 :: 2562 :: 2563 :: 2564 :: 2565 ::
 
ลำดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณโครงการ
วันที่ประกาศ
 
68
จัดซื้อชุดประตูนิรภัยคลังอาวุธ จำนวน 148 ชุด
11,070,400
14 ก.ย.64
 
67
จัดซื้อชุดประตูนิรภัยคลังอาวุธ จำนวน 117 ชุด
8,751,600
13 ก.ย.64
 
66
จัดซื้อชุดประตูนิรภัยคลังอาวุธ จำนวน 68 ชุด
5,086,400
8 ก.ย.64
 
65
จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สำหรับการบรรจุหีบห่อ
514,741.50
23 ส.ค.64
 
64
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง
2,652,000
17 ส.ค.64
 
63
แลกเปลี่ยนซากสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 133 รายการ
7,502,600
10 ส.ค.64
 
62
แลกเปลี่ยนซากสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 51 รายการ
8,491,500
10 ส.ค.64
 
61
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง
2,335,800
9 ส.ค.64
 
60
จัดซื้อยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 1 รายการ
18,810,000
6 ส.ค.64
 
59
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง
4,923,715
5 ส.ค.64
 
58
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง
4,580,998
3 ส.ค.64
 
57
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง
8,060,040
30 ก.ค.64
 
56
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง
2,379,800
29 ก.ค.64
 
55
จัดซื้อตู้คอนเทนเนอร์พร้อมค่าบริการขนส่ง จำนวน 2 รายการ
357,500
22 ก.ค.64
 
54
จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง จำนวน 1 รายการ
9,061,248
22 มิ.ย.64
 
53
จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง จำนวน 1 รายการ
9,659,580
17 มิ.ย.64
 
52
จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง จำนวน 1 รายการ
2,688,000
14 มิ.ย.64
 
51
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมตามอัตราพิกัด (PLL) จำนวน 261 รายการ
1,943,067
8 มิ.ย.64
 
50
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมตามอัตราพิกัด จำนวน 889 รายการ
15,347,594
8 มิ.ย.64
 
49
จัดซื้อสารเคมีของตู้ผลิตน้ำดื่มเพื่อการบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 4 รายการ
120,708
8 มิ.ย.64
 
48
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง
2,250,000
4 มิ.ย.64
 
47
จัดซื้อตู้คอนเทนเนอร์พร้อมค่าบริการขนส่ง จำนวน 2 รายการ
1,792,785
31 พ.ค.64
 
46
ยกเลิกจัดซื้อถุงน้ำแบบพับได้ ขนาด 25,000 ลิตร จำนวน 3 ถุง
121,980
27 พ.ค.64
 
45
จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 รายการ
1,291,580
25 พ.ค.64
 
44
จัดซื้อแบตเตอรี่สิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 4 รายการ
306,480
25 พ.ค.64
 
43
จัดซื้อสีและอุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 7 รายการ
82,200
24 พ.ค.64
 
42
จัดซื้อยางสำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 8 รายการ
1,499,300
24 พ.ค.64
 
41
จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง จำนวน 72 รายการ
2,177,062
24 พ.ค.64
 
40
จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สำหรับการบรรจุหีบห่อ จำนวน 24 รายการ
900,082.69
24 พ.ค.64
 
39
จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง จำนวน 1 รายการ
16,074,240
29 เม.ย.64
 
38
จัดซื้อสป.ป้อมสนาม สาย ช. จำนวน 2 รายการ
21,408,828
11 มี.ค.64
 
37
จ้างซ่อมฟื้นยุทโธปกรณ์ สาย ช. จำนวน 1 หมายเลขงาน
678,219
22 ก.พ.64
 
36
จัดซื้อยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 1 รายการ
16,920,000
17 ก.พ.64
 
35
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 6 หมายเลขงาน
5,505,514
11 ก.พ.64
 
34
จัดซื้อ สป.ป้อมสนาม สาย ช.
13,899,843
11 ก.พ.64
 
33
จัดซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมกล้องตรวจการณ์กลางคืน, บุคคล (แบบตาเดียว)
4,657,940
9 ก.พ.64
 
32
จัดซื้อ อุปกรณ์ให้แสงสว่างในเวลากลางวันและกลางคืน
7,050,000
5 ก.พ.64
 
31
จ้างซ่อม สป. และ เครื่องมือ สาย ช. จำนวน 3 หมายเลขงาน
210,000
19 ม.ค.64
 
30
สิ่งอุปกรณ์ช่วยฝึกสายช่าง จำนวน 16 รายการ
550,000
6 ม.ค.64
 
29
จัดซื้อยุทโธปกรณ์ สาย ช. จำนวน 1 รายการ
18,810,000
5 ม.ค.64
 
28
ตาข่ายพราง ทบ. แบบ 41 จำนวน 265 ชุด
9,240,550
5 ม.ค.64
 
27
จัดซื้อกล้องระดับดิจิตอลความระเอียดสูง จำนวน 2 ชุด
1,200,000
30 ธ.ค.63
 
26
จัดซื้อตาข่ายพราง ทบ.แบบ 41 จำนวน 100 ชุด
3,483,000
28 ธ.ค.63
 
25
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วยและชิ้นส่วนซ่อมกรณีเร่งด่วน จำนวน 13 หมายเลขงาน
4,000,000
25 ธ.ค.63
 
24
ซ่อม สป. และเครื่องมือ สาย ช. กรณีเร่งด่วน จำนวน 6 หมายเลขงาน
2,000,000
24 ธ.ค.63
 
23
จ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง จำนวน 36 หมายเลขงาน
34,000,000
27 พ.ย.63
 
22
จัดซื้อ กล้องระดับ แบบ 2 จำนวน 42 ชุด
1,428,000
26 พ.ย.63
 
21
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนโดยตรงและสนับสนุนทั่วไป
8,801,700
25 พ.ย.63
 
20
จัดซื้อ สป.ในการรับ-ส่ง และทำหีบห่อ
688,585
9 พ.ย.63
 
19
จัดซื้อแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ชุด L7018
156,000
2 พ.ย.63
 
18
จัดซื้อ สป.ของใช้สำนักงาน
583,908
26 ต.ค.63
 
17
จัดซื้อแบตเตอรี่ สำหรับ สป.สาย ช. จำนวน 5 รายการ
8,542,112
21 ต.ค.63
 
16
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมกรณีเร่งด่วน
2,000,000
12 ต.ค.63
 
15
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมกล้องตรวจการณ์กลางคืน, บุคคล LEICA แบบ BIG-25 จำนวน 14 หมายเลขงาน
2,762,330
9 ต.ค.63
 
14
จัดซื้อสายไฮดรอลิคพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 16 รายการ
499,016
6 ต.ค.63
 
13
ชิ้นส่วนซ่อมยุทโธปกรณ์ สาย ช. จำนวน 1582 รายการ
12,149,019
5 ต.ค.63
 
12
สีปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ จำนวน 15 รายการ
5,014,290
2 ต.ค.63
 
11
ชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์เรือติดท้าย จำนวน 123 รายการ
336,608
2 ต.ค.63
 
10
ซ่อม สป. และเครื่องมือกรณีเร่งด่วน จำนวน 5 รายการ
2,000,000
2 ต.ค.63
 
9
น้ำมันไฮดรอลิกพื้นฐานน้ำมันแร่ จำนวน 5 รายการ
863,734
2 ต.ค.63
 
8
สิ่งอุปกรณ์ประกอบชุดตาข่ายพราง จำนวน 6 รายการ
17,542,719
1 ต.ค.63
 
7
ยางสำหรับสิ่งอุปกรณ๋สายช่าง จำนวน 24 รายการ
39,865,900
30 ก.ย.63
 
6
แบตเตอรี่แห้งแบบประจุไฟฟ้าได้ประกอบชุดสิ่งอุปกรณ์ สาย ช. จำนวน 11 รายการ
3,021,700
25 ก.ย.63
 
5
สิ่งอุปกรณ์ของใช้สื้นเปลือง จำนวน 42 รายการ
529,067
25 ก.ย.63
 
4
จ้างซ่อม สป.และเครื่องมือ สาย ช. จำนวน 13 หมายเลขงาน
1,079,000
24 ก.ย.63
 
3
จ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง
51,309,571
24 ก.ย.63
 
2
จัดซื้อชุดสำรวจทั่วไป จำนวน 2 ชุด
1,944,000
18 ก.ย.63
 
1
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 23 เครื่อง
1,196,000
15 ก.ย.63