ประกาศการแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ E-Bidding ประกาศสอบราคา ราคากลาง ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ :: 2560 :: 2561 :: 2562 :: 2563 :: 2564 ::
 
ลำดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณโครงการ
วันที่ประกาศ
 
80
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 1 หมายเลขงาน
246,500
22 ก.ย.63
 
79
จัดซื้อยุทโธปกรณ์ สาย ช. จำนวน 2 รายการ
20,000,000
18 ส.ค.63
 
78
ชิ้นส่วนซ่อมสะพานเครื่องหนุนมั้่น m4 bridge} floating จำนวน 1000 ea
2,200,000
29 ก.ค.63
 
76
จัดซื้อยางสำหรับ สป.สาย ช. จำนวน 22 รายการ
30,144,000
22 ก.ค.63
 
75
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 14 หมายเลขงาน
5,782,023
17 ก.ค.63
 
74
กล้องตรวจจับรังสีความร้อน,หน่วย(ระยะไกล) แบบหลายระบบ จำนวน 8 ชุด
35,920,000
3 ก.ค.63
 
73
จัดซื้อชุดปฏิบัติการทางน้ำ จำนวน 7 รายการ
569,700
2 ก.ค.63
 
72
จัดซื้อยุทโธปกรณ์ สาย ช. จำนวน 2 รายการ
45,006,000
1 ก.ค.63
 
71
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 9 หมายเลขงาน
5,460,180
22 มิ.ย.63
 
70
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 8 หมายเลขงาน
5,937,930
17 มิ.ย.63
 
69
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 9 หมายเลขงาน
5,072,395
15 มิ.ย.63
 
68
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 8 หมายเลขงาน
5,376,380
9 มิ.ย.63
 
67
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 13 หมายเลขงาน
7,911,724
2 มิ.ย.63
 
66
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์ สาาย ช. จำนวน 1 หมายเลขงาน
319,500
2 มิ.ย.63
 
65
จ้างซ่อมยุทโธปกรณ์ สาย ช. จำนวน 4 หมายเลขงาน
471,400
2 มิ.ย.63
 
64
จ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง จำนวน 17 หมายเลขงาน
11,614,800
28 พ.ค.63
 
63
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 7 หมายเลขงาน
4,177,935
21 พ.ค.63
 
62
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 10 หมายเลขงาน
6,720,460
20 พ.ค.63
 
61
สอบราคาแลกเปลี่ยน สป. สาย ช. เป็น สป. สาย ยย.
597,100
18 พ.ค.63
 
60
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 6 หมายเลขงาน
2,100,000
1 พ.ค.63
 
59
กล้องตรวจการณ์กลางคืนประกอบเครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์
20,000,000
30 เม.ย.63
 
58
กล้องตรวจการกลางคืน,บุคคล (แบบตาเดียว) แบบ 2 จำนวน 20 ชุด
9,900,000
29 เม.ย.63
 
57
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์๋สายช่าง จำนวน 8 หมายเลขงาน
3,579,500
28 เม.ย.63
 
56
กล้องตรวจการณ์กลางคืน, บุคคล (แบบตาเดียว) แบบ 2 จำนวน 12 ชุด
5,940,000
21 เม.ย.63
 
55
จัดซื้อสะพานเครื่องหนุนมั่น Modular Fast Bridge (MFB) จำนวน 4 ชุด
543,120,000
17 เม.ย.63
 
54
จ้างซ่อมยุทโธปกรณ์ สาย ช. จำนวน 2 หมายเลขงาน
496,200
10 เม.ย.63
 
53
ซื้อยุทโธปกรณ์ สาย ช. และ สาย สพ. จำนวน 2 รายการ
39,726,600
7 เม.ย.63
 
52
จัดซื้อรถโกยตักขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน
1,650,000
31 มี.ค.63
 
51
กล้องตรวจการณ์กลางคืนประกอบเครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ จำนวน 10 ชุด
20,000,000
30 มี.ค.63
 
50
จัดซื้อตาข่ายพราง ทบ. แแบ 41 จำนวน 70 ชุด
2,440,400
23 มี.ค.63
 
49
จัดซื้อกล้องตรวจการณ์กลางคืน, บุคคล (แบบตาเดียว) แบบ 2 จำนวน 64 ชุด
31,680,000
11 มี.ค.63
 
48
จัดซื้อชิ้นส่วนกล้องตรวจการณ์กลางคืน,บุคคล LEICA แบบ BIG-25 จำนวน 48 หมายเลขงาน
9,741,549
26 ก.พ.63
 
47
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย 10 ตัน 6x4 จำนวน 12 คัน
44,760,000
19 ก.พ.63
 
46
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมกล้องตรวจการณ์กลางคืน, บุคคล (แบบตาเดียว) ITT แบบ AN/PVS-14 จำนวน 54 หมายเลขงาน
15,681,540
13 ก.พ.63
 
45
จัดหา สิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง จำนวน 3 รายการ
14,013,739
11 ก.พ.63
 
44
กล้องตรวจการณ์กลางคืน, บุคคล (แบบตาเดียว) แบบ2 จำนวน 64 ชุด
31,680,000
6 ก.พ.63
 
43
จัดหา กล้องตรวจการณ์กลางคืนประกอบเครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ จำนวน 10 ชุด
20,000,000
3 ก.พ.63
 
42
ชุดผลิตน้ำดื่มเพื่ิอการบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 6 ชุด
18,030,000
28 ม.ค.63
 
41
จัดหา รถโรงงานซ่อมเคลื่อนที่ จำนวน 4 คีน
19,800,000
28 ม.ค.63
 
40
จัดหาเรือยางส่งข้าม 15 คน แบบ2 จำนวน 12 ลำ
10,128,600
24 ม.ค.63
 
39
จัดหา เครื่องอัดดินยนต์ แบบ2 จำนวน 19 เครื่อง
9,690,000
23 ม.ค.63
 
38
จัดซื้อตาข่ายพราง ทบ. แบบ 41 จำนวน 570 ชุด
19,875,900
23 ม.ค.63
 
37
จัดซื้อรถปั้นจั่น 50 ตัน แบบ 2 จำนวน 1 คัน
40,000,000
15 ม.ค.63
 
36
จัดซื้อกล้องตรวจการณ์กลางคืน, บุคคล (แบบตาเดียว) แบบ 2 จำนวน 80 ชุด
39,600,000
9 ม.ค.63
 
35
จัดซื้อกล้องตรวจจับรังสีความร้อนติดตั้งบนยานพาหนะ จำนวน 10 ชุด
22,000,000
9 ม.ค.63
 
34
จัดซื้อ สป. ประกอบชุดตาข่ายพราง จำนวน 6 รายการ
15,558,000
7 ม.ค.63
 
33
จัดซื้อตาข่ายพราง ทบ. แบบ 41
12,030,150
6 ม.ค.63
 
32
ซื้อชิ้นส่วนซ่อมกล้องฯ COMPASS จำนวน 4 หมายเลขงาน
22,047,885
26 ธ.ค.62
 
31
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมยุทโธปกรณ์ สาย ช. จำนวน 2,227 รายการ
20,275,724
25 ธ.ค.62
 
30
จัดซื้อเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด ชนิดโลหะ
36,868,160
24 ธ.ค.62
 
29
จัดซื้อเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ 40 แรงม้า จำนวน 9 เครื่อง
1,224,000
24 ธ.ค.62
 
28
กระสอบทรายสังเคราะห์ จำนวน 664,461 ชุด
6,976,840.50
23 ธ.ค.62
 
27
จัดซื้อลวดหีบเพลงแถบหนาม จำนวน 685 ขด
1,844,705
23 ธ.ค.62
 
26
จัดซื้อตาข่ายพราง ทบ. แบบ 41 จำนวน 140 ชุด
4,881,800
23 ธ.ค.62
 
25
จัดซื้อเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิดชนิดโลหะจำนวน 20 เครื่อง
3,291,800
23 ธ.ค.62
 
24
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วย และชิ้นส่วนซ่อมกรณีเร่งด่วน จํานวน 18 หมายเลขงาน
3,733,506
17 ธ.ค.62
 
23
จัดซื้อชุดสำรวจทั่วไป จำนวน 2 ชุด
1,944,000
17 ธ.ค.62
 
22
จัดซื้อเรือยางส่งข้าม 9 คน แบบ 2 จำนวน 9 ลำ
6,295,500
17 ธ.ค.62
 
21
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 7 หมายเลขงาน
2,00,000
16 ธ.ค.62
 
20
จัดซื้อเครื่องตัดผ้า จำนวน 15 เครื่อง
3,570,000
16 ธ.ค.62
 
19
จัดซื้อเครื่องอัดดืนยนต์ แบบ2 จำนวน 2 เครื่อง
1,020,000
16 ธ.ค.62
 
18
จัดซื้อเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิดชนิดโลหะ จำนวน 20 เครื่อง
3,291,800
16 ธ.ค.62
 
17
จัดซื้อชิ้นส่วนกรณีเร่งด่วน จำนวน 518 รายการ
2,000,000
16 ธ.ค.62
 
16
จ้างซ่อม สป.สาย ช. และเครื่องมือ สาย ช. กรณีเร่งด่วน จำนวน 10 หมายเลขงาน
3,000,000
16 ธ.ค.62
 
15
จัดซื้อยางสำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 25 รายการ
44,978,900
16 ธ.ค.62
 
14
จ้้างซ่อม สป.และเครื่องมือ กรณีเร่งด่วน จำนวน 4 หมายเลขงาน
2,000,000
13 ธ.ค.62
 
13
จ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง จำนวน 22 หมายเลขงาน
17,000,000
12 ธ.ค.62
 
12
จ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง จำนวน 18 หมายเลขงาน
11,043,700
12 ธ.ค.62
 
11
จ้างซ่อม สป.และเครื่องมือ สาย ช. จำนวน 20 หมายเลขงาน
1,852,200
22 พ.ย.62
 
10
จ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง
37,174,800
22 พ.ย.62
 
9
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์ สาย ช. จำนวน 1 หมายเลขงาน
630,094
18 พ.ย.62
 
8
สิ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก จำนวน 3 รายการ
550,000
29 ต.ค.62
 
7
ซื้อน้ำมันไฮดรอลิกและน้ำมันไฮดรอลิก-พื้นฐานน้ำมันแร่ จำนวน 5 รายการ
869,384
22 ต.ค.62
 
6
จ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง จำนวน71 หมายเลขงาน
59,191,800
18 ต.ค.62
 
5
ซื้อแบตเตอรี่แห้งแบบประจุไฟได้ประกอบชุดสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 10 รายการ
2,499,600
16 ต.ค.62
 
4
ซื้อ สป. สำหรับการทำหีบห่อ และการซ่อมบำรุงจำนวน 62 รายการ
1,242,778
16 ต.ค.62
 
3
ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับ สป.สาย ช. จำนวน 5 รายการ
7,298,000
16 ต.ค.62
 
2
สีปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ จำนวน 16 รายการ
5,073,140
16 ต.ค.62
 
1
สิ่งอุปกรณ์ของใช้สำนักงาน จำนวน 47 รายการ
621,293
16 ต.ค.62