ประกาศการแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ E-Bidding ประกาศสอบราคา ราคากลาง ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ :: 2560 :: 2561 :: 2562 :: 2563 :: 2564 :: 2565 :: 2566 ::
 
ลำดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณโครงการ
วันที่ประกาศ
 
58
จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 3 รายการ
170,080
20 ก.ย.65
 
57
จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง จำนวน 3 รายการ
14,999,990.60
26 ส.ค.65
 
56
จัดซื้อแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 ชุด L7018 จำนวน 510 แผ่น
61,200
27 มิ.ย.65
 
55
จัดซื้อกระสอบทรายสังเคราะห์ จำนวน 1 รายการ
8,242.40
24 มิ.ย.65
 
54
จัดซื้อตู้คอนเทนเนอร์มือสอง รวมค่าบริการขนส่งตามข้อมูลพิกัดปลายทางการขนส่ง จำนวน 5 หลัง
605,000
24 มิ.ย.65
 
53
จัดซื้อไฟฉายแรงสูง จำนวน 1 รายการ
1,330,000
16 มิ.ย.65
 
52
จัดซื้อแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 ชุด L7018 จำนวน 480 แผ่น
57,600
14 มิ.ย.65
 
51
จัดซื้อเรือยางโจมตีสำหรับชุดปฏิบัติการ 10 คน จำนวน 2 ลำ
1,700,000
27 พ.ค.65
 
50
จัดซื้อแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 ชุด L7018 จำนวน 22 ระวาง รวม 240 แผ่น
28,800
26 พ.ค.65
 
49
จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 2 รายการ
109,795
6 พ.ค.65
 
48
จัดซื้อกล้องตรวจจับรังสีความร้อน, หน่วย (ระยะปานกลาง) จำนวน 14 ชุด
23,800,000
3 พ.ค.65
 
47
จัดซื้อลวดหีบเพลงแถบหนาม จำนวน 1 รายการ
322,080
29 เม.ย.65
 
46
จัดซื้อกระสอบทรายสังเคราะห์ จำนวน 1 รายการ
1,889,643
29 เม.ย.65
 
45
จัดซื้อลวดหีบเพลงแถบหนาม จำนวน 1 รายการ
2,469,280
28 เม.ย.65
 
44
จัดซื้อกระสอบทรายสังเคราะห์ จำนวน 1 รายการ
5,862,360
28 เม.ย.65
 
43
จัดซื้อกล้องตรวจการณ์ในเวลากลางคืน (สองตา) จำนวน 20 ชุด
16,800,000
27 เม.ย.65
 
42
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 2 หมายเลขงาน
1,403,045
21 เม.ย.65
 
41
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมกรณีเร่งด่วน จำนวน 11 หมายเลขงาน
1,000,000
7 เม.ย.65
 
40
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมกรณีเร่งด่วน จำนวน 5 หมายเลขงาน
1,000,000
29 มี.ค.65
 
39
จัดซื้อกล้องช่วยมองเห็นในเวลากลางคืน (NVG) จำนวน 4 ชุด
3,132,000
22 มี.ค.65
 
38
จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง จำนวน 1 รายการ
27,300
17 มี.ค.65
 
37
จัดซื้อยางสำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 28 รายการ
36,158,580
17 มี.ค.65
 
36
จัดซื้อกล้องตรวจจับรังสีความร้อนบุคคล ระยะใกล้ จำนวน 5 ชุด
4,000,000
17 มี.ค.65
 
35
จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง จำนวน 1 รายการ
27,300
17 มี.ค.65
 
34
จ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง จำนวน 9 หมายเลขงาน
2,000,000
17 มี.ค.65
 
33
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 4 หมายเลขงาน
2,680,650
16 มี.ค.65
 
32
จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง จำนวน 3 รายการ
8,797,408
15 มี.ค.65
 
31
จัดซื้อชุดเครื่องมือถอดประกอบกล้องตรวจการณ์กลางคืน จำนวน 1 ชุด
149,000
10 มี.ค.65
 
30
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 5 หมายเลขงาน
3,641,845
9 มี.ค.65
 
29
จัดซื้อเครื่องช่วยฝึกยกของหนัก จำนวน 16 รายการ และ สป.ประกอบเครื่องช่วยฝึกยกของหนัก จำนวน 2 รายการ
549,234
7 มี.ค.65
 
28
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วย จำนวน 10 หมายเลขงาน
1,017,200
7 มี.ค.65
 
27
จ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง จำนวน 23 หมายเลขงาน
16,982,800
4 มี.ค.65
 
26
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมกรณีเร่งด่วน จำนวน 9 หมายเลขงาน
1,000,000
15 ก.พ.65
 
25
จ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง
1,000,000
15 ก.พ.65
 
24
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วย จำนวน 13 หมายเลขงาน
5,160,000
7 ก.พ.65
 
23
จ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง จำนวน 16 หมายเลขงาน
12,840,000
3 ก.พ.65
 
22
จัดซื้อรถปั้นจั่น 40 ตัน จำนวน 1 คัน
34,483,000
31 ม.ค.65
 
21
จัดซื้อเรือพลาสติกส่งข้าม 16 ฟุต จำนวน 20 ลำ
3,424,000
31 ม.ค.65
 
20
จัดซื้อเรือยางส่งข้าม 15 คน แบบ 2 จำนวน 12 ลำ
10,128,000
27 ม.ค.65
 
19
จัดซื้อเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ 40 แรงม้า จำนวน 12 เครื่อง
1,632,000
27 ม.ค.65
 
18
จัดซื้อเรืออะลูมิเนียมท้องแบบพร้อมเครื่องยนต์เรือ 60 แรงม้า จำนวน 19 ชุด
17,100,000
26 ม.ค.65
 
17
จ้างผลิตยุทโธปกรณ์สายช่าง (เรือดันแพ) จำนวน 1 รายการ
14,000,000
26 ม.ค.65
 
16
จัดซื้อตาข่ายพราง ทบ. แบบ 2 จำนวน 1,163 ชุด
17,421,740
14 ม.ค.65
 
15
จัดซื้อ สป.3 จำนวน 5 รายการ
731,093
15 ธ.ค.64
 
14
จัดซื้อเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ 40 แรงม้า จำนวน 3 เครื่อง
408,000
13 ธ.ค.64
 
13
จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ประกอบชุดตาข่ายพราง จำนวน 3 รายการ
14,784,000
7 ธ.ค.64
 
12
จัดซื้อชุดประตูนิรภัยคลังอาวุธ จำนวน 147 ชุด
10,995,600
3 ธ.ค.64
 
11
จัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 5 รายการ
6,103,256
3 ธ.ค.64
 
10
จัดซื้อเรือยางส่งข้าม 9 คน แบบ 2 จำนวน 3 ลำ
2,097,000
29 พ.ย.64
 
9
จัดซื้อชุดประตูนิรภัยคลังอาวุธ จำนวน 156 ชุด
11,668,800
23 พ.ย.64
 
8
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วย จำนวน 2 รายการ
3,344,400
27 ต.ค.64
 
7
จัดซื้อสีสำหรับการปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ จำนวน 15 รายการ
5,172,466
6 ต.ค.64
 
6
จัดซื้อแบตเตอรี่แห้งแบบประจุไฟได้ประกอบชุดสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 10 รายการ
3,085,750
6 ต.ค.64
 
5
จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง จำนวน 51 รายการ
1,174,236
6 ต.ค.64
 
4
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 2,030 รายการ
15,437,109
29 ก.ย.64
 
3
จัดซื้อสายไฮดรอลิค พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 16 รายการ
499,016
29 ก.ย.64
 
2
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมกล้องตรวจการณ์กลางคืน, บุคคล (แบบตาเดียว) ITT แบบ AN/PVS - 14 จำนวน 7 หมายเลขงาน
1,759,100
29 ก.ย.64
 
1
จัดจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง จำนวน 65 หมายเลขงาน
57,488,036
27 ก.ย.64