ประกาศ E-Auction ประกาศ E-Bidding ประกาศสอบราคา ราคากลาง ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง รายละเอียดสัญญา
 
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
 
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
ปีงบประมาณ :: 2558 :: 2559 :: 2560 :: 2561 :: 2562 :: 2563 :: 2564 :: 2565 :: 2566 :: 2567 ::
ลำดับ
เรื่อง
งบประมาณ
วันที่ประกาศ
 
5
ประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 2,625 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17,174,308
14 พ.ย.66
 
4
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
57,073,690
13 พ.ย.66
 
3
ประกวดราคาจ้างซ่อมถังน้ำ 6,000 ลิตร จำนวน 30 หมายเลขงาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,490,000
13 พ.ย.66
 
2
ประกวดราคาจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,975,000
7 พ.ย.66
 
1
ประกวดราคาจัดซื้อตาข่ายพราง ทบ. แบบ 2 จำนวน 340 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5,088,100
18 ต.ค.66