ประกาศ E-Auction ประกาศ E-Bidding ประกาศสอบราคา ราคากลาง ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
 
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
ปีงบประมาณ :: 2558 :: 2559 :: 2560 :: 2561 :: 2562 :: 2563 :: 2564 :: 2565 :: 2566 ::
ลำดับ
เรื่อง
งบประมาณ
วันที่ประกาศ
 
16
ประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วย จำนวน 31 หมายเลขงาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
6,270,000
24 ม.ค.66
 
15
ประกวดราคาจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3,497,550
23 ม.ค.66
 
14
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง จำนวน 42 หมายเลขงาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
33,730,000
19 ม.ค.66
 
13
ประกวดราคาจัดซื้อตาข่ายพราง ทบ. แบบ 2 จำนวน 600 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
8,979,000
19 ม.ค.66
 
12
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
58,569,972
16 ม.ค.66
 
11
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด ชนิดโลหะ จำนวน 100 เครื่อง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15,000,000
16 ม.ค.66
 
10
ประกวดราคาจัดซื้อแบตเตอรี่แห้งแบบประจุไฟได้ ประกอบชุดสิ่งอุปกรณ์สายช่าง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3,024,308
6 ม.ค.66
 
9
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
58,569,972
26 ธ.ค.65
 
8
ประกวดราคาจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง จำนวน 51 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,141,247
16 ธ.ค.65
 
7
ประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 1,881 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
16,261,817
2 ธ.ค.65
 
6
ประกวดราคาจัดซื้อสีสำหรับการปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5,195,473
18 พ.ย.65
 
5
ประกวดราคาจ้างซ่อมกล้องตรวจจับรังสีความร้อน จำนวน 9 หมายเลขงาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,796,828
16 พ.ย.65
 
4
ประกวดราคาจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ประกอบชุดตาข่ายพราง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14,796,000
14 พ.ย.65
 
3
ประกวดราคาจัดซื้อ สป.3 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
656,124
10 พ.ย.65
 
2
ประกวดราคาจ้างซ่อมถังน้ำ 6,000 ลิตร โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
996,000
9 พ.ย.65
 
1
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
58,569,972
8 พ.ย.65