ประกาศ E-Auction ประกาศ E-Bidding ประกาศสอบราคา ราคากลาง ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
 
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ :: 2558 :: 2559 :: 2560 :: 2561 :: 2562 ::
ลำดับ
เรื่อง
งบประมาณ
วันที่ประกาศ
 
26
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
8,316,000
7 ก.ย.59
 
25
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,940,000
19 ส.ค.59
 
24
ประกวดราคาซื้อชุดขุดเจาะน้ำบาดาล แบบ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
150,000,000
13 ก.ค.59
 
23
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,621,000
6 มิ.ย.59
 
22
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
9,489,150
25 เม.ย.59
 
21
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
6,945,200
10 มี.ค.59
 
20
ประกวดราคาซื้อยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
8,496,000
10 มี.ค.59
 
19
ประกวดราคาซื้อยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,725,000
10 มี.ค.59
 
18
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
7,130,400
29 ธ.ค.58
 
17
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
7,926,775
3 ธ.ค.58
 
16
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมสิ่งอุปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5,000,000
20 พ.ย.58
 
15
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
7,064,608.08
16 พ.ย.58
 
14
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
13,074,237
13 พ.ย.58
 
13
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
23,000,000
10 พ.ย.58
 
12
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
25,000,000
6 พ.ย.58
 
11
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14,187,870
3 พ.ย.58
 
10
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15,049,630
2 พ.ย.58
 
9
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมสิ่งอุปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5,000,000
21 ต.ค.58
 
8
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
9,956,000
19 ต.ค.58
 
7
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15,741,470
16 ต.ค.58
 
6
ประกวดราคาซื้อยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,217,040
16 ต.ค.58
 
5
ประกวดราคาซื้อยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
7,675,500
15 ต.ค.58
 
4
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมสิ่งอุปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
10,230,812
7 ต.ค.58
 
3
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17,363,000
7 ต.ค.58
 
2
ประกวดราคาซื้อยางสำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
34,007,088
18 ก.ย.58
 
1
ประกวดราคาซื้อสีและอุปกรณ์เกี่ยวกับสี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5,703,750
11 ก.ย.58