ประกาศ E-Auction ประกาศ E-Bidding ประกาศสอบราคา ราคากลาง ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
 
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ :: 2558 :: 2559 :: 2560 :: 2561 :: 2562 ::
ลำดับ
เรื่อง
งบประมาณ
วันที่ประกาศ
 
65
ประกวดราคาซื้อยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
27,056,000
28 ก.ย.61
 
64
ประกวดราคาซื้อยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12,466,000
28 ก.ย.61
 
63
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ของใช้สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
645,127
28 ก.ย.61
 
62
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
6,139,092
5 ก.ย.61
 
61
ประกวดราคาซื้อยางสำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15,887,840
5 ก.ย.61
 
60
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
20,000,000
4 ก.ย.61
 
59
ประกวดราคาซื้อชุดสำรวจทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
9,735,000
3 ก.ย.61
 
58
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจจับระเบิดใต้พื้นดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
21,000,000
3 ก.ย.61
 
57
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17,448,424
17 ส.ค.61
 
56
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
8,002,050
23 ก.ค.61
 
55
ประกวดราคาซื้อกล้องตรวจการณ์ในเวลากลางคืน, บุคคล แบบสองตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
25,050,000
16 ก.ค.61
 
54
ประกวดราคาจ้างซ่อม รยบ.เทท้าย 10 ตัน 6x6 TIEMA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
21,657,000
2 ก.ค.61
 
53
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,603,490
27 มิ.ย.61
 
52
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,603,490
21 มิ.ย.61
 
51
ประกวดราคาซื้อตาข่ายพราง ทบ. แบบ 41 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17,500,000
12 มิ.ย.61
 
50
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,603,490
1 มิ.ย.61
 
49
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ให้แสงสว่างทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
25,380,000
16 พ.ค.61
 
48
ประกวดราคาซื้อยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,933,940
16 พ.ค.61
 
47
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12,936,550
7 พ.ค.61
 
46
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
23,823,667
5 เม.ย.61
 
45
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
578,250
19 มี.ค.61
 
44
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
8,510,360
9 มี.ค.61
 
43
ประกวดราคาซื้อยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
6,398,000
7 ก.พ.61
 
42
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่างและเครื่องมือช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
24,753,400
15 ก.พ.61
 
41
ประกวดราคาซื้อกล้องตรวจการณ์กลางคืน,บุคคล(แบบตาเดียว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,584,000
13 ก.พ.61
 
40
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3,257,575
6 ก.พ.61
 
39
ยกเลิกประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,500,000
5 ก.พ.61
 
38
ประกวดราคาซื้อรถโกยตักล้อยาง แบบ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
47,544,000
1 ม.ค.61
 
37
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
24,854,650
24 ม.ค.61
 
36
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,500,000
12 ม.ค.61
 
35
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,637,900
11 ม.ค.61
 
34
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
873,878
10 ม.ค.61
 
33
ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,235,000
4 ม.ค.61
 
32
ประกวดราคาซื้อเรืออะลูมิเนียมพร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ขนาด 40 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
21,000,000
3 ม.ค.61
 
31
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
8,719,998
22 ธ.ค.60
 
30
ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
675,000
19 ธ.ค.60
 
29
ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบลากจูง ขนาด 12 นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12,670,000
19 ธ.ค.60
 
28
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,000,000
18 ธ.ค.60
 
27
ประกวดราคาซื้อยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
37,131,300
18 ธ.ค.60
 
26
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,000,000
18 ธ.ค.60
 
25
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,500,000
4 ธ.ค.60
 
24
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,637,900
4 ธ.ค.60
 
23
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4,020,383
1 ธ.ค.60
 
22
ประกวดราคาซื้อยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
56,393,000
30 พ.ย.60
 
21
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกร์ และเครื่องมือ สาย ช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
42,400,100
30 พ.ย.60
 
20
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,000,000
23 พ.ย.60
 
19
ประกวดราคาซื้อเครื่องกรองน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร/ชม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12,380,000
23 พ.ย.60
 
18
ประกวดราคาซื้อเรือกำจัดวัชพืชขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12,970,000
21 พ.ย.60
 
17
ประกวดราคาซื้อเรือยางส่งข้าม 9 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3,595,200
17 พ.ย.60
 
16
ยกเลิกประกวดราคาซื้อเรือยางส่งข้าม 9 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3,595,200
14 พ.ย.60
 
15
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยฝึกสายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
550,000
31 ต.ค.60
 
14
ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดผ่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3,583,500
30 ต.ค.60
 
13
ประกวดราคาซื้อถังน้ำ 6,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
6,588,000
24 ต.ค.60
 
12
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด ชนิดโลหะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
8,240,000
24 ต.ค.60
 
11
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,500,000
20 ต.ค.60
 
10
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,188,518
20 ต.ค.60
 
9
ประกวดราคาซื้อเรือยางส่งข้าม 9 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3,595,200
17 ต.ค.60
 
8
ประกวดราคาซื้อเครื่องประจุแบตเตอรี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,264,800
17 ต.ค.60
 
7
ยกเลิกประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
7,405,577
19 ก.ย.60
 
6
ประกวดราคาซื้อยางสำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
42,901,300
22 ส.ค.60
 
5
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมสิ่งอุปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15,548,290
22 ส.ค.60
 
4
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
7,405,577
22 ส.ค.60
 
3
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15,791,350
22 ส.ค.60
 
2
ประกวดราคาซื้อสีและอุปกรณ์เกี่ยวกับสี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5,247,995
22 ส.ค.60
 
1
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
41,904,140
21 ส.ค.60