ประกาศ E-Auction ประกาศ E-Bidding ประกาศสอบราคา ราคากลาง ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
 
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ :: 2558 :: 2559 :: 2560 :: 2561 :: 2562 ::
ลำดับ
เรื่อง
งบประมาณ
วันที่ประกาศ
 
40
ยกเลิกประกวดราคาซื้อยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
25,380,000
30 ส.ค.60
 
39
ประกวดราคาซื้อยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
25,380,000
25 ส.ค.60
 
38
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
7,623,250
22 ส.ค.60
 
37
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4,751,600
17 ส.ค.60
 
36
ประกวดราคาซื้อยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
39,600,000
27 ก.ค.60
 
35
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19,000,000
13 ก.ค.60
 
34
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4,620,000
13 ก.ค.60
 
33
ประกวดราคาซื้อยางสำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15,104,020
12 ก.ค.60
 
32
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,325,000
14 มิ.ย.60
 
31
ประกวดราคาซื้อยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3,908,000
14 มิ.ย.60
 
30
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,947,800
9 มิ.ย.60
 
29
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
11,035,504
7 มิ.ย.60
 
28
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15,303,364
5 มิ.ย.60
 
27
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูพาหนะ และยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
10,867,880
1 มิ.ย.60
 
26
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3,256,270
25 พ.ค.60
 
25
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4,553,980
9 พ.ค.60
 
24
ประกวดราคาซื้อยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3,908,000
9 พ.ค.60
 
23
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
9,016,800
1 พ.ค.60
 
22
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
9,450,000
1 พ.ค.60
 
21
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4,379,375
28 เม.ย.60
 
20
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4,161,600
2 มี.ค.60
 
19
ประกวดราคาซื้อยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
10,792,500
7 ก.พ.60
 
18
ประกวดราคาซื้อยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
9,350,000
2 ก.พ.60
 
17
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
7,911,750
23 ม.ค.60
 
16
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
16,198,350
23 ม.ค.60
 
15
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
44,335,506
16 ธ.ค.59
 
14
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12,400,000
16 ธ.ค.59
 
13
ประกวดราคาซื้อยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
39,729,000
24 พ.ย.59
 
12
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
13,839,600
15 พ.ย.59
 
11
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15,513,900
11 พ.ย.59
 
10
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
7,219,884
10 พ.ย.59
 
9
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15,508,400
9 พ.ย.59
 
8
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมสิ่งอุปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5,000,000
28 ต.ค.59
 
7
ประกวดราคาซื้อยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
59,920,000
18 ต.ค.59
 
6
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมสิ่งอุปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19,750,746
8 ก.ย.59
 
5
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12,375,000
7 ก.ย.59
 
4
ประกวดราคาซื้อยางสำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
42,329,124
2 ก.ย.59
 
3
ประกวดราคาซื้อสีและอุปกรณ์เกี่ยวกับสี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5,026,370
26 ส.ค.59
 
2
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ประกอบชุดตาข่ายพราง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15,826,288
26 ส.ค.59
 
1
ประกวดราคาซื้อยุทโธกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
7,500,000
26 ส.ค.59