ประกาศการแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ E-Bidding ประกาศสอบราคา ราคากลาง ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ :: 2560 :: 2561 :: 2562 :: 2563 :: 2564 ::
 
ลำดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณโครงการ
วันที่ประกาศ
 
5
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 3 หมายเลขงาน
1,500,000
22 ก.ย.60
 
4
ซื้อเรือยางโจมตีสำหรับชุดปฏิบัติการ 10 คน จำนวน 4 ลำ
2,933,940
7 ก.ย.60
 
3
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 5 หมายเลขงาน
2,188,518
5 ก.ย.60
 
2
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 1 หมายเลขงาน
46,800
5 ก.ย.60
 
1
ซื้ออุปกรณ์ให้แสงสว่างทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน จำนวน 108 เครื่อง
25,380,000
5 ก.ย.60