ประกาศ E-Auction ประกาศ E-Bidding ประกาศสอบราคา ราคากลาง ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
 
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ :: 2558 :: 2559 :: 2560 :: 2561 :: 2562 :: 2563 :: 2564::
 
ลำดับ
เรื่อง
งบประมาณ
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดฟังคำวิจารณ์
 
6
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสีปรนนิบัติบำรุง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5,014,290
12 ต.ค.63
16 ต.ค.63
 
5
ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมและยุทโธปกรณ์ สาย ช. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12,149,019
12 ต.ค.63
16 ต.ค.63
 
4
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่แห้งแบบประจุไฟฟ้า ประกอบชุด สป.สาย ช. จำนวน 11 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3,021,700
8 ต.ค.63
16 ต.ค.63
 
3
ร่างเอกสารประกวดราคาซ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง จำนวน 79 หมายเลขงานโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
51,309,571
6 ต.ค.63
9 ต.ค.63
 
2
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยางสำหรับ สป.สาย ช. จำนวน 24 รายการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
39,865,900
6 ต.ค.63
9 ต.ค.63
 
1
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ประกอบชุดตาข่ายพราง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17,542,719
6 ต.ค.63
9 ต.ค.63