ประกาศ E-Auction ประกาศ E-Bidding ประกาศสอบราคา ราคากลาง สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
 
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ :: 2558 :: 2559 :: 2560 :: 2561 ::
 
ลำดับ
เรื่อง
งบประมาณ
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดฟังคำวิจารณ์
 
18
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,235,000
17 พ.ย.60
22 พ.ย.60
 
17
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมยุทโธปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,000,000
16 พ.ย.60
21 พ.ย.60
 
16
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกรองน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร/ชม. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12,380,000
16 พ.ย.60
21 พ.ย.60
 
15
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเรือกำจัดวัชพืชขนาดใหญ่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12,970,000
14 พ.ย.60
17 พ.ย.60
 
14
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยฝึกสายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
550,000
20 ต.ค.60
27 ต.ค.60
 
13
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตัดผ่า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3,583,500
19 ต.ค.60
25 ต.ค.60
 
12
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,500,000
12 ต.ค.60
18 ต.ค.60
 
11
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,188,518
12 ต.ค.60
18 ต.ค.60
 
10
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อถังน้ำ 6,000 ลิตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
6,588,000
16 ต.ค.60
19 ต.ค.60
 
9
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด ชนิดโลหะ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
8,240,000
16 ต.ค.60
19 ต.ค.60
 
8
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเรือยางส่งข้าม 9 คน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3,595,200
9 ต.ค.60
12 ต.ค.60
 
7
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องประจุแบตเตอรี่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,264,800
9 ต.ค.60
12 ต.ค.60
 
6
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
41,904,140
15 ส.ค.60
18 ส.ค.60
 
5
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยางสำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
42,901,300
15 ส.ค.60
18 ส.ค.60
 
4
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมสิ่งอุปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15,548,290
15 ส.ค.60
18 ส.ค.60
 
3
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
7,405,577
15 ส.ค.60
18 ส.ค.60
 
2
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15,791,350
15 ส.ค.60
18 ส.ค.60
 
1
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสีและอุปกรณ์เกี่ยวกับสี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5,247,995
15 ส.ค.60
18 ส.ค.60