ประกาศ E-Auction ประกาศ E-Bidding ประกาศสอบราคา ราคากลาง ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
 
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ :: 2558 :: 2559 :: 2560 :: 2561 :: 2562 ::
 
ลำดับ
เรื่อง
งบประมาณ
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดฟังคำวิจารณ์
 
15
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกระสอบทรายสังเคราะห์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
6,749,442
29 ต.ค.61
1 พ.ย.61
 
14
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
18,000,000
18 ต.ค.61
24 ต.ค.61
 
13
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยุทโธปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
13,811,000
18 ต.ค.61
24 ต.ค.61
 
12
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องตรวจการณ์กลางคืน, บุคคล (แบบตาเดียว) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
39,729,000
17 ต.ค.61
22 ต.ค.61
 
11
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
18,000,000
16 ต.ค.61
19 ต.ค.61
 
10
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
759,514.50
11 ต.ค.61
17 ต.ค.61
 
9
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด ชนิดโลหะ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5,438,400
10 ต.ค.61
17 ต.ค.61
 
8
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ของใช้สำนักงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
645,127
24 ก.ย.61
27 ก.ย.61
 
7
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย 10 ตัน ขนาด 6 x 4 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
37,330,000
20 ก.ย.61
25 ก.ย.61
 
6
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยางสำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
40,813,080
13 ก.ย.61
18 ก.ย.61
 
5
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือกรณีเร่งด่วน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2,000,000
13 ก.ย.61
18 ก.ย.61
 
4
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมยุทโธปกรณ์สายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15,058,837
3 ก.ย.61
6 ก.ย.61
 
3
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
43,664,400
31 ส.ค.61
5 ก.ย.61
 
2
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ สป. ประกอบชุดตาข่ายพราง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15,640,020
28 ส.ค.61
31 ส.ค.61
 
1
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับการทำหีบห่อ และการซ่อมบำรุง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1,226,355
27 ส.ค.61
30 ส.ค.61