ประกาศ E-Auction ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา ราคากลาง สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
 
     
 
 
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
สรุปผลประจำเดือนจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ
เรื่อง
วันที่ประกาศ
 
1
30 พ.ย. 63
 
 
2
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563
29 ธ.ค. 63
 
 
3
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ปี 2564
28 ม.ค. 64
 
 
4
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2564
25 ก.พ. 64
 
 
5
31 มี.ค. 64