ประกาศ E-Auction ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา ราคากลาง สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ประกาศแผน
 
ราคากลาง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
ประกาศประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ 2562
ลำดับ
เรื่อง
วันที่ประกาศ