ประกาศ E-Auction ประกาศ E-Bidding ประกาศสอบราคา ราคากลาง ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
ประกาศผลจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ :: 2561 :: 2562 :: 2563 ::
ลำดับ
เรื่อง
วันที่ประกาศ
 
33
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สําหรับการบรรจุหีบหอ โดยวิธีคัดเลือก
30 ก.ย.62
 
 
32
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมตามอัตราพิกัด (pLL)จำนวน 31 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
30 ก.ย.62
 
 
31
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองและสิ่งอุปกรณ์เพิ่มเติม โดยวิธีคัดเลืิอก
30 ก.ย.62
 
 
30
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องปรับอากาศและฟิล์มรถยน โดยวิธีคัดเลือก
27 ก.ย.62
 
 
29
ประกวดราคาซื้อชิ่้นส่วนซ่อมตามอัตราพิกัดในการปฏิบัติงานตามห้วงระยะเวลา(ASL)โดยวิธีคัดเลืิอก
27 ก.ย.62
 
 
28
ประกวดราคาซซื้อแบตเตอรี่ สําหรับ สป.สาย ช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ย.62
 
 
27
ประกวดราคาซื้อ ยาง สำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ย.62
 
 
26
ประกวดราคาซื้อสีและอุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สาย ช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ย.62
 
 
25
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ย.62
 
 
24
ประกวดราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ๐.๕ กว. ไฟสลับ ๒๒๐ โวลท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ก.ย.62
 
 
23
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนกล้องตรวจการณ์กลางคืน, บุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ค.62
 
 
22
ประกวดราคาซื้อกล้องตรวจการณ์ระยะไกล จำนวน ๑ ชุด และกล้องตรวจจับรังสีความร้อน, หน่วย (ระยะไกล) แบบหลายระบบ จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ก.ค.62
 
 
21
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์ สาย ช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค.62
 
 
20
ประกวดราคาซื้อกระสอบทรายสังเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ค.62
 
 
19
ประกวดราคาซื้อกระสอบทรายสังเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 เม.ย.62
 
 
18
ประกวดราคาซื้อกระสอบทรายสังเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค.62
 
 
17
ประกวดราคาซื้อกระสอบทรายสังเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มี.ค.62
 
 
16
ประกวดราคาซื้อแพลตฟอร์มติดล้อสำหรับรถบรรทุกเรือ แบบ 1 และ แบบ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มี.ค.62
 
 
15
ประกวดราคาการจ้างซ่อม สป. และเครื่องมือ สาย ช. จำนวน 2 รายการ (24 หมายเลขงาน)โดยวิธีคัดเลือก
12 ก.พ.62
 
 
14
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง(ชิ้นส่วนซ่อมกล้องตรวจการณ์กลางคืน, บุคคล LEICA แบบ BIG-25 จานวน 18 รายการ )โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ธ.ค..61
 
 
13
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง(ชิ้นส่วนซ่อมกล้องตรวจการณ์กลางคืน, บุคคล LEICA แบบ BIG-25 จานวน 18 รายการ )โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ธ.ค..61
 
 
12
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง(กระสอบทรายสังเคราะห์ 400 ใบ )โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย.61
 
 
11
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง(กระสอบทรายสังเคราห์ 200 ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย.61
 
 
10
ประกวดราคาซื้อลวดหีบเพลงแถบหนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ย.61
 
 
9
ประกวดราคาซื้อกระสอบทรายสังเคราะห์ (กระสอบทรายสังเคราะห์ 300 ใบ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 พ.ย.61
 
 
8
ประกวดราคาซื้อกระสอบทรายสังเคราะห์ (กระสอบทรายสังเคราะห์ 300 ใบ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 พ.ย.61
 
 
7
ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ สำหรับ สป.สาย ช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 พ.ย.61
 
 
6
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง(กระสอบทรายสังเคราะห์ 500 ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 พ.ย.61
 
 
5
ประกวดราคาซื้อกระสอบทรายสังเคราะห์ (กระสอบทรายสังเคราะห์ 300 ใบ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.ย.61
 
 
4
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย.61
 
 
3
ประกวดราคาซื้อกระสอบทรายสังเคราะห์ (กระสอบทรายสังเคราะห์ 200 ใบ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ย.61
 
 
2
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย.61
 
 
1
ประกวดราคาซื้อสายไฮดรอลิคพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ก.ย.61