ประกาศ E-Auction ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา ราคากลาง สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศร่าง TOR
 
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

::  พลาธิการ กช.  ::

สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
     
เรื่อง
 
      ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ( O22 )  
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  
      -ปีงบประมาณ 2565  
      -ปีงบประมาณ 2564  
      -ปีงบประมาณ 2563  
     

ราคากลาง

 
      -ปีงบประมาณ 2565  
      -ปีงบประมาณ 2564  
      -ปีงบประมาณ 2563