ประกาศ E-Auction ประกาศ E-Bidding ประกาศสอบราคา ราคากลาง ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ราคากลาง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
\

::  กจห.กช.  ::  กอ.กส.กช.  ::  พลาธิการ กช.  ::  โรงเรียนทหารช่าง  ::
ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ :: 2557 :: 2558 :: 2559 :: 2560 :: 2561 :: 2562 :: 2563 ::

 

 

ลำดับ
รายการ
วันที่ประกาศ
 
101
แลกเปลี่่ยนซาก สป.สาย ช. จำนวน 25 รายการ .
27 ก.ย.62
 
 
100
จัดซื้อชิ่นส่้วนซ่อมตามอัตราพิกัดPLL จำนวน 31 รายการ .
23 ก.ย.62
 
 
99
การจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง และ สป. เพิ่มเติม .
20 ก.ย.62
 
 
98
การจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง .
20 ก.ย.62
 
 
97
การจัดซื้อ สป. สำหรับการบรรจุหีบห่อ .
20 ก.ย.62
 
 
96
จัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับ สป.สาย ช. จำนวน 3 รายการ .
20 ก.ย.62
 
 
95
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมตามอัตราพิกัดในการปฏิบัติงานตามห้วงระยะเวลา (ASL) .
20 ก.ย.62
 
 
94
จัดซื้อสีและอุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ จำนวน 9 รายการ .
20 ก.ย.62
 
 
93
จัดซื้อยางสำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง .
20 ก.ย.62
 
 
92
จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องปรับอากาศและฟิล์มรถยนต์ .
20 ก.ย.62
 
 
91
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 2 หมายเลขงาน .
2 ก.ย.62
 
 
90
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 13 หมายเลขงาน .
23 ส.ค.62
 
 
89
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 7 หมายเลขงาน .
22 ส.ค.62
 
 
88
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 0.5 กว. ไฟสลับ 220 โวลท์ .
22 ส.ค.62
 
 
87
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 8 หมายเลขงาน .
21 ส.ค.62
 
 
86
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 5 หมายเลขงาน .
20 ส.ค.62
 
 
85
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 11 หมายเลขงาน .
19 ส.ค.62
 
 
84
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 7 หมายเลขงาน .
16 ส.ค.62
 
 
83
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 7 หมายเลขงาน .
15 ส.ค.62
 
 
82
จัดซื้อตาข่ายพราง ทบ. แบบ 41 .
15 ส.ค.62
 
 
81
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 8 หมายเลขงาน .
14 ส.ค.62
 
 
80
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 10 หมายเลขงาน .
13 ส.ค.62
 
 
79
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 10 หมายเลขงาน .
13 ส.ค.62
 
 
78
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 9 หมายเลขงาน.
9 ส.ค.62
 
 
77
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 9 หมายเลขงาน .
9 ส.ค.62
 
 
76
จัดซื้อยุทโธปกรณ์ สาย ช. จำนวน 2 รายการ .
9 ส.ค.62
 
 
75
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ .
8 ส.ค.62
 
 
74
เครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด ชนิดโลหะ จำนวน 10 เครื่อง .
8 ส.ค.62
 
 
73
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 6 หมายเลขงาน .
8 ส.ค.62
 
 
72
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 5 หมายเลขงาน .
7 ส.ค.62
 
 
71
จัดซื้อตาข่ายพราง ทบ. แบบ 41 .
6 ส.ค.62
 
 
70
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์ สาย ช. จำนวน 6 หมายเลขงาน .
30 ก.ค.62
 
 
69
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 3 หมายเลขงาน .
4 ก.ค.62
 
 
68
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 5 หมายเลขงาน .
28 มิ.ย.62
 
 
67
ชิ้นส่วนซ่อมกล้องตรวจการณ์กลางคืน, บุคคล (แบบตาเดียว) .
24 มิ.ย.62
 
 
66
จัดซื้อเครืองอัดดินยนต์ แบบ 2 .
14 มิ.ย.62
 
 
65
กล้องตรวจการณ์กลางคืน, บุคคล (แบบตาเดียว) แบบ 2 .
11 มิ.ย.62
 
 
64
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 4 หมายเลขงาน .
5 มิ.ย.62
 
 
63
ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 15 กิโลวัตต์ (ระดับเสียงเบา) จำนวน 3 ชุด .
30 พ.ค.62
 
 
62
ตาข่ายพราง ทบ. แบบ 41 จำนวน 300 ชุด .
27 พ.ค.62
 
 
61
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์ สาย ช. จำนวน 2 หมายเลขงาน .
22 พ.ค.62
 
 
60
ชุดสำรวจทั่วไป .
22 พ.ค.62
 
 
59
ตาข่ายพราง ทบ. แบบ ๔๑ .
13 พ.ค.62
 
 
58
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 3 หมายเลขงาน .
8 พ.ค.62
 
 
57
รถบรรรทุกวัสดุประกอบเครื่องยก .
2 พ.ค.62
 
 
56
กล้องตรวจการณ์ระยะไกล และกล้องตรวจจับรังสีความร้อน .
1 เม.ย.62
 
 
55
รถบรรรทุกวัสดุประกอบเครื่องยก .
20 มี.ค.62
 
 
54
แลกเปลี่ยนซากสิ่งอุปกรณ์สายช่าง.
11 มี.ค.62
 
 
53
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 3 รายการ .
11 มี.ค.62
 
 
52
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 3 หมายเลขงาน .
20 ก.พ.62
 
 
51
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 3 รายการ .
5 ก.พ.62
 
 
50
ราคากลางกล้องตรวจการณ์กลางคืน, หน่วย จำนวน ๒ รายการ .
28 ม.ค.62
 
 
49
:จ้างซ่อม สป. และเครื่องมือ สาย ช.
23 ม.ค.62
 
 
48
การจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง
18 ธ.ค.61
 
 
47
ซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง
13 ธ.ค.61
 
 
46
ซื้อเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิดชนิดโลหะ
26 พ.ย.61
 
 
45
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง
23 พ.ย.61
 
 
44
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง
22 พ.ย.61
 
 
43
ซื้อตาข่ายพราง ทบ. แบบ 41
20 พ.ย.61
 
 
42
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง
19 พ.ย.61
 
 
41
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง
16 พ.ย.61
 
 
40
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง
16 พ.ย.61
 
 
39
ชิ้นส่วนซ่อมกรณีเร่งด่วน จำนวน 6 หมายเลขงาน(89 รายการ)
8 พ.ย.61
 
 
38
ซื้อกระสอบทรายสังเคราะห์
5 พ.ย.61
 
 
37
ชิ้นส่วนซ่อมสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 9 หมายเลขงาน(141 รายการ)
2 พ.ย.61
 
 
36
ซื้อสิ่งอุปกรณ์ป้อมสนามสายช่าง
30 ต.ค.61
 
 
35
ชิ้นส่วนซ่อมสิ่งอุปกรณ์สายช่าง
30 ต.ค.61
 
 
34
ซื้อชุดสำรวจทั่วไป
29 ต.ค.61
 
 
33
ชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วย จำนวน 12 หมายเลขงาน
24 ต.ค.61
 
 
32
เครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด ชนิดโลหะ จำนวน 33 เครื่อง
22 ต.ค.61
 
 
31
เรือยางส่งข้าม 9 คน แบบ 2 จำนวน 6 ลำ
22 ต.ค.61
 
 
30
เรือยางส่งข้าม 15 คน แบบ 2 จำนวน 2 ลำ
19 ต.ค.61
 
 
29
จ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง จำนวน 13 รายการ
18 ต.ค.61
 
 
28
ยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 2 รายการ
18 ต.ค.61
 
 
27
สิ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกสายช่าง
17 ต.ค.61
 
 
26
กล้องตรวจการณ์กลางคืน, บุคคล (แบบตาเดียว) จำนวน 123 ชุด
17 ต.ค.61
 
 
25
เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ 40 แรงม้า จำนวน 6 เครื่อง
16 ต.ค.61
 
 
24
เข็มทิศเล็นเซติค จำนวน 315 อัน
16 ต.ค.61
 
 
23
จ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง จำนวน 14 รายการ
16 ต.ค.61
 
 
22
จ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง
11 ต.ค.61
 
 
21
เครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด ชนิดโลหะ จำนวน 33 เครื่อง
10 ต.ค.61
 
 
20
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์
24 ก.ย.61
 
 
19
สิ่งอุปกรณ์ของใช้สำนักงาน จำนวน 49 รายการ
24 ก.ย.61
 
 
18
ยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 6 รายการ
21 ก.ย.61
 
 
17
ยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 2 รายการ
21 ก.ย.61
 
 
16
ตาข่ายพราง ทบ. แบบ 41 จำนวน 300 ชุด
21 ก.ย.61
 
 
15
ชุดสำรวจทั่วไป จำนวน 2 ชุด
21 ก.ย.61
 
 
14
กล้องตรวจการณ์กลางคืน, นักบิน จำนวน 48 ชุด
20 ก.ย.61
 
 
13
รถยนต์บรรทุกเทท้าย 10 ตัน ขนาด 6 x 4 จำนวน 10 คัน
20 ก.ย.61
 
 
12
ชิ้นส่วนซ่อมกรณีเร่งด่วน จำนวน 6 รายการ
17 ก.ย.61
 
 
11
ยางสำหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 20 รายการ
13 ก.ย.61
 
 
10
จ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือกรณีเร่งด่วน จำนวน 4 รายการ
13 ก.ย.61
 
 
9
น้ำมันเครื่องและน้ำมันหล่อลื่นไฮดรอลิค จำนวน 5 รายการ
11 ก.ย.61
 
 
8
สีปรนนิบัติบำรุงอากาศยาน จำนวน 19 รายการ
7 ก.ย.61
 
 
7
ชิ้นส่วนซ่อมยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 1,609 รายการ
3 ก.ย.61
 
 
6
จ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง จำนวน 50 หมายเลขงาน
31 ส.ค.61
 
 
5
สีปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ จำนวน 14 รายการ
29 ส.ค.61
 
 
4
สป. ประกอบชุดตาข่ายพราง จำนวน 6 รายการ
28 ส.ค.61
 
 
3
ชิ้นส่วนซ่อมกล้องตรวจการณ์กลางคืน จำนวน 36 รายการ
27 ส.ค.61
 
 
2
วัสดุสำหรับการทำหีบห่อ และการซ่อมบำรุง จำนวน 61 รายการ
27 ส.ค.61
 
 
1
เผยแพร่แผน สป.ประกอบชุดตาข่ายพราง จำนวน 6 รายการ
17 ส.ค.61