ประกาศ E-Auction ประกาศ E-Bidding ประกาศสอบราคา ราคากลาง ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
 
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
ประกาศผลจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ :: 2558 :: 2559 :: 2560 :: 2561 :: 2562 :: 2563 ::
ลำดับ
เรื่อง
วันที่ประกาศ
 
30
ประกวดราคาชิ้นส่วนซ่อมยุทโธปกรณ์ สาย ช. จำนวน 2,227 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
21 ก.พ.63
 
 
29
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคุ้นวัตถุระเบิด จำนวน 224 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
20 ก.พ.63
 
 
28
ประกวดราคาซื้อตาข่ายพราง แบบ 41 จำนวน 345 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
20 ก.พ.63
 
 
27
ประกวดราคาซื้อกระสอบทรายสังเคราะห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17 ก.พ.63
 
 
26
ประกวดราคาซื้อเรือยางส่งข้าม 4 คน แบบ 2 จำนวน 9 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14 ก.พ.63
 
 
25
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด ชนิดโลหะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
6 ก.พ.63
 
 
24
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือชุดสำรวจทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5 ก.พ.63
 
 
23
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3 ก.พ.63
 
 
22
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3 ก.พ.63
 
 
21
ประกวดราคาซื้อตาข่ายพราง ทบ. แบบ 41 จำนวน 140 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
30 ม.ค.63
 
 
20
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
29 ม.ค.63
 
 
19
ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดผ่า จำนวน 15 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
24 ม.ค.63
 
 
18
ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดดินยนต์แบบ2 จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
24 ม.ค.63
 
 
17
ประกวดราคาซื้อลวดหีบเพลงแถบหนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
24 ม.ค.63
 
 
16
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วยกรณีเร่งด่วน จำนวน 18 หมายเลขงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
23 ม.ค.63
 
 
15
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 7 หมายเลขงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22 ม.ค.63
 
 
14
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคุ้นวัตถุระเบิด จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22 ม.ค.63
 
 
13
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมยุทโธปกรณ์สายช่าง จำนวน 518 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17 ม.ค.63
 
 
12
ประกวดราคาจ้างซ่อม สป. และเครื่องมือ สาย ช. กรณีเร่งด่วน จำนวน 10 หมายเลขงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
16 ม.ค.63
 
 
11
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือกรณีเร่งด่วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15 ม.ค.63
 
 
10
ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
10 ม.ค.63
 
 
9
ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ สำหรับ สป. สาย ช จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2 ม.ค.63
 
 
8
ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่แห้งแบบประจุไฟได้ ประกอบชุดสิ่งอุปกรณ์สายช่าง จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17 ธ.ค.62
 
 
7
ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12 ธ.ค.62
 
 
6
ประกวดราคาซื้อสีปรนนิบัติบํารุงยุทโธปกรณ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
11 ธ.ค.62
 
 
5
ประกวดราคาซจัดซื้อ สป.3 (น้ำมันไฮดรอลิกและน้ำมันไฮดรอลิก-พื้นฐานน้ำมันแร่) จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22 พ.ย.62
 
 
4
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกสายช่างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22 พ.ย.62
 
 
3
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สำหรับการทำหีบห่อและการซ่อมบำรุง จำนวน 62 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
18 พ.ย.62
 
 
2
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ของใช้สํานักงาน จ้านวน 47 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15 พ.ย.62
 
 
1
ประกวดราคาซซื้อสายไฮดรอลิคพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4 พ.ย.62