พลาธิการ กรมการทหารช่าง

 :: สรุปผล การจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน (O23) ::  

:: ปีงบประมาณ 2565 ::

ลำดับ วันที่ประกาศ วันที่ประกาศ หมายเหตุ
11 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน สิงหาคม ปี 2565 17 ส.ค. 65  
10 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน กรกฎาคม ปี 2565 27 ก.ค. 65  
9 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน มิถุนายน ปี 2565 30 มิ.ย. 65  
8 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน พฤษภาคม ปี 2565 30 พ.ค. 65  
7 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน เมษายน ปี 2565

-

ไม่มีใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
6 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน มีนาคม ปี 2565 11 มี.ค. 65  
5 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2565 17 ก.พ. 65  
4 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน มกราคม ปี 2565 27 ม.ค. 65  
3 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2564

29 ธ.ค. 64

 

2 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน พฤศจิกายน ปี 2564 -

ไม่มีใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

1

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน ตุลาคม ปี 2564

-

ไม่มีใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง