พลาธิการ กรมการทหารช่าง

:: สรุปผล การจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน (O23) ::  

  สรุปผลการจัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ( O23 )  
 

:: ปีงบประมาณ 2564 ::

 
ลำดับ วันที่ประกาศ วันที่ประกาศ
11 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน กันยายน ปี 2564 2 ก.ย. 64
10 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน สิงหาคม ปี 2564 31 ส.ค. 64
9 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน กรกฎาคม ปี 2564 19 ก.ค. 64
8 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน มิถุนายน ปี 2564 29 มิ.ย. 64
7 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน พฤษภาคม ปี 2564 20 พ.ค. 64
6 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน เมษายน ปี 2564 22 เม.ย. 64

5

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

31 มี.ค. 64

4

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2564

25 ก.พ. 64

3

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน มกราคม ปี 2564

29 ม.ค. 64

2

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

30 ธ.ค. 63

1

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน พฤษจิกายน ปี 2563

30 พ.ย. 63