พลาธิการ กรมการทหารช่าง

:: สรุปผล การจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน (O23) ::  

  สรุปผลการจัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ( O23 )  
  :: ปีงบประมาณ 2563 ::  
ลำดับ วันที่ประกาศ วันที่ประกาศ
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน สิงหาคม ปี 2563 27 ส.ค. 63
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน กรกฎาคม ปี 2563 24 ก.ค. 63
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน มิถุนายน ปี 2563 29 มิ.ย. 63
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน พฤษภาคม ปี 2563 29 พ.ค. 63
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน เมษายน ปี 2563 29 เม.ย. 63
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน มีนาคม ปี 2563 27 มี.ค. 63
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2563 11 ก.พ. 63
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2562 16 ธ.ค. 62
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน พฤศจิกายน ปี 2562 21 พ.ย. 62